20 Νοε 2011

Τιμήθηκε σήμερα Κυριακὴ 20/11/2011 στὴ Θεσσαλονίκη ἡ ἐπέτειος ἀπελευθέρωσης τῆς Κορυτσᾶς.

Οἱ ἐκδηλώσεις ποὺ διοργάνωσε γιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ ἡ Ἠπειρωτικὴ Ἑστία Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν μὲ δοξολογία στὸν Ι.Ν. Νέας Παναγίας. Ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων στὸ μνημεῖο τῆς "Ἠπειρώτισσας γυναίκας" καὶ ὁμιλία στὴν αἴθουσα τῆς Ἠπειρωτικῆς Ἑστίας. Στὶς ἐκδηλώσεις παρέστησαν ἐκπρόσωπος τοῦ Παναγιωτάτου κ. Ἀνθίμου, οἱ Βουλευτὲς Στ.Καλαφάτης (ΝΔ), Ἰωαννίδης (ΝΔ) καὶ Ἄγγ.Κολοκοτρώνης (ΛΑΟΣ) ὁ ὁποῖος καὶ κατέθεσε στεφάνι ἐκ μέρους τοῦ κόμματος,  Συνταγματάρχης ἐκπρόσωπος τοῦ Γ' Σ.Σ., ἐκπρόσωποι τοῦ ΠΑΣΥΒΑ καὶ τῆς ΣΦΕΒΑ καὶ πλῆθος ἠπειρωτῶν-τισσῶν. Προκλητικὴ ἡ ἀπουσία ἐκπροσώπου τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης (κάτι ποὺ ἐπισημάνθηκε καὶ ἀπὸ τοὺς διοργανωτές).  Μήπως κάποιοι  ἔχουν "ἀλλεργία" μὲ τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους;  Θυμίζουμε ὅτι  στὸ παρελθὸν ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις τόσο ἐκπρόσωπος τοῦ Στρατοῦ ὅσο καὶ τῆς Κυβέρνησης. (Δεῖτε σχετικὰ πατώντας ἐδῶ).
Νὰ ἐπισημάνουμε ἐπίσης ὅτι πρὶν 2 ἡμέρες (τὴν Παρασκευὴ 18/11/2011) διοργανώθηκε γλέντι μὲ παραδοσιακὴ ἠπειρώτικη μουσικὴ σὲ κέντρο στὸ Ὡραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὴν ὀργάνωση Ὁμόνοια Κορυτσᾶς. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς λίγες δεκάδες τῶν Κορυτσαίων ποὺ παρέστησαν σήμερα, στὴν ἐπέτειο τῆς Ἀπελευθέρωσης τῆς Κορυτσᾶς, ὅπως μάθαμε στὸ γλέντι -ἐν μέσω τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων- ἦταν πάνω ἀπὸ 500 ἄτομα. Τί κρίμα...
ΑΚΟΛΟΘΟΥΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ...


 Ἐκπρόσωποι τοῦ ΠΑΣΥΒΑ καὶ ΣΦΕΒΑ καταθέτουν στεφάνι
 Παραθέτουμε τὴ διαταγὴ τοῦ Ἀντιστράτηγου Παπάγου τῆς 22 Νοεμβρίου 1940 :

