31 Οκτ 2010

Συνέντευξη τοῦ ἀδερφοῦ τοῦ Σώκρατη Γκιολια ποὺ μαρτυρᾶ τὸ χριστιανικὸ του ἦθος


Ὁ Περικλῆς Γκιόλιας, ὁ ἀδελφός του δολοφονημένου Σωκράτη, λύνει τὴ σιωπή του...

Τρεῖς μῆνες μετὰ τὴ δολοφονία Γκόλια ὁ ἀδελφός του μιλάει γιὰ πρώτη φορά, μεταφέρει τὴ δική του ἐκδοχὴ γιὰ τοὺς δράστες καὶ τὰ κίνητρα τῆς δολοφονικῆς ἐπίθεσης, δηλώνει βέβαιος ὅτι οἱ δράστες δὲν ἦταν τρομοκράτες καὶ ἀπαντάει σὲ ὅσους δὲν δίστασαν νὰ ἐπιτεθοῦν στὸν νεκρὸ τὴν ἑπόμενη τῆς δολοφονίας.
Ἀκολουθοῦν τὰ σημαντικότερα σημεῖα τῆς συνέντευξης ποὺ δημοσιεύει σήμερα τὸ Πρῶτο Θέμα.

- Ἔχουν περάσει τρεῖς μῆνες ἀπὸ τὴ δολοφονία τοῦ ἀδελφοῦ σου. Ποιὲς εἶναι οἱ σκέψεις σου;
Δύσκολες στιγμές, ὁ Σωκράτης μᾶς λείπει, λείπει στὴν οἰκογένειά του, λείπει στοὺς φίλους του. Πραγματικὰ εἶχε πολλοὺς ποὺ τὸν ἀγαποῦσαν. Σὲ τέτοιες στιγμές, ὅμως, ὀφείλουμε νὰ ὁμολογήσουμε τὴν πίστη μας, τὴν ἐμπιστοσύνη μας στὸν Θεὸ καὶ τὰ σχέδιά του. Τρεῖς μῆνες μετὰ συνεχίζω νὰ βιώνω τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας. Οἱ σκέψεις μου πλέον εἶναι πολὺ γαλήνιες καὶ εἰρηνικές. Εὔχομαι πραγματικὰ ὁ Θεὸς νὰ τοὺς συγχωρήσει, νὰ καταλάβουν τὸ λάθος τους, μὰ πάνω ἀπ’ ὅλα νὰ μὴν τιμωρηθοῦν ἀθῶοι.

- Πῶς ἔμαθες τὴν εἴδηση τῆς δολοφονίας;
Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀποτυπωθοῦν μὲ λόγια τέτοιες στιγμές…

- Ἔχεις σκεφτεῖ τί τοῦ εἶπαν τελικὰ ἐκείνη τὴ νύχτα καὶ τὸν ἔπεισαν νὰ κατέβει;
Μοῦ ἔχουν περάσει διάφορα σενάρια ἀπὸ τὸ μυαλὸ ἀλλὰ προσπαθῶ νὰ μὴν τὸ πολυσκέφτομαι γιατί ὅ,τι καὶ ἂν τοῦ εἴπανε, ἂν δὲν ἐπέτρεπε ὁ Θεός, δὲν θὰ κατέβαινε κάτω στὶς 5.20 τὸ πρωὶ γιὰ νὰ συναντήσει τοὺς δολοφόνους του. Πιστεύω ὅμως ὅτι τὸ ἐπέτρεψε, γιατί ὁ μαρτυρικὸς τρόπος θανάτου ἦταν τελικὰ γιὰ τὸν Σωκράτη διαβατήριο ἁγιασμοῦ.

- Πιστεύεις ὅτι ἦταν τρομοκρατικὴ ἐπίθεση;
Γιὰ ἀτύχημα, νὰ τὸ συζητήσω, γιὰ τρομοκρατικὴ...

