2 Φεβ 2012

Κραυγή ἀγωνίας ἀπό Ἀρχιεπίσκοπο σέ Παπαδῆμο γιά τήν Ἑλλάδα

News image
Γράφει Αμίλιος Πολυγένης 
Κραυγή γωνίας γιά τό μέλλον το τόπου πού ποθηκεύεται πευθύνει μέ πιστολή το ρχιεπίσκοπος θηνν καί πάσης λλάδος ερώνυμος στόν Πρωθυπουργό Λ. Παπαδμο.
ρχιεπίσκοπος χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα ναφέρει στήν πιστολή του πώς πομονή τν λλήνων ξαντλήθηκε καί δέν μπορε νά γνοεται κίνδυνος κοινωνικς νάφλεξης “οτε πό κείνους πού διατάσσουν, οτε πό κείνους πού κτελον τίς φονικές συνταγές τους».
Συντάξεις κόπηκαν, μεροκαματιάρηδες εναι σέ πόγνωση καί νασφάλεια χει φωλιάσει σέ κάθε λληνικό σπίτι, σημειώνει κ. ερώνυμος.
Μόνα θετικά σημάδια εναι πώς ατές τίς ρες, λέει κ. ερώνυμος, ξεπροβάλλει τό φιλότιμο καί  αγνός πατριωτισμός τν λλήνων πού στηρίζουν  τούς πελπισμένους.
ρχιεπίσκοπος χαρακτηρίζει λες τίς πολιτικές πού χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα (Βλ. Μνημόνιο) ποτυχημένες, πογραμμίζοντας πώς δέν εναι δυνατόν νά ζητονται καί λλα σκληρότερα, πώδυνα καί δικα μέτρα «στήν δια διέξοδη καί ποτυχημένη γραμμή το πρόσφατου παρελθόντος μας».
«Ζητονται κόμη μεγαλύτερες δόσεις νός φαρμάκου πού ποδεικνύεται...
θανατηφόρο» λέει ρχιεπίσκοπος στήν πιστολή του στόν Πρωθυπουργό καί φήνει αχμές γιά τήν πιθυμία τους νά ποθηκεύσουν τήν θνική μας κυριαρχία.
«ποθηκεύουν τόν πλοτο πού χουμε, λλά καί ατόν πού μπορε νά ποκτήσουμε στά δάφη καί τίς θάλασσές μας», κάνοντας λόγο γιά «ποπτη μμονή σέ ποτυχημένες συνταγές. Καί εναι προκλητικές ο ξιώσεις τους σέ βάρος τς θνικς μας κυριαρχίας».
ρχιεπίσκοπος καλε λους νά ποκρούσουν τούς ξωθεν κβιασμούς καί τίς θανατηφόρες συνταγές τους, ποστηρίζοντας πώς λλάδα δέν μπορε νά χαθε οτε γιατί κάποιοι τό πίστεψαν, οτε γιατί κάποιοι μπορε νά τό θέλουν».
λόκληρη πιστολή:
ξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,
Σπαράσσεται καρδιά καί θολώνει νος μας μέ σα συνέβησαν τούς τελευταίους καιρούς καί ξακολουθον νά συμβαίνουν στόν Τόπο μας.
νθρωποι μέ ξιοπρέπεια χάνουν, πό τή μία στιγμή στήν λλη, τή δουλειά, κόμη καί τό σπίτι τους.
Τό φαινόμενο τν στέγων, λλά καί τν πεινασμένων – φαινόμενο κατοχικν ποχν – παίρνει φιαλτικές διαστάσεις. Ο νεργοι αξάνονται κατά χιλιάδες μέρα μέ τή μέρα.
Τό διο καί τά λουκέτα μικρν καί μεσαίων πιχειρήσεων. Τά νέα παιδιά, τά καλύτερα μυαλά το Τόπου, παίρνουν τόν δρόμο τς μετανάστευσης.
Ο πατεράδες μας δέν μπορον νά ζήσουν, μετά τίς δραματικές περικοπές τν συντάξεών τους.
Οκογενειάρχες καί δίως ο πιό φτωχοί, ο πολύτεκνοι, ο μεροκαματιάρηδες, βρίσκονται σέ πόγνωση, μετά τίς λλεπάλληλες περικοπές τν μισθν τους καί τούς βάσταχτους νέους φόρους.
πρωτόγνωρη καρτερία τν λλήνων ξαντλεται, ργή παραμερίζει τόν φόβο καί κίνδυνος κοινωνικς νάφλεξης δέν μπορε νά γνοεται πιά, οτε πό κείνους πού διατάσσουν, οτε πό κείνους πού κτελον τίς φονικές συνταγές τους.
Στίς δύσκολες καί - ναντίλεκτα- κρίσιμες ατές ρες, φείλουμε λοι νά ξέρουμε καί νά καταλαβαίνουμε τί σημαίνει τό γεγονός τι νασφάλεια, πόγνωση καί κατάθλιψη χουν φωλιάσει σέ κάθε λληνικό σπίτι.
τι προκάλεσαν δυστυχς – καί συνεχίζουν νά προκαλον – κόμη καί ατοκτονίες, κείνων πού δέν μπόρεσαν νά ντέξουν τό δράμα τν οκογενειν καί τόν πόνο τν παιδιν τους.
Μπροστά σέ λα ατά, κκλησία τς λλάδος ξιοποιε κάθε δυνατότητα λληλεγγύης. Καί εναι θετικό πού, μέσα στήν τόση καταχνιά, ξεπροβάλλει εαισθησία, τό φιλότιμο καί γνός πατριωτισμός τν λλήνων.
Γιά νά δώσει να πιάτο φαϊ, να ροχο, μία νάσα ζως στούς πελπισμένους.
Δυστυχς, μως. πως ξεκάθαρα φαίνεται πλέον, τό δράμα τς Πατρίδας μας χι μόνο δέν τελειώνει δ, λλά μπορε νά προσλάβει καί νέες νεξέλεγκτες διαστάσεις.
Ζητονται, λλωστε, τίς ρες ατές, κόμη σκληρότερα, κόμη πιό πώδυνα, κόμη πιό δικα μέτρα, στήν δια διέξοδη καί ποτυχημένη γραμμή το πρόσφατου παρελθόντος μας.
Ζητονται κόμη μεγαλύτερες δόσεις νός φαρμάκου πού ποδεικνύεται θανατηφόρο.
Ζητονται δεσμεύσεις πού δέν λύνουν τό πρόβλημα, λλά ναβάλλουν μόνο προσωρινά τόν προαναγγελθέντα θάνατο τς Οκονομίας μας. Καί ποθηκεύουν, ταυτόχρονα, τήν θνική μας κυριαρχία.
ποθηκεύουν τόν πλοτο πού χουμε, λλά καί ατόν πού μπορε νά ποκτήσουμε στά δάφη καί τίς θάλασσές μας.
ποθηκεύουν τήν λευθερία, τή Δημοκρατία, τήν θνική μας ξιοπρέπεια.
πογοητευμένοι, πελπισμένοι καί νήσυχοι λληνες μς ρωτον καί ζητον πεύθυνες, ελικρινες καί πειστικές παντήσεις.
Ρωτον τί τούς ξημερώνει πόμενη μέρα.
Ρωτον πού πάει Πατρίδα μας. Ρωτον τί πιτέλους μπορε νά σταματήσει τό δράμα.
Τί μπορε νά ξαναγεννήσει τήν χαμένη λπίδα. Δυστυχς μως !
Στή διαμόρφωση τν ποφάσεων, ο φωνές τν πελπισμένων, ο φωνές τν λλήνων, γνοονται προκλητικά.

