31 Δεκ 2011

Τό περιεχόμενο τῆς προσευχῆς «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»

16.jpgγίου Συμεών, ρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
Ατή, λοιπόν, θεία προσευχή, πίκληση το Σωτήρα μας, τό «Κύριε ησο Χριστέ Υέ το Θεο λέησόν με» εναι καί προσευχή καί εχή καί μολογία πίστεως καί μεταδίδει τό γιο Πνεμα καί χορηγε τίς θεες δωρεές, εναι καί κάθαρση τς καρδις, διώχνει τούς δαίμονες καί κατοικίζει μέσα της τόν ησο Χριστό, εναι πηγή πνευματικν σκέψεων καί θείων λογισμν, πολύτρωση τν μαρτιν, θεραπεία τν ψυχν καί τν σωμάτων, χορηγός θείου φωτισμο, νάβρυση το λέους το Θεο καί βραβεύτρια μέ ποκαλύψεις καί θεες μυήσεις το ταπεινο νθρώπου, καί μόνη σωτηρία, πειδή περιέχει τό σωτηριδες νομα το Θεο μας, τό ποο εναι τό μόνο νομα πού πικαλούμεθα, δηλαδή το ησο Χριστο το Υο το Θεο. Καί δέν πάρχει λλο νομα μέ τό ποο νά μπορομε νά σωθομε, πως λέει πόστολος.
            Γι’ ατό καί εναι καί προσευχή, διότι μ’ ατήν ζητομε παρακλητικά τό θεο λεος, εναι καί εχή πειδή παραδίδουμε τούς αυτούς μας στό Χριστό μέ τό νά Τόν πικαλούμεθα. Εναι μολογία, διότι…

μακαρίστηκε Πέτρος πειδή μολόγησε ατό τό νομα. Παρέχει τό Πνεμα διότι «κανένας δέν λέει τόν ησο Κύριο, παρά μέ τό φωτισμό το γίου Πνεύματος». Χορηγε θεες δωρεές διότι γι’ ατήν λέει Χριστός στόν Πέτρο «θά σο δώσω τά κλειδιά τς βασιλείας τν ορανν». Εναι κάθαρση καρδις, διότι βλέπει τό
Θεό καί Τόν καλε καί καθαρίζει ατόν πού βλέπει. Διώχνει τούς δαίμονες, διότι μέ τό νομα το ησο Χριστο διώχθηκαν καί διώκονται λοι ο δαίμονες. Εναι καί κατοίκηση Χριστο μέσα μας, διότι μέ τό νά Τόν φέρουμε στή μνήμη μας εναι μέσα μας καί μέ τήν νθύμηση κατοικε καί μς γεμίζει εφροσύνη, πως λέει, «θυμήθηκα τό Θεό καί γέμισα εφροσύνη». Εναι πηγή πνευματικν σκέψεων καί λογισμν, διότι Χριστός εναι θησαυρός κάθε σοφίας καί γνώσεως, καί ατά τά χορηγε σ’ κείνους πού μέσα τους κατοικε. Εναι πολύτρωση τν μαρτιν, πειδή λέει γι’ ατήν «σα λύσεις, θά εναι λυμένα στόν ορανό». Εναι θεραπευτήριο ψυχν καί σωμάτων, πειδή λέει «στό νομα το ησο Χριστο, σήκω καί περπάτα» καί «Ανέα, σέ θεραπεύει ησος Χριστός». Χορηγε τό θεο φωτισμό, διότι Χριστός εναι τό ληθινό φς καί μεταδίδει σ’ ατούς πού Τόν πικαλονται πό τή λαμπρότητα καί τή χάρη Του. «ς εναι, λέει, λαμπρότητα το Κυρίου καί Θεο μας σ’ μς», καί «ποιος μέ κολουθε θά χει τό φς τς ζως». Εναι πηγή το θείου λέους, διότι ζητομε τό λεος. Καί Κύριος εναι λεήμων καί λεε λους σοι Τόν έπικαλονται, καί κάνει γρήγορη κδίκηση κείνων πού βοον πρός Ατόν. Καί βραβεύει, μέ ποκαλύψεις καί θεες μυήσεις, τούς ταπεινούς, διότι ατή δόθηκε καί στόν λιέα Πέτρο μέ ποκάλυψη το ορανίου Πατέρα, καί Παλος νυψώθηκε ν Χριστ καί κουσε ποκαλύψεις. Καί πάντοτε ατό νεργε. Καί εναι μόνη σωτηρία, διότι λέει πόστολος «μέ κανέναν λλο δέν μπορομε νά σωθομε», καί «Ατός εναι  Σωτήρας το κόσμου, Χριστός». Γι’ ατό καί κατά τήν σχάτη μέρα «κάθε γλσσα θά μολογήσει» καί θά νυμνήσει, θέλοντας καί μή θέλοντας «τι Κύριος εναι ησος Χριστός, γιά νά δοξάζεται Θεός Πατέρας». Καί ατό εναι τό σημάδι τς πίστεώς μας, τι
εμαστε καί νομαζόμαστε Χριστιανοί καί δίνουμε μαρτυρία τι εμαστε κ Θεο. «ποιος μολογε πώς ησος εναι Χριστός πού λθε καί γινε νθρωπος, ατός εναι κ το Θεο» λέει πως επαμε καί πρίν, καί ποιος δέν μολογε δέν εναι κ το Θεο. Καί ατός πού δέν μολογε τόν ησο Χριστό εναι πό τόν ντίχριστο.
            Γιά λα ατά, πρέπει λοι ο πιστοί νά μολογον σταμάτητα ατό τό νομα καί γιά τήν νακήρυξη τς πίστεως καί γιά τήν γάπη το Κυρίου μας ησο Χριστο, πό τήν ποία δέν πρέπει κανένα πράγμα νά μς χωρίσει ποτέ, καί γιά τή χάρη καί φεση καί πολύτρωση καί θεραπεία, καί γιασμό καί φωτισμό καί πρό πάντων τή σωτηρία πού προέρχονται πό τό νομα ατό. Μέ τό θεο
ατό νομα θαυματούργησαν καί δίδαξαν ο πόστολοι. Γι’ ατό καί Εαγγελιστής ωάννης λέει: «Ατά γράφτηκαν γιά νά πιστέψετε τι ησος εναι Χριστός, Υός το Θεο» ατή εναι πίστη «στε πιστεύοντας νά χετε διά το νόματός Του ζωή» . Ατή εναι σωτηρία καί ζωή.
(γίου Συμεών, ρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, « Προσευχή το ησο», κδ. πέκταση)

2 σχόλια:

  1. ΕΒΡΑΙΚΟΝ ΟΝΟΜΑ.
    ΤΟ ΦΕΡΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ
    ΕΒΡΑΙΟΙ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΗΤΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ.ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟΤΥΠΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.