24 Σεπ 2011

Ἐνενήντα χρόνια ἀπό τήν μαζική δολοφονία τῆς ἡγεσίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου στήν Ἀμάσεια. Σεπτέμβριος 1921

ποντιοι_αντάρτες
Τότε πού πρχαν γέτες καί  δολοφονονταν

   κεμαλισμός μετά τήν πικράτησή του ς ξουσία στήν παραπαίουσα θωμανική διοίκηση, προσπάθησε νά κυριαρχήσει καί ναντι τν μή μουσουλμανικν θνοτήτων, καταδιώκοντας τές καί τελικς κδιώκοντας τές. Τά μέσα τά ποία χρησιμοποιοσαν ο κεμαλικοί ταν ποικίλα. Διωγμοί, ξορίες, δολοφονίες, βιασμοί, δίκες καί καταδίκες στά ποκαλούμενα «δικαστήρια νεξαρτησίας»
Μουσταφά Κεμάλ μέ τή λειτουργία τν δικαστηρίων νεξαρτησίας πεδίωξε  νά παρουσιάσει ς πόλυτα νόμιμο τό ργο τς καταστροφς το λληνισμο καί νά δολοφονήσει τούς πιφανες λληνες.
Τά «δικαστήρια νεξαρτησίας» κδίδουν «ποφάσεις» καί κτελονται πρόκριτοι, βουλευτές, δημοσιογράφοι, καθηγητές, δάσκαλοι, κόμα καί μαθητές γυμνασίων- νανιάδης καί Παυλίδης το κολλεγίου νατόλια τς Μερζιφούντας- καί κληρικοί, πό τούς ποίους  ζητονται...
δηλώσεις τι συμμετείχαν  στήν ργάνωση το παναστατικο πελευθερωτικο κινήματος στόν Πόντο.
πως κατήγγειλε τό Οκουμενικό Πατριαρχεο ο ποτιθέμενοι νοχοι τίς «δηλώσεις» τούς τίς πέγραψαν μετά τή θανατική καταδίκη τους, τήν παραμονή τς κτέλεσής τους κόμη καί ντας δολοφονημένοι πό  καιρό. Τέτοιες περιπτώσεις εναι το δικηγόρου Χ. λευθεριάδη δικηγόρου στηνΚερασούντα πού εχε δολοφονηθε στήν Κερασούντα τό 1920, το διαπραγματευτ μέ τίς κεμαλικές ρχές Μ. Μαυρίδη, το διευθυντ το ρφανοτροφείου Γ. Καλογερόπουλου, το Α. Δελικάρη, το Λ. Τεσταμπασίδη, το Ι.  λευθεριάδη.  κόμη θά πρέπει νά πισημανθε τι καθηγητής Γ. Παπαμάρκου, διευθυντής τς θωμανικς Τράπεζας Π. Παπαδόπουλος καί μπορος Θ. κμεντζίογλου ο ποοι ταν δη νεκροί πό τήν προηγούμενη τς κτέλεσής τους μεταφέρθηκαν στόν τόπο το μαζικο γκλήματος προκειμένου τά ψυχα σώματά τους νά ποστον τήν ποινή τους.
κατάλογος τν καταδικασμένων σέ θάνατο πιφανν Ποντίων πού παγχονίστηκαν τήν δια μέρα καί ρα στόν διο χρο, στίς 8/21 Σεπτεμβρίου 1921, στήν πλατεία τς μάσειας εναι πολύ μεγάλος. κε δηγήθηκαν 72 λληνες μάρτυρες, μέ πικεφαλς τόν ρχιμανδρίτη Πλάτωνα Αβαζίδη.
δημοσιογράφος καί κδότης τς φημερίδας ποχή τς Τραπεζούντας Ν. Καπετανίδης ταν πρόεδρος το «δικαστηρίου» το νέγνωσε τό «κατηγορητήριο» τι πιδίωκε τήν νεξαρτησία το Πόντου, ατός τόν διέκοψε λέγοντάς του τι «γώ  θελα τήν πευθείας νωση το Πόντου μέ τήν λλάδα», πως ναφέρει γνωστός θεατρικός συγγραφέας Δημήτρης Ψαθάς στό βιβλίο το «Γ το Πόντου».
Τό δικαστήριο τς μάσειας καταδίκασε ρήμην σέ θάνατο καί τά μέλη τς ποντιακς θνοσυνέλευσης το Βατούμ, Β. ωαννίδη, Λ. ασονίδη, Κ. Κωνσταντινίδη, τούς μητροπολίτες Τραπεζούντας Χρύσανθο, μασείας Γερμανό, Νεοκαισαρείας Πολύκαρπο, Χαλδείας καί Κερασούντας Λαυρέντιο, τόν πίσκοπο πολλωνιάδος ωακείμ, τό νομικό ρ. Νεόφυτο, τόν δημοσιολόγο Νίκ. ασονίδη, τούς Χ. Σιδηροπουλο, π. Σεφεριάδη, Θέμ. Πατσιάδη, Κ. Παπαθεοδώρου, Γ. Γαληνό, Γ. Βαλαβάνη καί τόν κδότη τς φημερίδας Λόγος τς Τραπεζούντας Ν. Λεοντίδη.