Δυστυχς, σήμερα, ο λληνες δέν βρίσκουμε πάντηση οτε στά σα γιναν καί ξακολουθον νά γίνονται, οτε στά σα ζητονται πό τούς ξένους.
Εναι, μάλιστα, τουλάχιστον ποπτη μμονή τους σέ ποτυχημένες συνταγές.
Καί εναι προκλητικές ο ξιώσεις τους σέ βάρος τς θνικς μας κυριαρχίας. Καί ατό εναι, σως, τό πιό νησυχητικό.
Δέν μπορε, λλωστε νά γνοεται πό κανέναν τι ο ντοχές τν νθρώπων γύρω μας ξαντλήθηκαν. πως ξαντλήθηκαν καί ο ντοχές τς πραγματικς οκονομίας.
Καί βέβαια, δέν μπορε παρά νά πάρχουν μπροστά μας καί λλοι δρόμοι.
Δρόμοι πνευματικς νάτασης καί οκονομικς νάταξης.
Δρόμοι δημιουργίας, λπίδας καί προοπτικς.
Δρόμοι νοικτοί γιά κάθε λληνίδα καί κάθε λληνα.
Σέ ατούς τούς δρόμους φείλουμε νά πορευθομε λοι, μέ τή συναίσθηση τς μετάνοιας. νώνοντας τίς στείρευτες δυνάμεις το θνους μας.
ποκρούοντας, ταυτόχρονα, τούς ξωθεν κβιασμούς καί πορρίπτοντας τίς θανατηφόρες συνταγές τους.
χοντας, πάνω π’ λα, κλόνητη τή βεβαιότητα, τι μέ τή βοήθεια το Θεο καί τήν πίστη στίς δυνατότητές μας μπορομε νά τά καταφέρουμε.
λλάδα το Πολιτισμο, λλάδα τς στορίας, λλάδα τν Παραδόσεων δέν μπορε νά χαθε οτε γιατί κάποιοι τό πίστεψαν, οτε γιατί κάποιοι μπορε νά τό θέλουν. λλάδα μς μπορε νά σταθε στά πόδια της. Μπορε, καί πάλι, νά τραβήξει μπροστά.
ξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,
Ατόν τόν δρόμο ναζητομε καί προσδοκομε ο λληνες σήμερα...
   romfea.gr

4 σχόλια:

 1. επιτέλους μπράβο στον κ.Ιερώνυμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΕΣ, ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ.

   ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΑΣΕ Ο ΠΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΥΣ;

   ΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΚΑΤΙ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ.

   ΑΣ ΜΗ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΟΥΝ.

   ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΖΩΗ.

   ΤΑ ΣΑΒΑΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΣΕΠΕΣ!

   ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ.

   ΟΤΑΝ ΑΛΛΟΙ ΠΕΙΝΟΥΝ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΚΟΙΛΙΕΣ
   ΚΑΙ ΠΡΟΓΟΥΛΙΑ.

   ΕΝΟΣ ΔΙΣ (1.000.000.000) ΕΥΡΩ
   ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
   ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΙΡΑΤΟ
   ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ.
   ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ!

   Διαγραφή
 2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΤΕ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Η¨ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΘΕΟΣ...ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΑ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΙΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΥΠΟΠΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΙΜΕΝΑ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΘΕΟΣ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ΠΕΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Η ΕΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΥΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΟΠΑΔΟΥΣ ,ΠΕΛΑΤΕΣ,Η΄ΣΡΑΤΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΣΩΣΟΥΝ .Η ΕΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΩΖΕΙ ΔΕ ΣΩΖΕΤΕ...ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΣΑΚΙΖΕΤΕ...2000 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΧΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ .ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΦΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ ΒΑΣΤΟΥΝ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ, ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.