15 Ιουν 2024

Ὁ μητροπολίτης Ζιμπάμπουε Σεραφεὶμ ὡς ταχυδακτυλουργός

Γράφει ὁ Ἀναστάσιος Ὀμ. Πολυχρονιάδης, δρ pd Θεολογίας ΑΠΘ
 
Γράφει ὁ μακαριστὸς καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, Πρόδρομος Ἀκανθόπουλος περὶ τοῦ ἔργου τῶν διακονισσῶν: «Οἱ διακόνισσες βοηθοῦσαν τοὺς πρεσβυτέρους στὸ βάπτισμα τῶν κατηχουμένων γυναικῶν καὶ στὴν τήρηση τῆς τάξης μεταξὺ τῶν γυναικῶν, ὅταν γίνονταν λατρευτικὲς συνάξεις, καθὼς καὶ στὸ ποιμαντικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τὸ σχετικὸ μὲ τὶς γυναῖκες»(1). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ διακόνισσες οὐδεμία σχέση εἶχαν μὲ τὰ προσφάτως τελεσθέντα (Μεγάλη Πέμπτη 2024) ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Ζιμπάμπουε τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ὅταν «χειροτόνησε» -μὲ ταχυδακτυλουργικὸ τρόπο- γυναῖκα διακόνισσα. 
Σύμφωνα μὲ τὸ φωτογραφικὸ ὑλικό, ἐκείνη κοινωνοῦσε τοὺς πιστοὺς σὰ νὰ ἔλαβε τον πρῶτο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης, ἀνοίγοντας δρόμο καὶ γιὰ τὸ ἑπόμενό της βῆμα, δηλαδὴ ἐκεῖνο τῆς ἱέρειας καθὼς καὶ γιὰ τὸ μεθεπόμενο, δηλαδὴ... ἐκεῖνο τῆς ἐπισκοποίησής της! Πιθανὸν σὲ λίγο νὰ λάβει καὶ τὸ ὀφφίκιο τῆς ἀρχιδιακόνισσας, κυκλοφορῶντας μὲ ἐπανωκαλύμμαυχο! Ἢ ἐκτὸς ἄν -αὔριο- μεθαύριο- ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας τὴν ἀναβαθμίσει ὡς ἀρχιδιακόνισσά του, καθιστῶντας τη μέλος τῆς συνοδείας του. 
Ἐπειδή, ὅλα αὐτὰ εἶναι ὄχι ἁπλῶς τραγικὰ ὡς πρὸς τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ σημεῖα τῶν καιρῶν, ποὺ κάποτε φάνταζαν μόνο ὡς σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας, γι’ αὐτὸ παραθέτουμε καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὶς διακόνισσες ποὺ σημειώνει ὁ ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Γεώργιος Μαντζαρίδης: «Σημαντικὴ» γράφει «ἦταν καὶ ἡ συμβολή τῶν διακονισσῶν στὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ θεσμός τῶν διακονισσῶν, ποὺ παρουσίασε ἰδιαίτερη ἀκμὴ ἀπὸ τὸν τέταρτο ὡς τὸν ἕκτο αἰῶνα, δὲν ἀπέβλεπε μόνο στὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ ἁγιαστικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἦταν ἡ βοήθεια κατὰ τὴ βάπτιση τῶν γυναικῶν, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου. Ὅταν μάλιστα μὲ τὴν καθιέρωση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ δὲν ὑπῆρχε ἡ ἀνάγκη γιὰ βοήθεια τῶν διακονισσῶν κατὰ τὶς βαπτίσεις, τὸ βάρος ἔπεσε στὸ φιλανθρωπικό τους ἔργο». 
Συνεπῶς, τὰ προσφάτως τελεσθέντα ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Ζιμπάμπουε Σεραφεὶμ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας μὲ τὴ «χειροτονία» γυναίκας διακόνισσας ἀποτελοῦν μαγικὲς πράξεις, δηλαδὴ ταχυδακτυλουργίες –γεγονὸς ποὺ ἐπιφέρει τόσο τὴ δική του καθαίρεση ὅσο καὶ ἐκείνων ποὺ κοινωνοῦν τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως- ὁδηγῶντας μὲ μαθηματικὴ ἀκριβεία τοὺς πιστοὺς τῆς Ἀφρικῆς στὴν ἐγκατάλειψη τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καὶ στὴ ἔνταξή τους στὴ νεοϊδρυθεῖσα Πατριαρχικὴ Ἐξαρχία Ἀφρικῆς, ποὺ ἀνήκει στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας (3). 

(1) Πρόδρομος Ἀκανθόπουλος, Κώδικας Ἱερῶν Κανόνων καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Νόμων, ἐκδόσεις Ἀδελφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1995 (2η ἔκδοση), σ. 567. 
(2) Γεώργιος Μαντζαρίδης, Κοινωνιολογία τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐκδόσεις Παναγιώτη Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1999 (5η ἔκδοση), σ. 346. 
(3) http://www.patriarchia.ru/gr/db/text/5878067.html. 

