2 Ιαν 2010

Θὰ μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν τὰ χαμένα ἀρχαία Ἑλληνικὰ κείμενα;

Σύμφωνα μὲ ὑπολογισμοὺς τὰ ἀρχαία κείμενα ποὺ σῴζονται σήμερα ὑπολογίζονται ὅτι εἶναι μόλις τὸ ἕνα τέταρτο μὲ τὸ ἕνα πέμπτο του συνολικοῦ ἔργου τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων!

Ἡ διεθνὴς ἐρευνητικὴ ὁμάδα μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Οὐίλιαμ Νοὲλ ἔχει ἕδρα στὸ Μουσεῖο Τέχνης Οὐόλτερς καὶ χρησιμοποιεῖ μία τεχνικὴ ἡ ὁποία ὀνομάζεται πολυφασματικὴ ἀπεικόνιση. Μέχρι στιγμῆς ἀπὸ τὸ πολύτιμο παλίμψηστο ἔχουν ἤδη διασωθεῖ τρία ἔργα τοῦ....
Ἀρχιμήδη, «Ὀχουμένων», «Περὶ Μηχανικῶν Θεωρημάτων»¨καὶ τὸ «Στομάχιον», καθὼς καὶ ἕνας λόγος τοῦ Ἀθηναίου ρήτορα, τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνα Ὑπερείδη. Τὸ ἔργο «Κατηγορίαι» τοῦ Ἀριστοτέλη ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο λίθο πάνω στὸν ὁποῖον βασίστηκε ἡ μελέτη τῆς Λογικῆς στὸ δυτικὸ κόσμο. H Διεθνὴς ἐρευνητικὴ ὁμάδα, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Οὐίλιαμ Νόελ, ἐπιμελητὴ χειρογράφων στὸ ἀμερικανικὸ Walters Art Museum, ἀνακάλυψε τώρα καὶ ἕνα τρίτο κείμενο, ἑρμηνευτικὲς σημειώσεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν πραγματεία Κατηγορίαι τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ χρονολογοῦνται στὸν 3ο ἢ 2ο π.Χ. αἰῶνα. Πολλὰ μυστικά, λοιπόν, κρύβονται στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ κείμενα, ποῦ δὲν ἔχουν(;) ἀκόμη ἀνακαλυφθεῖ…

Γιὰ ὅσους δὲν τὸ ξέρουν, σύμφωνα μὲ ὑπολογισμοὺς τὰ ἀρχαία Ἑλληνικὰ κείμενα ποὺ σῴζονται σήμερα ὑπολογίζονται ὅτι εἶναι μόλις τὸ ἕνα τέταρτο μὲ τὸ ἕνα πέμπτο του συνολικοῦ ἔργου τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων! Ἀπὸ ἕνα μόλις «παλίμψηστο» βρέθηκαν 4 ἀρχαία κείμενα. Θὰ μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν καὶ ἄλλα ἀρχαῖα κείμενα; Ἀσφαλῶς καὶ ναὶ ἀρκεῖ τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ ἦταν ὄντως ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Ἐὰν ἦταν θὰ φρόντιζε: 1ον Νὰ ἀγοράζει ἀπὸ κάθε δημοπρασία στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ βυζαντινὲς περγαμηνὲς καὶ κάθε εἴδους ἀρχαῖο κείμενο. Β) Θὰ μποροῦσε νὰ ἐξασφαλίσει τὴν ὑψηλὴ ἐκείνη τεχνολογία μὲ τὴν βοήθεια τῆς ὁποίας μποροῦμε νὰ ἀνακαλύψουμε τὰ ἀρχαία κείμενα κάτω ἀπὸ τὰ βυζαντινά. 3ον Θὰ ἔπρεπε νὰ περάσει ἀπὸ πλήρη ἐξέταση τὰ ὑπάρχοντα βυζαντινὰ κείμενα τῆς μορφῆς παλιμψήστου του Ἀρχιμήδους ποὺ ὑπάρχουν στὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ ὁποία εἶναι χιλιάδες.

Θὰ μποροῦσε… ὅμως οὔτε μπορεῖ οὔτε θέλει! Ἀπόδειξη γιὰ τὸν χαμένο θησαυρὸ τῶν Ἑλλήνων, θησαυρὸ πνεύματος, ποὺ παραμένει ἀκόμα ἄγνωστος, ἀποτελεῖ καὶ ἡ παρακάτω (4 χρόνων παρακαλῶ!) εἴδηση: «05/12/03 Στὸ φῶς ἀνεκτίμητος θησαυρός: Ἀνέκδοτοι στίχοι τοῦ ποιητῆ Μένανδρου ἀνακαλύφθηκαν στὴ Βιβλιοθήκη τῶν Παπῶν: Ἀνεκτίμητο θησαυρὸ ἀποτελοῦν γιὰ τοὺς μελετητὲς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας 200 ἀνέκδοτοι στίχοι τοῦ ποιητῆ Μένανδρου (342-292 π.Χ.) ποῦ ἀνακάλυψε μελετώντας στὴ Βιβλιοθήκη τῶν Παπῶν ὁ νεαρὸς Ἰταλὸς ἐρευνητὴς τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς Φραντσέσκο Ντ’ Ἀϊοῦτο. Στὸ σχετικὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδα τοῦ Βατικανοῦ ἐπισημαίνεται πὼς ὅ,τι δὲν ἀνακαλύφθηκε στὶς αἰγυπτιακὲς ἐρήμους τὰ τελευταία 100 ἔτη, ἐντοπίστηκε ἐντελῶς τυχαῖα χάρη στὸν Ντ’ Ἀϊοῦτο ποὺ μελετοῦσε τοὺς τελευταίους μῆνες στὶς ἀπέριττες αἴθουσες τῆς Βιβλιοθήκης τῶν Παπῶν. Ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι οἱ στίχοι τοῦ σύγχρονού του Ἐπίκουρου Ἕλληνα ποιητῆ ἐντοπίστηκαν εὐανάγνωστοι σὲ παλίμψηστα, κυριολεκτικὰ ἀνάμεσα σὲ χριστιανικὰ κηρύγματα ποὺ εἶχαν ξαναγραφεῖ πάνω στὸν χρησιμοποιημένο πάπυρο ἀπὸ ἕναν Σύρο ὀρθόδοξο καλόγερο τὸν 9ο αἰῶνα.»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.