25 Μαΐ 2010

«Τὴ γλώσσα μου ἔδωσαν Ἑλληνικὴ» καὶ ὄχι βαρβαρική...» 3ο μέρος.

Συνεχίζουμε καί σήμερα φίλοι μου, μὲ τὸ τρίτο καί τελευταίο μέρος τοῦ αρθρού μάς «Τὴ γλώσσα μου ἔδωσαν Ἑλληνικὴ καὶ ὄχι βαρβαρική...», μία χαρακτηριστικὴ ἔκφραση ἑνὸς πρώηνΜτΊ, ὅταν μᾶς ἐξήγησε γιὰ πιὸ λόγο ἔφυγε ἀπὸ τὴν ἑταιρεία. (βλ. 1ο μέρος).
Πριν περάσουμε τωρα στο κυρίως θέμα, νὰ τονίσουμε ετι απαξ αὐτὸ ποὺ ἤδη εχουμε ζητήσει απο τους ὑπευθύνους των ΜτΙ. Ἂν νομίζουν οἱ φίλοι μας ότι με ὄσα υποστηριζουμέ τους ἀδικοῦμε, δὲν ἔχουν παρὰ νὰ ἔλθουν σὲ ἄμεση ἐπικοινωνία μαζί μας, ὥστε νὰ κλείσουμε μία ἡμερομηνία γιὰ ἀνοιχτὸ διάλογο στὴν πόλη τῆς Κονίτσης. Προσφέρονται τόσα μέρη γιὰ τὴ συνάντηση αὐτή. Θέλουν στὴν κεντρικὴ πλατεία; Ἐπιθυμοῦν στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχειακοῦ μεγάρου; Θὰ ἤθελαν ἐπίσης στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε νὰ ἀκουστοῦμε «ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων» καὶ ἔτσι νὰ ὑπάρχει δυνατότητα νὰ μᾶς παρακολουθήσουν καὶ σὲ ὅλο τὸ νομό; Προσωπικῶς δὲν ἔχουμε κανένα ἀπολύτως πρόβλημα σὲ ὁποιοδήποτε δημόσιο σημεῖο καὶ ἂν ζητήσουν (ἂν βέβαιά τους τὸ ἐπιτρέψουν ποτὲ ὁ ἀνώτεροί τους...).
Νομίζουμε ὅτι θὰ ἐκτιμήσουν τὴν εὐθύτητά μας, καὶ ἂν πιστεύουν ὅτι ὄντως κατέχουν τὴν ἀλήθεια, δὲν ἔχουν παρὰ νὰ μᾶς κάνουν ἕνα ἁπλὸ τηλεφώνημα.
Λοιπόν κύριοι ΜτῚ ἰδοὺ ἡ Κόνιτσα, ἰδοὺ καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ θὰ διαλεχθοῦν μαζί σας.
Αντί ἄλλων σχεδίων, δὲν ἔχετε παρὰ νὰ ἀποδεχθεῖτε τὴν πρόσκληση.
Και κατόπιν αὐτῶν, καιρὸς νὰ «ἁλιεύσουμε» ἕνα «μαργαριτάρι» ἀπὸ τὰ «ἐπιπολάζοντα τοιαῦτα» στὴν «ζοφερὴ τάφρο» τοῦ πύργου τῆς Σκοπιᾶς (Βαβέλ).
Πρόκειται για μια «σκηνὴ» διαλόγου μὲ πρωταγωνιστῆ ἕναν ΜτΙ ο οποῖος πουλοῦσε βιβλία τῆς ἑταιρείας καὶ ἀπέδειξε, ἄθελά του ὁ δύστυχος, τὸ γλωσσικὸ «μακελειὸ» καὶ τὸν «ὑψηλὸ μορφωτικὸ δείκτη» τῶν ἀνθρώπων ποὺ θέλουν νὰ «μεταστρέψουν τὸν κόσμο».
ΜτΙ: Ἕνας εἶναι ὁ Θεός.
Ορθ.: Ναί. Ἕνας στὴν οὐσία του καὶ ταυτοχρόνως Τριαδικός. Τρισυπόστατος.
ΜτΙ: Ὄχι. Ἕνας εἴναι με ἔνα προσωπο. Μάλιστα το λέτε και εσείς οι Ὀρθοδοξοι κάθε μέρα.
Ορθ.: Πού το βρῆκες αὐτὸ ἀνθρωπε μου;
ΜτΙ: Ναί. Τὸ λέτε κάθε μέρα στὸ «Πάτερ ἠμῶν».
