29 Απρ 2011

ΟΧΙ στό... «ΚΑΜΙΝΙ» τῆς παγκοσμιοποιήσεως!

τοῦ Νίκου Δ. Σαμπαζιώτη

Ἡ ἀέναη προσπάθεια ἀποχρωματισμοῦ καὶ ἀπαλλαγῆς ἀπὸ ἤθη καὶ ἔθιμα τοῦ τόπου, ἡ πολεμικὴ κατὰ τῆς Ἑλληνορθόδοξης αὐτοσυνειδησίας μας, ἡ ἰσοπεδωτικὴ κουλτούρα τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ ἡ ὑπερβολικὴ ὑπηρέτησις ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἀπὸ τοὺς Ἑλλαδίτες ἐκπροσώπους τῆς παγκόσμιας Νέας Τάξεως, δυστυχῶς θὰ φέρουν τὰ διαμετρικῶς ἀντίθετα ἀποτελέσματα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐπιδιώκουν οἱ «Ἡρακλειδεῖς» τῆς… παγκοσμιοποιήσεως!
Φτάσαμε σὲ σημεῖο νὰ καθορίζουν τὴν καθημερινότητα τοῦ λαοῦ, μεμονωμένες παρουσίες ἐλαχίστων ἀλλοδαπῶν. Κι αὐτὸ διότι εἴμαστε κράτος χωρὶς ἀρχές, ὅρια καὶ ἀξίες.
Ὁ κάθε ξένος θὰ πρέπη νὰ τυγχάνη σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης καθ’ ὅτι εἶναι εἰκόνα Θεοῦ, ὅπως ὁ Χριστὸς μὲ τὴν ζωὴ καὶ τὴν διδασκαλία Toυ μᾶς κατέδειξε.
Ἀξίζει στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ διαβάσουμε λίγες γραμμὲς ἀπὸ τὸ πρόσφατο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου μὲ τίτλο «Ὁ Χριστὸς ποὺ σταυρώνουμε» (ἐκδ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ):
«…Ποῦ εἶναι ὁ Χριστός; Μᾶς ἀπαντᾷ ὁ ἴδιος: Στὸν ἐλάχιστο ἀδελφό. Εἶμαι ἐκεῖ καὶ θὰ μὲ συναντήσης στὸν ἄγνωστο, στὸν ξένο, στὸν ἐπαίτη, στὸν φτωχό, στὸν πονεμένο, στὸν ἐγκαταλελειμμένο. Διότι δὲν εἶναι κάτι τὸ θεωρητικὸ ἡ συνάντησίς μας μὲ τὸ Χριστό, ἀλλὰ γίνεται συνάντησις μὲ τοὺς ἐλαχίστους ἀδελφούς Του… Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἄδικα... καταδικασμένος στέκεται δίπλα στὸν κάθε ἀδικημένο καὶ περιφρονημένο, ζητῶντας δικαιοσύνη καὶ ἰσότητα γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους».
Ἕνας πολίτης ποὺ γνωρίζει ἀπὸ ποῦ προέρχεται καὶ δὲν νοιώθει σὰν ἕνα φύλο ποὺ ἔπεσε τυχαία πάνω στὸ δρόμο, ποὺ ἀγαπάει τὶς ρίζες του, ποὺ ζῆ ἀγαπητικὰ τὴν κάθε του μέρα, ποὺ ἔχει γιὰ ὁδηγὸ στὴν ζωή του τὸ μήνυμα τοῦ Θεανθρώπου ποὺ καταδίκασε τὴν ἔπαρσι καὶ τὴν αὐτάρκεια λέγοντας τὸ ἀνεπανάληπτο «…οἱ πόρνες καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ προάγουσι ὑμᾶς στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν», αὐτὸς ὁ πολίτης κατ’ ἐξοχὴν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἀποδεχθῆ σὰν ἀδελφό του κάθε ξένο ἀπ’ ὅπου κι ἂν προέρχεται καὶ νὰ τὸν ἀγκαλιάση σὰν μία προσωπικότητα.
Ἡ ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὴν Πίστι καὶ ἡ πολεμικὴ κατὰ τοῦ ἀγωνιστοῦ θρησκευομένου, μόνο φοβικὲς ἀντιδράσεις, ἀρνητικὲς τοῦ ἐπιδιωκομένου σκοποῦ θὰ ἐπιφέρη.
Αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπη οἱ κάθε εἴδους «Καμίνηδες» νὰ κάνουν, ἀντὶ νὰ ἀποκόπτουν τὸν λαὸ ἀπὸ τὶς Παραδόσεις του, εἶναι νὰ ἐπιδιώκουν τὴν καλλιέργεια τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος, διότι μόνο ἔτσι θὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ξένου.
Ἡ ἐπίθεσις καὶ οἱ ἀπαγορεύσεις ὅπως προσφάτως ἐπεχείρησε μέσῳ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ του Σταθμοῦ 9,84 FM ὁ δήμαρχος κ. Καμίνης, θὰ φέρουν σὲ θέσι ἄμυνας τὸν λαό, ὁ ὁποῖος στὴν συνέχεια θὰ ἐπιτεθῆ ἀνεξέλεγκτα καὶ ἄκριτα καὶ ἀπὸ θρησκευόμενος θὰ μετεξελιχθῆ σὲ θρησκόληπτο!
Αὐτὴν τὴν στιγμή, πράξεις ποὺ στεροῦν τὸν Ἕλληνα ὀρθόδοξο χριστιανὸ ἀπὸ τὶς ρίζες του, θὰ τὸν φανατίσουν μὲ διπλὸ κακό: Πρῶτα ἀπ’ ὅλα θὰ τὸν ἀναγκάσουν νὰ μισήση τὸν κάθε περιφρονημένο ξένο καὶ στὴν συνέχεια θὰ τὸν ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὴν ὀρθότητα τῆς Πίστεώς του ποὺ διακηρύττει «μία κοινωνία ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης».
Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλᾶ, ἀρκεῖ νὰ μᾶς ἀφήσουν οἱ πολιτικοὶ νὰ τὰ ζήσουμε. Ὁ Ἕλληνας τρέχει στὰ βάθη τῆς Ἀφρικῆς γιὰ νὰ προσφέρη ἱεραποστολικὰ τὶς ὑπηρεσίες του στὸν κάθε ξένο χωρὶς ἀντάλλαγμα καὶ στὴν ἴδια του τὴν χώρα πρῶτος τρέχει νὰ συμπαρασταθῆ στὸν κάθε ξένο προσφέροντας ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του. Τὸ νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν νὰ νοιώθουμε μειονεξία ἐπειδὴ κάποιος μελαψὸς ἦρθε στὴν γειτονιὰ καὶ ἐμεῖς τυγχάνει νὰ εἴμαστε ὅλοι ἀσπρουδεροί, αὐτὸς ὁ αὐταρχισμὸς τῆς κάθε ἐξουσίας, δύο καταστάσεις μπορεῖ νὰ προκαλέση: Ἢ νὰ τὸ ρίξουμε στὴν …ἡλιοθεραπεία γιὰ νὰ μαυρίσουμε κι ἐμεῖς ἢ νὰ ρίξουμε ὅλους τους ἐκφραστὲς αὐτῆς τῆς νοοτροπίας στὸ «καμίνι» τῆς πολιτικῆς ἀπαξιώσεως…
ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΙΑ
ΣΤΙΣ ΕΠΛΑΞΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.