28 Ιουν 2011

Γέροντας Ἄνθιμος ὁ Ἁγιαννανίτης

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Δὲν πατοῦσε στὸ ἔδαφος
Οἱ ἀσώματοι Ἄγγελοι, ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ χοϊκοῦ σαρκίου, ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ὑπερίπτανται. Οἱ ἄνθρωποι στεροῦνται αὐτῆς τῆς ἱκανότητας. Ὁ Γέρων ὅμως Ἄνθιμος, ὡς ἰσάγγελος φαινόταν σὲ πολλοὺς νὰ μετεωρίζεται καὶ νὰ μὴν πατᾶ στὸ ἔδαφος. Ἔτσι τὸν εἶδε καὶ ὁ κ. Ἐμμανουὴλ Κόκκινος ἰδιοκτήτης ξενοδοχείου καὶ ἑστιατορίου στὴν Οὐρανούπολη, μπροστὰ στὴν πόρτα τῆς καλύβας του. Παρόμοιο θέαμα ἀντίκρισε καὶ ὁ κ. Ἡρακλῆς Γεωργιάδης ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη στὸ Κυριακό της Ἁγίας Ἄννας. Μάλιστα δὲν εἶδε μόνο νὰ μὴν πατᾶ στὸ ἔδαφος, ἀλλὰ νὰ φωτολάμπει καὶ νὰ βγάζει σπίθες. Ὁ Γέροντας θάμπωνε μὲ τὶς ἀκτίνες τοῦ ὅλους ὅσους βρίσκονταν στὴν ἀποστασία ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἁμαρτία προκαλεῖ ψυχολογικὲς διαταραχές.
Ἕνας νεαρὸς κλείστηκε στὸ σπίτι του καὶ τὸν ἐπίασε μελαγχολία. Ἡ μητέρα τοῦ θορυβήθηκε. Ἔτρεξε στὸν πατέρα Ἄνθιμο, στὸ ἡσυχαστήριο τῶν ταξιαρχῶν καὶ τοῦ ἔδωσε ροῦχα τοῦ παιδιοῦ της νὰ τὰ εὐλογήσει. Ὅταν αὐτὴ ἐξήγησε στὸν Γέροντα, αὐτὸς ἤρεμά της εἶπε:-Τὸ παιδὶ ἁμάρτησε καὶ ἡ ἁμαρτία φέρνει μελαγχολία καὶ...

 ψυχολογικὲς διαταραχές. ""Τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος" .Νὰ σταματήσει νὰ ἁμαρτάνει καὶ θὰ συνέλθει ἀμέσως.
 
Πῆρε κουβέρτες γιὰ νὰ σβήσει τὴν φωτιὰ

Ὁ πατὴρ Βαρλαὰμ ἱερομόναχος τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Νέας Σκήτης, ἔβλεπε θαυμαστὰ σημεῖα . Ὅταν ὁ πατὴρ Ἄνθιμος λειτουργοῦσε. Μία φορὰ τὴν ὥρα τῆς μετουσιώσεως τῶν τιμίων Δώρων εἶδε τὸν Γέροντα τυλιγμένο στὶς φλόγες καὶ ἀσυναίσθητα πῆρε κουβέρτες καὶ πετσέτες νὰ τὸν τυλίξει. Ὅταν κατάλαβε ὅτι δὲν ἦταν ἀληθινὴ φωτιὰ ἔκανε πίσω καὶ σταυροκοπήθηκε.
 
 Δὲν ἔβρεχε στὸ σημεῖο ποὺ δουλεύανε

Ὁ πατὴρ Κύριλλος ἀπὸ τὴν Συνοδεία τῶν Βολιωτῶν τῆς Ἁγίας Ἄννης διηγεῖται ἕνα θαῦμα, ποὺ ἔγινε, ὅταν διορθώνανε τὴν ὀροφὴ τῆς καλύβας τῶν Εἰσοδίων τοῦ Γέροντος Ἀνθίμου. Εἶχαν ξεσκεπάσει τὴν ὀροφὴ ὅταν ξαφνικὰ ὁ καιρὸς χάλασε καὶ τὰ σύννεφα κάλυψαν τὸν οὐρανὸ τῆς Σκήτης τους. Ἡ μπόρα φαινόταν ὅτι πλησίαζε. Ὁ Πατὴρ Ἄνθιμος ἤρεμος πῆγε στὸ ναὸ τῶν Εἰσοδίων, πῆρε τὴν εἰκόνα τῆς τριετίζουσας Κόρης καὶ σταύρωσε τὸν ὁρίζοντα.  Ἡ βροχὴ τότε ἄρχισε νὰ πέφτει ραγδαία, γύρω γύρω ὅμως ἀπὸ τὴν καλύβα. Στὸ σημεῖο ποὺ δούλευαν, οὔτε σταγόνα δὲν ἔπεσε. Ἡ εὐχὴ τοῦ πατέρα Ἀνθίμου εἶχε εἰσακουσθεῖ καὶ ἡ παρρησία του στὴν Κυρία Θεοτόκο ἦταν ὁρατὴ ἀπὸ ὅλους.
 
 Λύνει τὸ πρόβλημα τοῦ Συμβολαιογράφου

Ὁ Γέροντας ἤξερε μαθηματικά, ἀστρονομία, φυσική, ἰατρικὴ καὶ ἄλλες ἐπιστῆμες χωρὶς νὰ τὶς ἔχει σπουδάσει. Κάποια φορᾶ μιλοῦσε μὲ ἕνα συμβολαιογράφο γιὰ ἕναν συγκεκριμένο νόμο. Ἐνδιαφερόταν γιὰ τὸ ἡσυχαστήριο τῶν Ταξιαρχῶν στὸ Βύρωνα καὶ εἶχε ἀντίθετη ἄποψη ἀπὸ αὐτὴ ποὺ πρότεινε ὁ συμβολαιογράφος. Σὲ κάποια στιγμὴ ὁ γέροντας σηκώθηκε καὶ τοῦ εἶπε:
-Πήγαινε στὸν τάδε νόμο καὶ στὴν τάδε σελίδα τῆς ποινικῆς δικονομίας καὶ θὰ βρεῖς τὴν λύση ὅσων ἰσχυρίζομαι.
Ὁ Γέροντας οὐδέποτε εἶχε ἀσχοληθεῖ μὲ τέτοιου εἴδους θέματα, ἀλλὰ εἶχε θεία φώτιση καὶ τὰ χείλη τοῦ ἦταν πνευματοκίνητα. τὴν ἄλλη ἡμέρα ὁ Συμβολαιογράφος ἐπιβεβαίωσε τὰ ὅσα ὁ γέροντας ἔλεγε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.