Ορθ.: (Γεμάτος εκπληξη και απορια). Δηλαδή; Για εξήγησε μου, τί ἀκριβώς λέμε;
ΜτΙ: Λέτε: «Πάτερ ἠμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς». Ὁρίστε, τί ἄλλο θέλετε; Τὸ τονίζετε κάθε φορᾶ «ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς». Δηλαδὴ ἕνας εἶναι ὁ Θεὸς στοὺς οὐρανούς.
(ὂ Ὀρθοδοξος είχε μεινει με ανοιχτο το στόμα, ἀκούγοντας την «θεολογικὴ και Βιβλικὴ» ἐξήγηση που με ὕφος εδινε ο ΜτΙ)
ΜτΙ: (Καὶ μέσα σὲ ὕφος «Βιβλικοῦ προφέσσορα», μπροστὰ στὴν ὁμάδα τῶν Χριστιανῶν ποὺ «ἐκστατικοὶ» τὸν παρακολουθοῦσαν, ἔκλεισε τὴν ἀγόρευσή του). Μὲ ἄλλα λόγια προσεύχεσθε, καὶ ἄλλα πιστεύετε καὶ διδάσκετε ἐσεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι. Εἶστε καὶ ἀδιάβαστοι!!!
Δε γνωρίζω τωρα φιλοι μου, ἐὰν πρέπει νὰ γελάσετε ἢ νὰ κλαύσετε. Ἐὰν θὰ πρέπει νὰ θρηνήσετε ἢ ἂν θὰ πρέπει νὰ ξεκαρδιστεῖτε ἀπὸ τὴν ἑρμηνεία τοῦ ταλαίπωρου θύματος ποὺ τὸν ἐμπρόθετο προσδιορισμὸ τοῦ τόπου τὸ «ἐν τοῖς οὐρανοῖς», ἐν τὴ ἀφελεία του, τὸν ἐκλαμβάνει ὡς ἀριθμητικὸ καὶ μάλιστα τὸ προσδιορίζει στὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ!
Τούτο δυστυχῶς εἶναι τὸ δράμα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸ ἀκόμα χειρότερο εἶναι ὅτι καυχόνται γιὰ τὰ κατορθώματά τους καὶ τὴν «ἀποστολική» τους ἀγραμματοσύνη.
Αλήθεια, τί νὰ πει κανεῖς; Και σε ποιὰ ψυχικὴ ὁμάδα μπορει νὰ ἐνταχθεῖ αὐτὴ ἢ νοοτροπία και η εν γένει τακτικη;
Ίσως, ἰσχυριστεῖ κάποιος οτι ο διάλογος αὐτός, ἀποτελεῖ μία περίπτωση ἀκραία. Τὸ ὅτι ὅμως, οἱ «big brothers» τῆς ἑταιρείας, ἐμπιστεύονται τὴν προώθηση τῆς θεωρίας καὶ τοῦ ὑλικοῦ τους σὲ τέτοιου εἴδους «πλασιέ», τότε ἄνευ ἀμφιβολίας, βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ πολὺ «προβληματικὴ ἐπιχείρηση».
Τὸ δὲ ἀπορίας ἄξιον εἶναι τὸ πῶς ἐπιμένει σ’ αὐτὴ τὴν τακτικὴ τὸ «κυβερνῶν σῶμα» τῆς Ἀμερικῆς, Πῶς δὲν παραδειγματίζεται, τουλάχιστον ἀπὸ τὶς ἄλλες πολυεθνικὲς ἑταιρεῖες, στὸ κεφάλαιο τοῦ marketing;
Πώς τοὺς ξεφεύγει τὸ γεγονός οτι τοσο οἱ γενικοί αντιπροσωποι, ὅσο κυρίως τὰ κατώτερα στελέχη τῶν ἑταιρειῶν, ποὺ ἀποτελοῦν ὄχι μόνο τὴ βάση, ἀλλὰ καὶ τὴν «βιτρίνα» μίας πολυεθνικῆς, τὸ ὀλιγοτερον, ἂν μὴ τί ἄλλο, τὰ στελέχη αὐτά, γνωρίζουν τὴ γλώσσα τοῦ ἔθνους στὸ ὁποῖο «ἐργάζονται».
