1 Μαρ 2012

Πῶς ἔφτασε ἕως ἐδῶ ἕνας κόσμος;


Τοῦ Μόσχου Ἐμμανουήλ Λαγκουβάρδου   
"Καί μετά ἀνόμων ἐλογίσθη"   Λουκᾶς 22,37 
Ὁ Γέρων Παϊσιος εἶπε ὅτι στήν ἐποχή μας θά διαβάζουμε τήν Ἀποκάλυψη ὡς ἐφημερίδα. Πράγματι ὅταν διαβάζεις τήν Καινή Διαθήκη ἔχεις τήν ἐντύπωση ὅτι τά γεγονότα τά ὁποῖα ἀναφέρει εἶναι παραβολές τῶν ὅσων συμβαίνουν στήν ἐποχή μας. Τό εἰκοστό δεύτερο κεφάλαιο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ  διαβάζεται σάν  προφητεία αὐτῶν πού θά συμβοῦν στόν κόσμο καθώς οἱ ἄνθρωποι θά ἀπομακρύνονται ἀπό τό Θεό.  
Τό κεφάλαιο αὐτό  ἀναφέρεται στό τελευταῖο δεῖπνο καί ἀρχίζει μέ αὐτά τά λόγια" : "Ἤγγιζε δέ ἡ ἑορτή τῶν ἀζύμων ἡ  λεγομένη πάσχα καί ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ  γραμματεῖς τό πώς ἀνέλωσιν αὐτόν. ἐφοβοῦντο γάρ τόν λαόν." (Πλησίαζε ἡ γιορτή τῶν ἀζύμων, ἡ λεγομένη πάσχα καί ζητοῦσαν οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ γραμματεῖς εὐκαιρία νά θανατώσουν τόν Ἰησοῦ, γιατί φοβοῦνταν τό λαό.) Στό ἴδιο κεφάλαιο γράφει τά ἑξῆς: "Καί εἶπεν αὐτοῖς. ὄτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου καί πήρας καί ὑποδημάτων, μή τινός ὑστερήθητε; οἱ δέ εἶπον, οὐθενός. εἶπεν οὔν  αὐτοῖς. ἀλλά νῦν ὁ ἔχων βαλλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καί πῆραν, καί ὁ μή ἔχων πωλήσει τό ἱμάτιον αὐτοῦ καί ἀγοράσει μάχαιραν. λέγω γάρ ὑμίν ὅτι ἔτι τοῦτο τό γεγραμμένον δεῖ τελεσθεῖναι ἐν ἐμοί, τό καί μετά ἀνόμων ἐλογίσθη." (Καί εἶπε στούς μαθητές του: "Ὅταν σᾶς ἔστειλα χωρίς χρήματα καί σακίδιο καί ὑποδήματα,στερηθήκατε τίποτε;" Αὐτοί τοῦ ἀπάντησαν: "Τίποτε". "Τώρα ὅμως τούς εἶπε, "ὅποιος ἔχει χρήματα ἄς τά πάρει. τό ἴδιο κι αὐτός πού ἔχει σακκίδιο. Ὅποιος δέν ἔχει ἄς πουλήσει τό πανωφόρι του κι ἄς ἀγοράσει μαχαίρι. Γιατί σᾶς βεβαιώνω πώς πρέπει νά...

