2 Ιαν 2010

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 01.01.10 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 1ης Ἰανουαρίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:
◇ «Ἡ Ἐκκλησία νά ἀντιδράση δυναμικῶς, ἐάν ἀπομακρύνουν βιαίως τόν Θεόν ἐκ τῆς ....
ζωῆς μας» δηλώνει ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος.
◇ «Μέ σταυρώνουν καθημερινῶς εἰς τήν Τουρκίαν». Συγκλονιστικαί δηλώσεις ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀμερικανικόν Τηλεοπτικόν Δίκτυον.
◇ Συγκαλύπτουν φανερῶς τά σκάνδαλα τῆς «Ἀλληλεγγύης» ἐξασθενοῦντες τήν θέσιν τῆς Ἐκκλησίας.
◇ Βαρυσήμαντος συνέντευξις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
◇ «Ἡ ἐξορία τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου του ἐκ τῆς ζωῆς μας ὑπεύθυνος δι᾽ ὅλα τά δεινά» ἐπισημαίνει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἰς τό Χριστουγεννιάτικον μήνυμά του.
◇ «Μέ τήν γέννησιν τοῦ Θεανθρώπου ἡ ἀγάπη εἰσβάλλει εἰς τόν κόσμον μέ σάρκα καί ὀστᾶ» τονίζει ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας εἰς τό Χριστουγεννιάτικον μήνυμά του.
◇ «Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, ἀλλά ἡμεῖς ζῶμεν ἄνευ ἐλπίδος καί ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ» ἐπισημαίνει ὁ Μητροπολίτης Φθιώτιδος εἰς ἐγκύκλιόν του διά τά Χριστούγεννα.
◇ Πότε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, διά νά γεννηθῆ ὁ Θεάνθρωπος Χριστός;
◇ Ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστομος.
◇ Πρῶτα ὁ διάλογος καί ἡ συμφωνία μεταξύ Ὀρθοδόξων καί ὕστερα μέ τούς ἑτεροδόξους.
Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.