Και μὲ τί σχήματα και ποια χρώματα νὰ περιγράψει κανεὶς τὸ γεγονὸς ὅτι, τὰ στελέχη αὐτά, Ἑλληνικῆς καταγωγῆς καὶ ζώντας ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ἀγνοοῦν τὶς βάσεις τῆς μητρικῆς τους γλώσσας, καθ’ ἢν στιγμήν, τὸ «ἀντικείμενο» ποὺ «πλασάρουν» στὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο τῶν «θρησκειῶν καὶ θεωρειῶν», ὡς ὑπόβαθρό του ἔχει αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν Ἑλληνική;
Μάλλον ὀ τίτλος του περιοδικοὺ «Ξύπνα» που κρατούν οι «ἀντιπρόσωποι» στὰ χέρια τους ὡς «εὐαγγέλιο», θὰ πρέπει νὰ ὠθήσει τὸ ὅλον τμήμα του Marketing σὲ μία γόνιμη προβληματική, καὶ συνάμα οἱ «παρατηρητὲς τῆς Σκοπιᾶς» θὰ χρειαστεῖ νὰ ρυθμίσουν τὶς «ἀμβλυμμένες διόπτρες» τους γιὰ νὰ ἀτενίσουν τὴν μορφωτικὴ ἀνεπάρκεια τῶν ὅπου γὴς στελεχῶν τους.
Να προσθέσουμε ακομα οτι ειναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, νὰ ἀφυπνιστούν κάποιες συνειδησεις που εχασαν ἀπὸ τὸ «καντρὰν» τοὺς τὴν αἴσθησή του, τί εἶναι φαιδρό, τί σοβαρὸ καὶ τί ἄκρως ἐπικίνδυνο; Τοῦτο εἶναι τὸ μόνο βέβαιον.
Εν κατακλείδι: Ὁ «γίγαντας» τῆς Σκοπιᾶς, ἐὰν δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ στηρίζεται σὲ «πήλινα πόδια» (οἰκονομικὴ κρίσης γάρ), θὰ πρέπει τὸ συντομότερο δυνατὸν νὰ σπεύσει νὰ καταρτίσει – γιὰ τοὺς Ἕλληνες ὀπαδοὺς καὶ στελέχη τῆς ἑταιρείας – εἰδικὰ σεμινάρια καὶ ταχύρρυθμα τμήματα «ἐκμαθήσεως τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης».
Αυτό θὰ ἦταν πράγματι ἠ μεγαλύτερη προσφορὰ της εταιρείας στα ανωτερα, μέσα και κατώτερα στελέχη της!
Αν ὅμως πραγματοποιηθεῖ αὐτό, τότε, ἀλλοίμονο, αὐτὸς ὁ «ἀγωγὸς» θὰ ἔχει θέσει «πυρηνικὲς βόμβες» στὰ ἴδια τοῦ τὰ θεμέλια.
Αποτέλεσμα; Ο εφιάλτης των διδύμων πυργων νὰ ἐπανέρχεται τωρα μὲ φρίκη στὸν «χάρτινο πύργο τῆς Σκοπιᾶς».
Και ἔτσι, προφανῶς θὰ παραμένει ἐσαεὶ ὁ ἐσωτερικὸς κανονισμός: «πλασάρετε τὸ «Ξύπνα» στὴν ἀγορά, μέσα ἀπὸ τὶς ἀγκάλες τοῦ «Μορφέως»*, καὶ ἐπαναπαύεστε στὴν γλωσσικὴ ρηχότητα καὶ ἀκριβῶς εἰπεῖν, στὴν «ἀποστολική σας ἄγνοια»».
* (Μορφέας = ὀ γιος του Ύπνου και θεός των ὀνείρων, στὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ μυθολογία).

Επιμύθιον: Τί νὰ κάνουμε φιλοι μου «μάρτυρες»; Βλέπετε ξεκαθαρα πως θέλοντας καὶ μή, τὰ παντα είναι διαποτισμενα ἀκριβῶς ἀπὸ αὐτὸ ποὺ οὔτε καν θέλετε νὰ σκέπτεστε. Ἑπομένως, ὄχι μόνο γιὰ νὰ γνωρίσετε, ἐπιτέλους, τί διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή, ἄλλα ἀκόμα καὶ γιὰ ἕναν ὕπνο «ἤρεμον καὶ ἠσύχιον», μακριὰ ἀπὸ «Ἀρμαγεδωνικοὺς» ἐφιάλτες καὶ «Χολυγουντιανὰ» θρίλερ (φλεγόμενοι πύργοι καὶ σεισμόπληκτα κάστρα), χρειάζεται κανεὶς νὰ γνωρίσει τὴν Ἑλληνικὴ κουλτούρα καὶ νὰ σπουδάσει τὴν Ἑλληνίδα γλώσσαν.
Το λοιπόν: Ἰδοὺ στάδιον δοξης λαμπρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.