διαίτερη σημασία στίς ντιδράσεις πού προκάλεσε μαζική δολοφονία τς γεσίας τν λλήνων ποτελε το ψήφισμα διαμαρτυρίας των Eλλήνων διανοουμένων προς τούς Ερωπαίους συναδέλφους τους καί τίς κυβερνήσεις τούς τό ποο νέφερε τά ξς: «Ο λληνες συγγραφες καί καλλιτέχναι, πηύθυναν πρός τούς διανοουμένους της Eυρώπης και Aμερικής τήν κάτωθι διαμαρτυρίαν:Μετά βαθυτάτης συγκινήσεως ο συγγραφες καί καλλιτέχναι της Eλλάδος πευθύνονται πρός τούς διανοουμένους το πεπολιτισμένου κόσμου πως γνωστοποιήσουν ες ατούς τήν τραγωδίαν χιλιάδων οκογενειν του Eλληνικο Πόντου. ξηρά, ξηκριβωμένα καί ναμφισβήτητα τά γεγονότα εναι τά ξς: Ο Τορκοι φόνευσαν λους νεξαιρέτως τούς κατοίκους τς πόλεως Mερζιφουντος, φο τήν λεηλάτησαν καί τήν πυρπόλησαν. Tους προσπαθήσαντας νά διασωθον τυφέκισαν καί θανάτωσαν καταλαβόντες τας διόδους. Mετετόπισαν λον τόν ρρενα πληθυσμόν τν πόλεων Tριπολεως, Κερασοντος, ρδούς, Ονόης, μισού καί Πάφρας καί καθ' δόν κατέσφαξαν τούς πλείστους ξ ατν. κλεισαν ντός του ναο το χωρίου λεζλη ν Σουλού-Τερέ 535 λληνας καί τούς κατέσφαξαν διασωθέντων μόνον τεσσάρων. Πρώτους σφαξαν 7 ερες διά πελέκεως πρό τς θύρας το ναο.πηγχόνισαν ν Aμασεία 168 προκρίτους Aμισου καί Πάφρας.βίασαν λας νεξαιρέτως τάς γυναίκας, τάς παρθένους καί τά παιδία τν νω πόλεων, τάς ραιοτέρας δέ παρθένους καί νέους κλεισαν ες τά χαρέμια. Πλεστα βρέφη φόνευσαν, σφενδονίζοντες ατά κατά τν τοίχων. Oι πογεγραμμένοι θέτουσι τά νωτέρω π' ψιν τν διανοουμένων της Eυρώπης καί τηςAμερικής θεωροντες τι χι μόνον τά γεγονότα τατα λλά καί νοχή ατν ποτελε πένθος τς νθρωπότητος.
θναι, 22 Nοεμβρίου 1921.
ννινος Χ., Aυγέρης M., Bλαχογιάννης I., Bώκος Γέρ., Γρυπάρης Ι., Δούζας Α., Δροσίνης Γ., Zάχος A., Θεοδωροπούλου Αυρα, Θεοτόκης Κ., Iακωβίδης Γ., Kαζαντζάκης N., Kαζαντζάκη Γάλ., Kαμπάνης Aρ.,Καμπούρογλους Δ., Kαρολίδης Π., Kόκκινος Δ., Kορομηλάς Γ., Mαλακάσης M., Mαλέας K., Mένανδρος Σ., Nικολούδης Θ., Nιρβάνας Π., Ξενοπουλος Γρ., Παλαμάς Κ., Παπαντωνίου Ζ., Παρασχος Κ., Πασαγιάννης Κ., Πολίτης Φ., Πώπ Γ., Σικελιανός γγ., Σκίπης Σ., Στρατήγης Γ., Tαγκόπουλος Δ..,Τσοκόπουλος Γ., Φυλλύρας Ρ., Xατζιδάκις Γ., Xατζόπουλος Δ., Xορν Π., Σβορώνος Ι. μεθ' λης της πικρίας μου διά τήν κυρίως πό τς Γαλλίας καί πό οδενός ασθήματος συμφέροντος νθρωπίνου, δικαιολογουμένην γκατάλειψιν ες σφαγήν των Xριστιανν».