Διαβάστε σχετικά:

1 σχόλιο:

 1. ΜΙΑ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ
  Αγαπητές μου αδελφές και αγαπητοί μου αδελφοί,
  ο ρόλος της διακόνισσας είναι να δίνει νερό και φαγητό στα ορφανά και άπορα παιδιά για να ζήσουν που εμείς οι χριστιανοί τα δολοφονούμε καθημερινά με την αδιαφορία μας να βοηθήσουμε έστω και ένα από αυτά να ζήσουν. Ακόμη διδάσκει τα μικρά παιδιά να σέβονται την όλη δημιουργία του Θεού, το Περιβάλλον και το Πλανήτη μας ως δώρο Θεού και να μη το μολύνουμε καθημερινά,΄ώσπου μια μέρα να γίνει ο πλανήτης μας μέρος που να μη μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. στο πρόσωπο της διακόνισσας τιμούμε το πρόσωπο της Παναγίας για καθημερινές θυσίες να κάνουμε το άγιο Θέλημα του Θεού. όσοι συκοφαντούν και κατηγορούν, ότι θα κάνουμε παπαδες και επισκόπους γυναίκες, ας τους κρίνει ο Θεός στη Δευτερα Παρουσία του. Η απάντηση που έχω επιλέξει είναι η σιωπή μου. Όσοι μας συκοφαντούν μας θυμίζουν την απάντηση του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού στους φαρισσαίους που του επιτέθησαν επειδή εθεράπευσε το παραλυτικό το Σάββατο ότι δήθεν καταργούσε τη Παράδοση την αργία δηλαδή του Σαββατου. Ο Ιησούς τους είπε ότι το Σάββατο εγένετο διά τον άνθρωπο κι όχι ο άνθρωπος διά το Σάββατο. Η διακονία της Εκκλησίας μας εγένετο διά τον άνθρωπο κι όχι ό άνθρωπος διά το Σάββατο. Πρέπει να σκεφτόμαστε όταν διακονούμε την Εκκλησία μας , τον άνθρωπο προ της πτώσεως, την ανθρώπινη φύση που σώσει ο Ιησούς με την ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού που σώζονται και οι άνδρες και οι γυναίκες αν ακολουθούν τον Ιησού, και φυσικά το βάρος της ποιμαντικής μας διακονίας να είναι η εν Χριστώ σωτηρία μας, δηλαδή, η κατάσταση του ανθρώπου μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. και εκατό χρόνια του φθαρτού αυτού κόσμου για το Θεό είναι μια ημέρα.
  Προσπάθησα να έρθω σε προσωπική επαφή με κάποιο που με συκοφαντεί όπως εσείς και μερικούς άλλους για να έχουμε διάλογο. έμαθα ότι είναι σε αναπηρική καρέκλα με καρκίνο και μέχρι το 1990 ζούσε στην Νότιο Αφρική. Τον ρώτησα πως ένοιωθε ως ορθόδοξος να ανέχεται τη δουλεία του 90% του πληθυσμού της Χώρας και το απάρχάϊτ και μου είπε ότι ήταν ο νόμος της χώρας και έπρεπε να σέβεται τους νόμους. Στη συνέχεια ήθελε να μου μιλήσει για ένα θαύμα που έζησε και του άλλαξε τη ζωή, ότι του μίλησε ο άγιος Δημήτριος. Ερωτεύτηκε μου είπε τόσο πολύ μια πατρεμενη που την ήθελε τόσο πολύ που πήγαινε καθημερινά και το πρωϊ και το μεσημέρι και το βράδυ και άναβε πολλά κερια και προσευχόταν με τις ώρες στον άγιο Δημήτριο να χωρίσει η πατρεμένη με τέσσερα παιδιά και να το πατρευτεί αυτό. Μια μέρα μετά από πολλούς μήνες, άκουσε μου είπε τη φωνή του αγίου Δημητρίου να του λέει ότι δεν ήταν σωστό αυτό που ζητούσε. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που συνήθως συκοφαντούν και νομίζουν ότι τα ξερουν όλα, όπώς ο αχάριστος δούλος της παραβολής που του χάρισαν εκατομμύρια και μετά έτρεξε να πνίξει και να σκοτώσει το συνδούλο του που του χρωστούσε μισό ευρώ. Είμαι σίγουρος ότι κι ο κ. Τάσος Πολυχρονιάδης , αν είναι τίμιος να μας μιλήσει για τη ζωή του, και για τα κρυφά και για τα φανερα δεν έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Κάποιος μου είπε ότι όταν ήταν νεαρός άφηνε νεαρές έγκυες που τις ανάγκαζε να κάνουν έκτρωση. Αν και σ' όλη του ζωή έκανε πτυχιακές και διδακτορικές Θεολογικές σπουδές ο Θεός δεν επέτρεψε να διδάσκει κάπου Θεολογία, έχει όμως το μέσο και εργάζεται ως διοικητικός υπάλληλος, παίρνοντας το επάγγελμα κάποιου άλλου. Ασχολείται με τη Θεολογία όταν πρόκειται να συκοφαντήσει και να βρίζει δημοσίως πρόσωπα που δεν γνωρίζει. Οι ταχυδακτουλουργοί δεν είναι κακοί άνθρωποι, κάνουν κάτι για να ζήσουν. Είναι όπως όταν βρίζουμε κάποιο άνθρωπο γαϊδουρι. Αν έχουμε πρόβλημα με κάποιο άνθρωπο δεν είναι ανάγκη να μη σεβόμαστε τα ζωα, τα γαϊδούρια, η να μη σεβόμαστε αυτούς που ασχολουνται με τη ταχυδακτυλουργία επειδή έχουν το χάρισμα να κάνουν πράγματα γρήγορα που εμείς δεν προλαβαίνουμε να δούμε.
  Να προσεύχεσθε σας παρακαλώ να κάνουμε πάντοτε το άγιο Θέλημα του Θεού. Αν θέλετε να βοηθάτε άπορα και ορφανά παιδιά να ζήσουν να με ενημερώσετε να σας στείλω πληροφοριες.
  Μετ' ευχών και ασπασμών αγάπης
  +Ο Ζιμπάμπουε Σεραφείμ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.