 ἐπίθεση, ὅμως, ὄχι. Εἶναι πιὸ πιθανὸ τὸ σενάριο γιὰ μένα νὰ πέρασαν τυχαία τρεῖς ὁπλισμένοι τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἀδελφός μου κατέβαινε γιὰ πρωινὴ βόλτα καὶ κατὰ λάθος νὰ ἐκπυρσοκρότησαν τὰ ὄπλα παρὰ τὸ σενάριο τῆς τρομοκρατικῆς ἐνέργειας.

- Πῶς κρίνεις ἐσύ, ἕνας ἄνθρωπος ποῦ δὲν ἀνήκεις στὴ δημοσιογραφικὴ πιάτσα, τὴν ἀντίδραση ὁρισμένων συναδέλφων του;
Κατ’ ἀρχὰς ὁρισμένοι εἶχαν ὄντως τὴν κλασικὴ ἀντίδραση ποὺ συνηθίζεται στὶς «πιάτσες». Παρ’ ὅλα αὐτά, δὲν νομίζω ὅτι εἶναι ἀκριβὲς νὰ ἀναφερόμαστε σὲ δημοσιογραφικὴ πιάτσα ὅσο σὲ δημοσιογραφικὴ κοινότητα, γιατί βασικὸ χαρακτηριστικό της κοινότητας εἶναι ἡ ἀνάγκη τῶν μελῶν της νὰ ταυτίζονται μὲ τὴν ἄποψη τῶν ἰσχυρῶν. Ὁ ἄνθρωπος, ὡς μέλος, ἔχει συνδέσει τὴ διαφωνία μὲ τὴν περιθωριοποίηση ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδεχτεῖ ὡς κοινωνικὸ ὄν. Γι’ αὐτὸ εἶναι δύσκολο γιὰ κάποιον νὰ πάει κόντρα στὸ ρεῦμα.

- Εἶχε γίνει ποτὲ κάτι ποῦ τὸν ἀνησύχησε; Σοὺ εἶχε πεῖ ποτὲ ὅτι φοβᾶται κάποιον;
Σὲ λογικὸ πλαίσιο εἶχε ἐκφράσει ἀκόμα καὶ δημοσίως κάποιες ἀνησυχίες, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ δὲν ἦταν ὁ τύπος τοῦ ἀνθρώπου ποὺ φοβόταν καί, πολὺ περισσότερο, δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ δειλιάσει μπροστὰ σὲ ὁποιαδήποτε ἀπειλῆ. Ἐπὶ τῆς οὐσίας, ὅμως, ὅταν δὲν σὲ φοβίζει ὁ θάνατος, δύσκολα θὰ σὲ φοβίσει κάτι ἄλλο καὶ δὲν νοεῖται ὁ χριστιανὸς νὰ φοβᾶται τὸν θάνατο! Παραφράζοντας τὸν Καζαντζάκη, θὰ πῶ ὅτι ὁ αὐθεντικὸς χριστιανὸς «ἐλπίζει στὸν Θεό, φοβᾶται τὸν Θεό, εἶναι ἐλεύθερος».

- Ἐσὺ ἔγραφες στὸ troktiko;
Ἐνημερωνόμουν ἀπὸ αὐτό, λίγες φορὲς μάλιστα εἶχα στείλει καὶ ἐγὼ κείμενα, ὅπως ἔστελναν, φαντάζομαι, καὶ χιλιάδες ἄλλοι, ἀλλὰ δὲν εἶχα τὴ δυνατότητα καὶ τὸν χρόνο νὰ γράψω. Στὸ μόνο ποὺ μπορῶ νὰ πῶ ὅτι συνέβαλα, στὶς ἀρχὲς τοῦ 2009, ὅταν πλέον εἶχε γίνει πολὺ δημοφιλές, ἦτα ἡ διεκπεραίωση τῆς ἐμπορικῆς κατοχύρωσης τοῦ ὀνόματος troktiko, μία καὶ ὁ Σωκράτης ἦταν ἐκτὸς ἀπὸ τὶς λογικές της ἀγορᾶς καὶ δὲν εἶχε μπεῖ στὴ διαδικασία νὰ τὸ κατοχυρώσει.
newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.