ξαιρετική εναι πιστολή το μελλοθάνατου λέξανδρου κριτίδη, μπόρου Τραπεζούντας πρός τήν οκογένειά του, λίγο πρίν τόν παγχονισμό του στήν μάσεια. Γιά πολλούς, πως καί πόμενη το Μ. Κωφίδη  θεωρονται πεμπτουσία τς Ρωμηοσύνης:
«1921 7βρ 5 Κυριακή
Γλυκυτάτη μου Κλειώ
Σήμερον τελέσθη ν τή φυλακή λειτουργία καί κοινωνήσαμε λοι, περί τούς 100 πό διάφορα μέρη. χει ποφασισθε διά τς κρεμάλας θάνατος. Αριον θά πηγαίνουν ο 60, μεταξύ ατν ο 5 Τραπεζούντιοι καί θά γίνει δί’ γχόνης θάνατος. Την Τρίτην δέν θά εμεθα ν ζωή, Θεός νά μς ξιώσει τούς ορανούς καί σέ σς νά δώσει ελογίαν καί πομονήν καί λλο κακόν νά μή δοκιμάσητε.ταν θά μάθετε τό λυπηρόν γεγονός νά μή χαλάσετε τόν κόσμον, νά χετε πομονή.
Τά παιδιά ς παίξουν καί ς χορέψουν. ς σέ βλέπω νά κανονίσης λα πως ξέρεις σύ. Ο γαπητός μου Θεόδωρος ς ναλαμβάνει πατρικά καθήκοντα καί νά μήν δικήσει κανένα πό τά παιδιά τόν Γέργον νά τελειώσει τό σχολεον καί νά γίνει καλός πολίτης.
Τόν Γιάννην ς τόν χει μαζί του στή δουλειά. πό τά μικρά, τόν Παναγιώτη νά στείλεις στό σχολεο, τήν Βαλεντίνην νά τήν μάθης ραπτικήν. Τήν Φωφν νά μή χωρίζεσαι νόσω ζες. Εις τόν Στάθιον τάς εχς μου καί τήν ποχρέωσιν πως χωρίς μοιβήν διεκπεραιώσει λας τά οκογενειακς μου ποθέσεις πού θά το ναθέσητε.
πάπα Συμεών ς μέ μνημονεύσει νόσω ζ. Νά δώσης 5 λίρες στήν Φιλόπτωχον, 5 λίρες στήν Μέριμναν, 5 λίρες στο Λυκαστ τό σχολεον. Καί ς μέ συγχωρέσουν λοι ο δελφοί μου, ο νυφάδες καί λοι ο συγγενες καί φίλοι. Αντίο βαίνω πρός τόν πατέρα καί συγχωρήσατε μου ο μέτερος Αλ. Γ. κριτίδης»
«15/28 Σεπτεμβρίου 1921 φυλακαί Τιμαρχανέ – μασείας Φιλτάτη Ορανία Χθές μέραν τς Σταυροπροσκυνήσεως παρουσιάσθην ες τό δικαστήριον στικλάλ, καμίαν λπίδα δέν χω πλέον, σήμερον θά δοθ πόφασις ποία βεβαίως θά εναι καταδικαστική, σς φίνω γείαν καί ες τήν προστασίαν το Παναγάθου, περιττά τά πολλά λόγια, θάρρος καί γκαρτέρησις καί λπίς πί Κύριον, διά νά μπορέσης τό κατά δύναμιν νά σηκώσης τό βαρύ φορτίον σου. Σς γλυκοφιλ λους Ματθαος σου Υ.Γ. Ες τά φίλτατα τήν εχήν μου, καλήν πρόοδον καί καλήν διαγωγήν πως ψυχή μου καί μακρόθεν γάλλεται. διος»

