30 Απρ 2011

Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος "Ἡ Ἐκκλησία δὲν χρειάζεται ἄδεια νὰ μιλᾶ γιὰ Ἐθνικὰ θέματα"ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΔΕΣΠΟΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΣΧΗΜΑ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ !
Πολλ θέματα μαζεύτηκαν ατς τς μέρες πο φοροσαν τν ρχιεπίσκοπο.
π τ μία ρογλου πο προτρέπει τν ρχιεπίσκοπο ν περιοριστε στ θρησκευτικά του καθήκοντα κα π τν λλη ο δηλώσεις το Γ.Γ το ΑΚΕΛ γι τν πασχαλιν γκύκλιο, προκάλεσαν τν ρχιεπίσκοπο ν παντήσει.
" κκλησία δν χρειάζεται συμβουλ δεια π τν κ. ρογλου γι ν σχολεται μ τ θνικ θέματα"
κκλησία, ς πραγματικ μητέρα ατο του λαο, θ νδιαφέρεται γι τν θνική του ποκατάσταση κα δν χρειάζεται συμβουλ δεια π τν κ. ρογλου γι ν σχολεται μ τ θνικ θέματα.
Ατ ταν πάντηση το ρχιεπισκόπου, στν Ντερβς ρογλου ποος τν προέτρεψε ν περιοριστε στ θρησκευτικά του καθήκοντα. "Πρτο μέλημά μας", τόνισε "εναι τ θρησκευτικά μας καθήκοντα κα μέσα πὸ...

ατ ν πηρετομε τ λα σ κκλησιαστικ κα κοινωνικ πλαίσιο», επε προσθέτοντας τι ατ τ στιγμ πειδ εμαστε πμικατοχ κκλησία χει ξεκάθαρες πόψεις".
νωτικς χαρακτήρας τς πασχαλινς γκυκλίου
Κύπρου Χρυσόστομος, σχολιάζοντας δήλωση το ΓΓ το ΑΚΕΛ ντρου Κυπριανο τι τ περιεχόμενο τς πασχαλινς γκυκλίου το ρχιεπισκόπου ταν διχαστικό, επε τι πασχαλιν γκύκλιος δν εχε χαρακτήρα διχαστικ κα μλλον νωτικ χαρακτήρα εχε.
«Ατ πο χω ν π στν γαπητό μας κ. Κυπριανο εναι τι σεβόμεθα τς πόψεις το ΑΚΕΛ, λλ ατς ο πόψεις δν μπορον ν λοποιηθον κα π ατς δν βγαίνει τίποτα κα ματαιοπονον», συνέχισε ρχιεπίσκοπος Κύπρου, παναλαμβάνοντας τι « πολιτικ το καλο παιδιο χει ποτύχει».
« πολιτικ το καλο παιδιο χει φαρμοστε π σειρ τν κα δν πέδωσε κα βλέπουμε σ πι σημεο χουν φτάσει ο συνομιλίες», επε ν κάλεσε τν κ. Κυπριανο ν πε «ν χουν ποδώσει ο συνομιλίες κα δν τ ξέρουμε, ν μς τ ναλύσει».
«Εχόμαστε ο συνομιλίες ν πετύχαιναν κα δν χουμε κανένα πρόβλημα ν συγχαρομε, τ ΑΚΕΛ, τν ΓΓ το κόμματος, τν Κυβέρνηση κα τος πάντες, λλ πιστεύω τι πμε π τ κακ στ χειρότερο κα κκλησία δν θέλει συμβουλς π κανένα. Ξέρει τ δουλειά της, πηρετε τ λα κατ τν καλύτερο δυνατ τρόπο, μέσα π μία πορεία 2.000 τν πο δν χει κανένας λλος ργανισμς στν Κύπρο», πρόσθεσε.
Καθεδρικς νας
ρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β΄ δήλωσε πίσης τι σ να μ δύο χρόνια θ πάρχει νέος καθεδρικς νας στ Λευκωσία. ρωτηθες γι τν πορεία το προγραμματισμο γι τν νέγερση το νέου καθεδρικο ναο στ χρο τς ρχιεπισκοπς, Κύπρου Χρυσόστομος νέφερε τι ο δαφοτομς κα ο ργασίες πο διεξάγει τ Τμμα ρχαιοτήτων τ δύο τελευταία χρόνια στ χρο πο θ νεγερθε ναός, στε ν διαπιστωθε ἐὰν πάρχουν ρχαιότητες στ πέδαφος, βαίνουν πρς τ τέλος.
πόστολος νδρέας
κόμα, ρχιεπίσκοπος κάλεσε κ νέου τ λα κα τος πιστος ν ποφεύγουν ν πισκέπτονται τν κατεχόμενη Μον το ποστόλου νδρέα, γιατί μόνο τσι ο Τορκοι θ ποχρεωθον ν ρουν τν πιβληθεσα καταβολ νς ερ γι εσοδο στ Μονή.
"ν λας μς κούσει, πιστεύω τι θ πετύχουμε ρκετά, επε, συμπληρώνοντας τι χουμε ρκετος ναος το ποστόλου νδρέου σ λη τν Κύπρο κα μπορον ο πιστο ν προσεύχονται σ ατος μέχρι ν νατείλουν καλύτερες μέρες".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.