29 Φεβ 2012

Ἐμεῖς περιμένουμε ἀπ΄ τό Θεό!

Τοῦ Μόσχου Ἐμμανουήλ Λαγκουβάρδου
Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες διαφέρουμε ἀπό τούς ἄλλους λαούς τοῦ κόσμου. Ἐμεῖς περιμένουμε ἀπό τό Θεό. Ἡ θέση μας τώρα μοιάζει μέ τή θέση τοῦ Ἰώβ. Ὅπως ὁ  Ἰώβ περιμένουμε  ἄπ΄  τό Θεό τή σωτηρία.  Όπως ὁ Ἰώβ ὑπῆρξε ἕνα ἐξιλαστήριο θύμα στήν ἐποχή του,  εἴμαστε τώρα ἐμεῖς  τό ἐξιλαστήριο θύμα τῶν τοκογλύφων τῆς ΕΕ καί τῆς Ἀμερικῆς. Ο ἑλληνικός λαός εἶναι τώρα στή θέση τοῦ Ἰώβ. Διάβασε τόν Ἰώβ ἔχοντας στό νοῦ σου τόν ἑλληνικό λαό καί θά καταλάβεις πολλά πράγματα γιά τόν μηχανισμό τῆς βίας. Ὁ ἑλληνικός λαός ὡς Ἰώβ πληροῖ τό τυπικό της ἐξιλαστήριας θυσίας. Περιγράφοντας καί ἀναλύοντας τούς ρόλους αὐτῶν πού λαμβάνουν μέρος σ΄  αὐτήν θά κατανοήσεις τόν μηχανισμό πού δημιουργεῖ ἀποδιοπομπαίους τράγους καθώς θά βρίσκεις ἀντιστοιχίες ἀνάμεσα στόν ἑλληνικό λαό ὡς ἕνα ἐξιλαστήριο θύμα καί τοῦ Ἰώβ.
Στόν ἑλληνικό λαό ὅπως καί στόν Ἰώβ ὑπάρχουν οἱ διῶκτες, ὑπάρχουν τά θύματα, ὑπάρχουν οἱ "φίλοι" καί "οἱ σωτῆρες" , οἱ ὁποῖοι  ὅπως ὁ Ἰούδας  προδίδουν μέ φίλημα  τούς...