μαζική ξόντωση τς γεσίας τν λλήνων τό Σεπτέμβριο το 1921 στά «δικαστήρια νεξαρτησίας» ποτελε να μικρό μέρος το λληνικο λοκαυτώματος. στόσο χει μεγάλη σημασία γιατί μέ τήν λλειψη τν γετν το λληνισμο χάθηκε καί καθοδήγηση καί ο φυσικοί τους ρχηγοί.
ταν μία πό τίς τελευταες πράξεις πού δήγησαν στήν κδίωξη καί  τήν προσφυγιά, στή λήθη καί στό σκοτάδι.
νωμένη Ρωμηοσύνη
Στό διο κλίμα και
«15/28 Σεπτεμβρίου 1921 φυλακαί Τιμαρχανέ – μασείας Φιλτάτη Ορανία Χθές μέραν τς Σταυροπροσκυνήσεως παρουσιάσθην ες τό δικαστήριον στικλάλ, καμίαν λπίδα δέν χω πλέον, σήμερον θά δοθ πόφασις ποία βεβαίως θά εναι καταδικαστική, σς φίνω γείαν καί ες τήν προστασίαν το Παναγάθου, περιττά τά πολλά λόγια, θάρρος καί γκαρτέρησις καί λπίς πί Κύριον, διά νά μπορέσης τό κατά δύναμιν νά σηκώσης τό βαρύ φορτίον σου. Σς γλυκοφιλ λους Ματθαος σου Υ.Γ. Ες τά φίλτατα τήν εχήν μου, καλήν πρόοδον καί καλήν διαγωγήν πως ψυχή μου καί μακρόθεν γάλλεται. διος»
  μαζική ξόντωση τς γεσίας τν λλήνων τό Σεπτέμβριο το 1921 στά «δικαστήρια νεξαρτησίας» ποτελε να μικρό μέρος το λληνικο λοκαυτώματος. στόσο χει μεγάλη σημασία γιατί μέ τήν λλειψη τν γετν το λληνισμο χάθηκε καί καθοδήγηση καί ο φυσικοί τους ρχηγοί.
ταν μία πό τίς τελευταες πράξεις πού δήγησαν στήν κδίωξη καί  τήν προσφυγιά, στή λήθη καί στό σκοτάδι.

2 σχόλια:

  1. Ο ΘΕΟΣ ΑΣ ΑΝΑΠΑΥΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Επειδή πάντως η εκπλήρωση των προφητειών του πατρός Πα'ι'σίου πλησιάζει, νομίζω ότι λίαν συντόμως θα επισκεπτόμαστε την Ιερή Γη του Πόντου, χωρίς διαβατήρια !

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.