31 Δεκ 2011

Στίς θλίψεις ὁ Θεός δίνει τήν ἀληθινή παρηγοριά.

Θεός βλέπει πό κοντά τίς ταλαιπωρίες τν παιδιν Του καί τά παρηγορε σάν καλός Πατέρας. Γιατί, τί νομίζεις, θέλει νά βλέπη τό παιδάκι Του νά ταλαιπωρται; λα τά βάσανά του, τά κλάματά του, τά λαμβάνει π’ ψιν Του καί στερα πληρώνει. Μόνον Θεός δίνει στίς θλίψεις τήν ληθινή παρηγοριά. Γι’ ατό, νθρωπος πού δέν πιστεύει στήν ληθινή ζωή, πού δέν πιστεύει στόν Θεό, γιά νά Το ζητήση τό λεός Του στίς δοκιμασίες πού περνάει, εναι λο πελπισία καί δέν χει νόημα ζωή του. Πάντα μένει βοήθητος, παρηγόρητος και βασανισμένος σ’ ατήν τήν ζωή, λλά καταδικάζει καί αώνια τήν ψυχή του.
Ο πνευματικοί μως νθρωποι, πειδή λες τίς δοκιμασίες τίς ντιμετωπίζουν κοντά στόν Χριστό, δέν χουν δικές τους θλίψεις. Μαζεύουν τίς πολλές πίκρες τν λλων, λλά παράλληλα μαζεύουν καί τήν πολλή γάπη το Θεο. ταν ψάλλω τό τροπάριο «Μη καταπιστεύσης μέ νθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα», καμμιά φορ σταματ στό «λλά δέξαι δέησιν το κέτου σου...». φο δέν χω θλίψη, πώς νά π «θλίψις γάρ χει μέ, φέρειν ο δύναμαι»; Ψέμματα νά π; Στήν πνευματική ντιμετώπιση δέν πάρχει...
θλίψη, γιατί, ταν νθρωπος τοποθετηθ σωστά, πνευματικά, λα λλάζουν. ν νθρωπος κουμπήση τήν πίκρα το πόνου του στόν γλυκύ ησο, ο πίκρες καί τά φαρμάκια το μεταβάλλονται σέ μέλι. ν καταλάβη κανείς τά μυστικά τς πνευματικς ζως καί τόν μυστικό τρόπο μέ τον ποο ργάζεται Θεός, παύει νά στεναχωριέται γιά ,τι το συμβαίνει, γιατί δέχεται μέ χαρά τά πικρά φάρμακα πού το δίνει Θεός γιά τήν γεία τς ψυχς του. λα τά θεωρε ποτελέσματα τς προσευχς του, φο ζητάει συνέχεια πό τόν Θεό νά το λευκάνη τήν ψυχή. ταν μως ο νθρωποι ντιμετωπίζουν τίς δοκιμασίες κοσμικά, βασανίζονται. φο Θεός λους μας παρακολουθε, πρέπει νά παραδίνεται κανείς ν λευκ σ’ Ατόν. λλις εναι βάσανο· ζητάει νά το ρθουν λα, πως κενος θέλει, λλά δέν το ρχονται λα πως τά θέλει, καί νάπαυση δέ βρίσκει. Ετε χορτάτος εναι κανείς ετε νηστικός, ετε τόν παινον, ετε τόν δικον, πρέπει να χαίρεται καί νά τά ντιμετωπίζη λα ταπεινά καί μέ πομονή. Τότε Θεός συνέχεια θά το δίνη ελογίες, σπου νά φθάση ψυχή του σέ σημεο νά μή χωράη, νά μήν ντέχη τήν καλωσύνη το Θεο. Καί, σο θά προχωράη πνευματικά, τόσο θά βλέπη τήν γάπη το Θεο σε μεγαλύτερο βαθμό καί θά λειώνη πό τήν γάπη Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.