 εὐεργέτες τους: "Ἀντί τοῦ μάνα χολήν , ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος. Ἀντί τοῦ ἀγαπᾶν μέ , σταυρόν μέ προσηλώσατε."  "Σφαγήν σου τήν ἄδικον, Χριστέ, ἡ Παρθένος βλέπουσα, ὀδυρομένη ἐβόα σοί τέκνον, πῶς ἀδίκως πάσχεις....".
     Τά λόγια αὐτά ἀποτελοῦν τή μαρτυρία  ὅτι καμιά θυσία δέν εἶναι δίκαιη. Κανένα σφάγιο δέν εἶναι ἱερό. Ἡ θυσία τοῦ ἀθώου δέν εἶναι ἀπαίτηση τοῦ Θεοῦ, ἀλλά γίνεται ἀπό τήν κακία τῶν ἀνθρώπων.
       Οἱ εὐρωπαῖοι τοκογλύφοι, ἀντί νά συναισθανθοῦν τό ἔγκλημά  τους  καί νά μετανοήσουν ,   χρησιμοποιοῦν τήν οἰκονομική τρομοκρατία καί ἀπαιτοῦν τή συναίνεση τῶν θυμάτων . Ὅπως ὁ Ἰώβ ἔτσι καί ὁ ἑλληνικός λαός τούς χάλασε τό συνηθισμένο  τυπικό τῶν ἀνθρωποθυσιῶν τους. Τά θύματα δέν συναινοῦν. Οἱ τοκογλύφοι μένουν ἔκθετοι στήν ἀνθρωπότητα ὡς κοινοί ἐγκληματίες , ἐπικίνδυνοι γιά ὅλους τους λαούς τῆς γής.
      Ὁ Ἰώβ χάνει τούς γιούς του, τίς θυγατέρες του, τό βίος του, τήν ὑγεία του. Οἱ "φίλοι" του πού τόν ἐπισκέπτονται δῆθεν νά τόν ἐνισχύσουν τόν πιέζουν  νά δεχθεῖ ὅτι ὁ Θεός τόν τιμωρεῖ γιά τίς ἁμαρτίες του. Τό ἴδιο καί ἡ γυναίκα του πού τόν παρακινεῖ νά βλαστημήσει τό Θεό καί νά πεθάνει.  "Βλαστήμα τό Θεό καί πέθανε."
      Τόν ἴδιο προδοτικό ρόλο παίζουν κι οἱ πολιτικοί οἱ ὁποῖοι πιέζουν τούς Ἕλληνες νά συναινέσουν στήν ξενική κατοχή, τήν ὁποία ἐπιβάλλουν οἱ Γάλλο-Γερμανοί στή χώρα τους, γιά τοκογλυφικά χρέη.
Ὅταν οἱ τοκογλύφοι ὄχι μόνον δέν δικαιοῦνται τούς ὑπέρογκους τόκους πού ζητοῦν μέ τόν ἐκβιασμό τῆς οἰκονομικῆς τρομοκρατίας , ἀλλά δέν δικαιοῦνται νά ἀπαιτήσουν οὔτε τό κεφάλαιο.
       Οἱ πολιτικοί παίρνουν  τό μέρος τῶν τοκογλύφων. Ὅπως ἐκεῖνοι δέν  βλέπουν ὅτι τό μέγιστο μέρος τοῦ χρέους εἶναι τοκογλυφικό. Δεσμεύουν τόν ἑλληνικό λαό γιά γενεές ἐν γνώσει τους ὅτι δέν ἔχουν αὐτήν τήν ἐντολή. Καταλύουν τήν νομιμότητα καί συμπεριφέρονται ὡς δικτάτορες μέ τήν ψυχολογική βία τῆς οἰκονομικῆς τρομοκρατίας. Τό φέρσιμό τους αὐτό πρός τόν ἑλληνικό λαό  πού τούς ἀπένειμε τά δημόσια ἀξιώματα πού κατέχουν μόνο μέ τό φέρσιμο τοῦ Ἰούδα πού πρόδωσε τόν Διδάσκαλό του μπορεῖ νά συγκριθεῖ.
       Ἡ ἐνοχή τοῦ Ἰούδα εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε δίνει τέλος στή ζωή του, κάτω ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεώς του. Ποιός μπορεῖ νά νιώθει ἀθῶος καί εὐτυχισμένος μέ τόσο βαριά ἐνοχή τῆς προδοσίας τοῦ εὐεργέτη του; Πρέπει νά τρέμει κανείς μέ τίς ἀρρώστιες πού περιμένουν νά μᾶς βροῦν κάπου ἀκάλυπτους γιά νά μᾶς ἐπιτεθοῦν.
       Κανείς ἀκόμα καί ὁ πιό πωρωμένος ἐγκληματίας δέν μπορεῖ νά ξεφύγει τόν ἔλεγχο τῆς συνείδησής του, ὅταν ἐξαιτίας ἄλλοι ἔχασαν τή ζωή τους, ἄλλο ἔχασαν τό βίο τους καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀγωνιοῦν γιά τά παιδιά τους καί ἔχασαν τόν ὕπνο τους.
      Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες διαφέρουμε ἀπό τούς ἄλλους λαούς τοῦ κόσμου. Ἐμεῖς περιμένουμε ἄπ΄ τό Θεό. Ὁ Θεός μᾶς δίνει τήν ἠπιότητα, τήν ὑπομονή, τήν ἐλπίδα. Εἴμαστε δυνατοί γιατί εἶναι δυνατός Αὐτός πού μᾶς ἀγαπάει!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.