25 Αυγ 2012

Θαρσεῖν χρή

Γράφει ὁ Πρόδρομος Ἐμφιετζόγλου
“Δεν εἶναι κρίμα νά γονατίσεις, κρίμα εἶναι νά μήν ξανασηκωθεῖς καί νά προχωρήσεις”. Γονατίσαμε, ἀπό τά λάθη μας, ὄχι μόνο οἰκονομικά ἀλλά καί πολιτικά, ἠθικά, πνευματικά καί πολιτιστικά. Καί ἄλλες φορές ὅμως τό Ἔθνος μᾶς γονάτισε, ἀλλά πάντα εἶχε τίς δυνάμεις νά σηκωθεῖ καί νά προχωρήσει. Καί τώρα πρέπει -καί μποροῦμε- νά ξανασηκωθοῦμε. Χρειάζεται πίστη. Πίστη στόν Θεό, πίστη στήν πατρίδα, πίστη στίς δυνάμεις μας. Χρειάζεται ὅμως καί ἀποφασιστικότητα, πεῖσμα, θυσίες καί σοφία. Πρῶτα πρέπει νά δοῦμε τά λάθη μας πού μᾶς ἔφεραν σ’ αὐτή τήν κατάσταση. Νά τά παραδεχθοῦμε, νά διδαχθοῦμε, νά μήν τά ἐπαναλάβουμε. Πρέπει νά ἀλλάξουμε, νά γεννᾶμε, νά παράγουμε, νά γίνουμε καλλίτεροι. Νά ἐπιλέξουμε τή νέα ἡγεσία τῆς χώρας μέ μόνο γνώμονα τό ἐθνικό συμφέρον, τούς καλλίτερους γιά τήν πατρίδα. Νά διορθώσουμε τά τοῦ οἴκου μας. Νέα κρατική ὀργάνωση, ἀποτελεσματική, μέ περιορισμό δαπανῶν πού νά συμβάλει στήν ἀνάπτυξη, νά καταπολεμήσει τήν ἀναξιοκρατία καί τήν διαφθορά, πού νά βοηθάει, ἀντί νά διώχνει τά καλλίτερα παιδιά της.
Μία διακυβέρνηση, πού ἐπιτέλους θά στείλει στή φυλακή ὅσους ἔκλεψαν τήν πατρίδα, θά ἐπαναφέρει τό αἴσθημα εὐθύνης, ἐμπιστοσύνης, ἀξιοκρατίας καί δικαιοσύνης σέ ὅλους τους πολίτες. Ὅλα τά ἀνωτέρω, εἶναι εὔκολα στή θεωρία, ὅμως δύσκολα στήν πράξη. Καί τό χειρότερο, χρειάζονται χρόνο. Καί χρόνο δέν ἔχουμε. Πρέπει λοιπόν, ἄμεσα νά ἀποφασίσουμε δύο κρίσιμα ἀποφασιστικά βήματα, πού θά ἀνατρέψουν τήν σημερινή παρακμιακή αὐτοκαταστροφική κατάσταση, νά κόψουμε τά δεσμά τοῦ μνημονίου, τοῦ σημερινοῦ μας γόρδιου δεσμοῦ.
Πρέπει λοιπόν τώρα, πρῶτον, νά....

 κηρύξουμε τήν Α.Ο.Ζ. μᾶς καί νά ἐκμεταλλευτοῦμε τά πλούσια ἐνεργειακά ἀποθέματα καί δεύτερον, νά θέσουμε ἐπίσημα καί νά ἀπαιτήσουμε τίς ὀφειλόμενες Γερμανικές πολεμικές ἐπανορθώσεις.