 ἐκπληρωθεῖ γιά μένα αὐτό πού εἶναι γραμμένο στή Γραφή: καί μέ τούς ἀνόμους συγκαταλέχθηκε." 
Δέν ὑπάρχει κανείς σήμερα νά μή προβληματίζεται πώς ἔφτασε ἕως ἐδῶ ἕνας κόσμος πού ἀπομακρύνθηκε ἄπ΄ τό Θεό. Ἀπό τήν ἐποχή τῆς γαλλικῆς ἐπανάστασης ἀκόμα κηρύχθηκε παντοῦ ὁ ἀθεϊσμός. Πρώτη φορά κοινωνικά σύνολα δήλωναν ὅτι δέν ἐπιθυμοῦν νά εἶναι θεμέλιό της ζωῆς τούς ὁ  Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος. Ὑποκατέστησαν τόν Θεάνθρωπο μέ τόν ἄνθρωπο. Ἔβγαλαν τόν Θεάνθρωπο ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἀλλά  ἡ θέση δέν ἔμεινε κενή. Τή θέση τοῦ Θεανθρώπου τήν κατέλαβε ὁ ὑπάνθρωπος. Αὐτό σημαίνουν τά λόγια, καί μετά ἀνόμων ἐλογίσθη (καί μέ τούς ἀνόμους συγκαταλέχθηκε). Μέ αὐτά τά τρία  βήματα, τούς  τρεῖς τρόπους ,  ὁ  ἀθεϊσμός καί τό ὄργανό του ὁ διαφωτισμός ὁδήγησε τόν κόσμο ἐδῶ πού τόν ὁδήγησε, στόν ὑπάνθρωπο:
Πρῶτο βῆμα: Ὁ ἄνθρωπος ἀπομακρύνθηκε ἄπ΄ τό Θεό Τόν Ἰησοῦ Χριστό τόν ὑποκατέστησε ὁ ἄνθρωπος. Θεμέλιό του ἀνθρώπου εἶναι ὁ ἄνθρωπος.
Δεύτερο βῆμα: Ὁ ἄνθρωπος ὑποβαθμίστηκε, ἀχρηστεύθηκε, ὁδηγήθηκε στήν αὐτολύπη καί στήν κατάθλιψη. Ὁ ἄνθρωπος ὑποκαταστάθηκε ἀπό τήν ὀργάνωση, ἀπό τό κράτος. Τό κράτος καί οἱ ὀργανώσεις εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Αὐτό σημαίνει κράτος μέ  ἀνθρώπινο πρόσωπο. 
Τρίτο βῆμα: Ὁ κομματισμός διέλυσε τίς ὀργανώσεις καί τό κράτος. Τίς ὀργανώσεις καί τό κράτος τό ὑποκατέστησε ὁ ὑπάνθρωπος.
Πῶς θά σταματήσουμε αὐτήν τήν καταστροφική πορεία καί θά ἐπιστρέψουμε στό μόνο θεμέλιο ποῦ ὑπάρχει στόν Ἰησοῦ Χριστό; Ἡ καταστροφική πορεία βρίσκεται στό τέλος της. Δεῖτε πώς ὅλος ὁ κόσμος πού βιώνει τήν ἀπόγνωση πού ἔφερε στή ζωή τοῦ ὁ ὑπάνθρωπος, πῶς ὅλος ὁ κόσμος ἀναζητάει τήν ἑνότητα!
Τίς ἑνώσεις τίς δημιουργεῖ τό ὡραῖο, λέει ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης. Δέν εἶναι ὡραῖο, πού ἀπομάκρυναν τόν ἄνθρωπο ἄπ΄  τό Θεό. Δέν εἶναι ὡραῖο πού ὑποβάθμισαν τίς ἀνθρώπινες ἀξίες καί τόν ἄνθρωπο ὡς πρόσωπο καί τόν ὑποκατέστησαν ἀπό τίς ὀργανώσεις καί τό κράτος. Δέν εἶναι ὡραῖο πού ὁ κομματισμός διέλυσε τήν ἑνότητα παντοῦ, ἀκόμα καί στήν Παιδεία, ἀκόμα καί στήν οἰκογένεια καί στήν κοινωνία.
Ἄν δέν ἀναζητήσουμε τό ὡραῖο ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει στόν Ἰησοῦ Χριστό καί στήν Ἐκκλησία Του, δέν θά βροῦμε τίς ἀληθινές ἑνώσεις πού ἔχουμε ἀνάγκη. Ἁπλῶς θά τίς ὑποκαταστήσουμε μέ ψευδό-ἑνώσεις, ὅπως γινόταν μέχρι τώρα καί ὁδηγηθήκαμε στό ἀδιέξοδο, πού σχεδιάστηκε γιά νά πλήξει τήν Ὀρθοδοξία, μέ ὅπλο τήν οἰκονομική τρομοκρατία.                                                 

1 σχόλιο:

 1. Το ΚΚΕ ελέγχει τον Σύνδεσμο
  Εμπόρων Χονδρικής της
  Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών(ΟΚΛΑ)
  Γι αυτό γαυγίζει κατά της πρωτοβουλίας πολιτών για φθηνά οπωρολαχανικά, χωρίς μεσάζοντες,
  απευθείας στον καταναλωτή.

  Όχι μόνο ελέγχει και παίρνει μίζες, συνδρομές, αλλά το πιθανότερο
  έχει και δικές του εταιρείες εμπορίας στην ΟΚΛΑ.
  Τι νομίζετε οτι γινόταν τόσα χρόνια με τις εξαγωγές πορτοκαλιών στη Ρωσία, ή με τις εισαγωγές απο την Ρωσία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.