 Ἡμερισία Διαταγὴ 22 Νοεμβρίου 1940
Στρατιῶται,
Μέσα σὲ εἴκοσι πέντε ἡμέρες ἐξεδιώξατε τὸν ἀναδρον ἐπιδρομέα ἀπὸ τὰ ἐδάφη μας εἰς τὰ ὁποία αἰφνιδίως καὶ ὑπούλως προσεπάθησε νὰ εἰσχωρήση καὶ τὸν συντρίψατε παντοῦ μὲ τὴν ὁρμή σας. Τὴν στιγμὴ αὐτὴ ὁλόκληρος ἡ Ἑλλὰς ἡ ἀγαπημένη μᾶς πατρίδα καὶ οἱ σκορπισμένοι σ? ὅλη τὴ γῆ Ἕλληνες παρακολουθοῦν τοὺς ἀγώνας σας μὲ ἱερὰ συγκίνησι καὶ πρωτοφανῆ ἐνθουσιασμὸ γιὰ τοὺς ἠρωϊσμούς σας. Ὅλος ὁ κόσμος καὶ αἳ ἐφημερίδες ὅλου του Κόσμου ἀναγράφουν καθημερινῶς τοὺς ὡραιότερους ὕμνους γιὰ τὴν ἀκατάβλητη ἀνδρεία τοῦ «ΈΛΛΗΝΟΣ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ» καὶ ἡ Διεθνὴς κοινὴ γνώμη θαυμάζει τὸ ψυχικό σας μεγαλεῖο καὶ τὴν ὑπέροχη προσπάθεια ποὺ μὲ τόσο ἐνθουσιασμὸ συνεχίζετε.
Στρατιῶται,
Ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας. Ἡ πληγωμένη Παναγία τῆς Τήνου εὐλογεῖ τὸν ἀγώνα σας καὶ σᾶς ὁδηγεῖ καὶ αὐτὴ θὰ σᾶς δώση ὅλη τὴ δύναμη γιὰ νὰ συντρίψετε ὁριστικὰ καὶ τελειωτικὰ τὸν ὕπουλο ἐχθρὸ ποὺ θέλησε χωρὶς καμμία ἀφορμὴ νὰ μᾶς κάνη δούλους.
Μὴ λησμονήσετε ποτὲ ὅτι: «καλλίτερα μίας ὥρας ἐλεύθερη ζωὴ παρὰ σαράντα χρόνια σκλαβιὰ καὶ φυλακή».
Ἐμπρὸς λοιπὸν πάντοτε ἐμτοὸς γιὰ νὰ ρίξετε στὴ θάλασσα τὸν τρομοκρατημένο ἐχθρό μας.
Ζήτων ἡ ΕΛΛΑΣ ἡ μητέρα τῶν παλληκαριῶν.
Ζήτω οἱ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ.
Ὁ Ἀρχιστράτηγος
Α. Παπάγος

 καὶ τὸ Πρωτόκολλο Παραδόσεως τῆς πόλεως Κορυτσᾶς:


Ἡ κάτωθι ὑπογεγραμμένη Ἐπιτροπὴ τῆς πόλεως Κορυτσᾶς ἀποτελούμενη ἐκ τῶν κυρίων ἐκπροσώπων ἀρχιερέως Κορυτσᾶς   Παπαϊωσὴφ  Σταυροφόρου, τοῦ ὀσιωτάτου Μουφτῆ Ἀρὶφ Ἐφὲνδ Σὲρ Ἀλῆ, τοῦ γραμματέως τοῦ Δημαρχείου Κορυτσᾶς Πετράκη Πιλιάτη, τοῦ προέδρου τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Κορυτσᾶς Χαραλάμπους Μπιονίτα, τοῦ Κούση, Τζότζο, Θεοδώρου Μαλίκη ὀδοντιάτρου, Ντιζαντὶν Ντιονίτα, Βασιλείου Μπάζη, Μοναρὶμ Ζοπούτκα, Σωτηρίου Γκουρᾶ, Ναοὺμ Στράχια, Ε. Χαρισιάδη ἰατροῦ, παραδίδει τὴν πόλιν τῆς Κορυτσᾶς εἰς τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων ἀντισυνταγματάρχην Θεοδωράκην Δημήτριον καὶ Ταγματάρχην Πεζικοῦ Χατζὴν Δημήτριον.

Βίντεο ἀπὸ τὴν κατάθεση στεφάνων (Ἐθνικὸς ὕμνος)Κοινὴ ἀνάρτηση τῶν Ἱστολογίων Ρωμαίϊκο Ὁδοιπορικὸ & Ἀντιπαρακμὴ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.