Α.Ο.Ζ

Αὐτή εἶναι ἡ Ἑλληνική Α.Ο.Ζ. (χάρτης), σύμφωνα μέ τό Δίκαιό της Θάλασσας πού ψηφίσθηκε στό Montego Bay, στίς 10 Δεκεμβρίου τοῦ 1982 καί ὁριστικοποιήθηκε μέ τίς πράξεις τοῦ Ο.Η.Ε. τόν Μάρτιο τοῦ 1986 καί τόν Ἰούλιο τοῦ 1993. Τήν ἐν λόγω συνθήκη τήν κυρώσαμε τό 1995 καί βέβαια, σύμφωνα καί μέ τό Σύνταγμά μας, ὑποχρεούμεθα νά τήν ἐφαρμόσουμε. Καί ἀπορεῖ κανείς. Γιατί δέν κηρύξαμε τήν Α.Ο.Ζ μᾶς τόσα χρόνια. Γιατί αὐτή ἡ συστηματική ὕποπτη σιωπή; Ἐγκληματική ἀμέλεια ἤ “φοβικό συνδρομο”;
Φτάνει πιά μέ αὐτό τό “φοβικό συνδρομο”. Φοβόμαστε τούς Τούρκους, τούς Ἀμερικάνους, τούς Γερμανούς, ἀκόμα καί τούς Σκοπιανούς! Φτάνει πιά.
Δέν φοβήθηκε ἡ ματωμένη Κύπρος, πού κήρυξε καί ὁριοθέτησε τήν κυπριακή Α.Ο.Ζ. μέ τήν Τουρκία πάνοπλη στό νησί. Δέν φοβήθηκε ὁ Τάσσος Παπαδόπουλος, οἱ δικοί μας γιατί φοβοῦνται ἐδῶ καί 25 χρόνια;
Τώρα ὅμως διαφαίνονται ἐπιτέλους τά πρῶτα ἐλπιδοφόρα σημάδια. Οἱ ἀγῶνες τοῦ Καθηγητῆ Καρυώτη καί ἀρκετῶν ἄλλων, ἀρχίζουν νά ἀποδίδουν. Τό 1912 ὁ Βενιζέλος διπλασίασε τήν Ἑλλάδα. Τό 2012 μποροῦμε νά τήν διπλασιάσουμε καί πάλι. Καί πέραν τῆς τεράστιας γεωπολιτικῆς ἀναβάθμισης τῆς χώρας μας, νά ἀρχίσουμε ἄμεσα τήν ἐκμετάλλευση τῶν κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου καί πετρελαίου ὅλης της Α.Ο.Ζ. μᾶς.
Τό Ἰσραήλ καί ἡ Κύπρος ἄνοιξαν τό δρόμο. Ἐμεῖς πρέπει νά μή χάσουμε στιγμή πλέον.
Οἱ σημερινές ἐκτιμήσεις τῆς ἀξίας τῶν κοιτασμάτων, ὑπερβαίνουν τά 3 τρισεκατομμύρια € καί ὅπως ἀπεδείχθη, μέ τίς ἀντίστοιχες γεωτρήσεις στό Ἰσραήλ καί Κύπρο, ἡ πραγματικότητα ὑπερβαίνει τίς ἐκτιμήσεις.
Λοιπόν ἄμεσα Α.Ο.Ζ. – ἄμεσα προκήρυξη διαγωνισμῶν στά 10 πρῶτα οἰκόπεδα – ὄχι μόνο στό Ἰόνιο – ἀλλά καί στό Αἰγαῖο, ἀνατολικά της Θάσου, νότια της Κρήτης, νότια του Καστελόριζου.
Προτείνω τήν παραχώρηση ὅλων τῶν δικαιωμάτων ἐξόρυξης καί ἐκμετάλλευσης στήν «Ἑλληνική Ἑταιρεία Ὑδρογονανθράκων», τήν ἐκτίμηση τῆς ἀξίας τῶν κοιτασμάτων ἀπό διεθνεῖς οἴκους καί τήν προσφορά τοῦ 20% τῶν μετοχῶν τῆς Ἑταιρείας στούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες. Μέ ἐκτίμηση σημερινῆς ἀξίας 1 τρισεκατομμυρίου € λοιπόν καί προσφορά τοῦ 20% τῶν μετοχῶν στή μισή ἀξία, μπορεῖ νά συγκεντρωθοῦν 100 δισεκατομμύρια €. Καί ἄν μείνουν ἀδιάθετες μετοχές, αὐτές μπορεῖ νά διατεθοῦν στό παγκόσμιο ἐπενδυτικό κοινό. Μέ σφιχτό χρονοδιάγραμμα, ἡ διαδικασία μπορεῖ νά   ὁλοκληρωθεῖ σέ 1 χρόνο.
Μετά ἀπό 4 χρόνια, ὅταν θά ἔχουν προχωρήσει οἱ ἔρευνες, ὅταν τό ἑλληνικό φυσικό ἀέριο καί πετρέλαιο θά ρέουν στήν Εὐρώπη ἀποτρέποντας τήν ἐνεργειακή της ἀσφυξία, τότε μπορεῖ νά γίνει ἐπανεκτίμηση τῆς ἀξίας τῆς Ἑταιρείας καί ἔκδοση νέων μετοχῶν καί πάλι μέ παρόμοια διαδικασία.
Καί βέβαια, πρέπει νά θέσουμε μέ παρρησία στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ὅτι ἡ Ἑλληνική Α.Ο.Ζ. εἶναι καί Εὐρωπαϊκή Α.Ο.Ζ., ὅτι ὅταν τά παγκόσμια ἀποθέματα φυσικοῦ ἀερίου καί τό πετρέλαιο θά λιγοστεύουν, ἄρα οἱ τιμές θά ἀνεβαίνουν, ἡ Εὐρώπη θά ἔχει τή δική της ἐνέργεια, πού δέν θά ἐξαρτᾶται ἀπό ἕνα “ἐπεισόδιο” στά στενά τοῦ Ὀρμούζ ἤ στό Σουέζ, οὔτε σέ διαμάχες Ρωσίας – Οὐκρανίας, οὔτε στούς ἐκβιασμούς τῆς Τουρκίας.
Καί βέβαια, πρέπει νά ὑποστηρίξουν καί νά χρηματοδοτήσουν τά ἐνεργειακά ἔργα ὑγροποίησης καί ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου Ἰσραήλ –Κύπρου – Κρήτης – Ἠπείρου – Ἰταλίας καί νά μήν ἐπιτρέψουν πειρατικές ἐνέργειες οἱουδήποτε ἀντίθετες μέ τίς ἀρχές τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί τῆς ἴδιας της Ἕνωσης.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ

Οἱ Γερμανοί δέν πρέπει νά ξεχνοῦν τά ἐγκλήματα πού διέπραξαν στήν πατρίδα μας τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μᾶς ἐρείπωσαν καί μᾶς λεηλάτησαν. 300.000 Ἕλληνες πέθαναν ἀπό τήν πείνα. Ἔκαψαν 1.700 χωριά, δολοφόνησαν χιλιάδες Ἕλληνες. Τό Δίστομο δέν ξεχνιέται, ὅποια ἀπόφαση καί ἄν βγάλει ἡ Χάγη.
Μᾶς χρωστοῦν λοιπόν, δέν τούς χρωστοῦμε. Καί μᾶς χρωστοῦν τίς πολεμικές ἐπανορθώσεις, ἀλλά καί τό ἀναγκαστικό κατοχικό δάνειο!
Ἡ Ἰταλία καί ἡ Βουλγαρία πλήρωσαν – πρέπει νά πληρώσει καί ἡ Γερμανία. Τό 1990 ἡ Γερμανία ἑνοποιήθηκε, ἄρα καί ἡ τελευταία δικαιολογία ἐξέλιπε. Νά τηρήσουν καί τό λόγο πού ἔδωσε ὁ Καγκελάριός τους Erhard τό ’64. Τά κράτη ἔχουν συνέχεια καί οἱ ὑποχρεώσεις πρέπει νά τηροῦνται ἑκατέρωθεν. Ὁ Χίτλερ τό παραδέχθηκε, πλήρωσε μάλιστα δύο δόσεις, πῶς μπορεῖ ἡ Μέρκελ νά τό ἀρνεῖται;
Τί μᾶς ὀφείλουν λοιπόν τώρα οἱ Γερμανοί; Μέ μέσο τόκο 6% ἀπό τό ’44 μέχρι τώρα, μᾶς ὀφείλουν 165 δισεκατομμύρια $ ἀπό τό κατοχικό δάνειο καί 335 ἀπό τίς πολεμικές ἐπανορθώσεις, ἤτοι 500 δισεκατομμύρια $. Κατ’ ἄλλους ὑπολογισμούς – τοῦ Γάλλου Οἰκονομολόγου Delpla – τό ποσό ἀνέρχεται σέ 575 δισεκατομμύρια $, ἤτοι περί τά 440 δισεκατομμύρια €.
Εἶναι ἐπιτέλους καιρός τό θέμα νά τεθεῖ ἐπίσημα, ἀπό τήν Ἑλλάδα στή Γερμανία καί νά ὁριστικοποιηθεῖ ὁ τρόπος ἀποπληρωμῆς. Ἐπίσημα, ὑπεύθυνα, ἀνυποχώρητα, χωρίς “φοβικό συνδρομο”.
Καί νά δώσουμε καί μία συμβουλή στήν Μέρκελ, τόν Σόιμπλε καί ὅσους μᾶς εἰρωνεύονται, ὑποτιμοῦν καί ἐξευτελίζουν: “Δύο φορές τόν περασμένο αἰώνα αἱματοκυλίσατε τήν Εὐρώπη, ὁδηγήσατε τή χώρα σας σέ ὁλική καταστροφή. Πάρτε τό μάθημα τῆς Ἱστορίας. Μήν ἐπαναλάβετε τό ἴδιο λάθος τρίτη φορά”.
Τά 100 δισεκατομμύρια € ἀπό τήν μετοχοποίηση τοῦ 20% τῶν πόρων τῆς Ἑλληνικῆς Α.Ο.Ζ., σύν τήν τμηματική καταβολή ἀπό τίς πολεμικές ἐπανορθώσεις τῆς Γερμανίας, δέν θά ἀλλάξουν μόνο τή σημερινή οἰκονομική ἀθλιότητα στήν Ἑλλάδα. Θά ἀποτελέσουν τό ἀπαραίτητο οἰκονομικό ἐφαλτήριο, γιά νά ἀποκτήσουμε τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ὑπερηφάνειά μας. Θά μᾶς βοηθήσουν – σοφότεροι πιά – νά προχωρήσουμε, νά γεννᾶμε, νά δημιουργοῦμε, νά παράγουμε πολιτισμό, ὅτι κάναμε ἐδῶ καί 3.000 χρόνια!
 Ἐμπρός λοιπόν, “Θαρσεῖν Χρή”.
 "Θαρσεῖν χρή τάχ΄ αὔριον ἔσετ΄ ἄμεινον"  
Χρειάζεται θάρρος, αὔριο ὅλα θά εἶναι καλύτερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.