31 Ιαν 2024

Φάτε τόστ, κερνάει ὁ Σκαϊ καὶ τὸ κράτος

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Συνταγὲς πείνας καὶ κατοχικῆς οἰκονομίας ἔφτασε νὰ μοιράζει Παυλόπουλος καὶ Οἰκονόμου - Τὸ τὸστ γίνεται «ἐθνικὸ φαγητὸ» στὴ φτωχοποιημένη Ἑλλάδα. 
Στὴν περίοδο τῆς πανδημίας, ἔλεγαν στὸν κόσμο πότε νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ πότε νὰ ἀναπνεύσει. Στὸ ξέσπασμα τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης, ἔλεγαν στὸν κόσμο νὰ κλείνει τὰ φῶτα καὶ νὰ περιορίζει τὴ θέρμανση τὸ πολὺ στοὺς 18 βαθμούς. Καὶ τώρα στὴν ἀκρίβεια τῶν τροφίμων, λένε ἀπὸ τὰ κανάλια το πῶς... νὰ νοιώθει χορτᾶτος ὁ ὑποσιτισμένος κόσμος. 

Ὁ λόγος γιὰ τοὺς δημοσιογράφους ποὺ κάνουν τὰ «ἑξαπτέρυγα» τῆς κυβέρνησης, καὶ εἰδικότερα τοὺς δημοσιογράφους του Σκαϊ ποὺ διαπρέπουν στὸ νὰ ἐξοικειώνουν ἕναν ὁλόκληρο λαὸ μὲ τὴν ἐξαθλίωσή του. 

Ὁ Ἄκης Παυλόπουλος ἐνημέρωσε τὸν κόσμο ὅτι μιὰ οἰκογένεια μπορεῖ νὰ χορτάσει μὲ 4 τόστ. Μπορεῖ τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες μὲ μεγάλη εὐκολία νὰ ἀναιροῦν τὸν ὁρισμὸ καὶ τὴ φύση τῆς οἰκογένειας, ἀλλὰ πάντως στὸ Σκαϊ εἶναι ἀπόλυτοι ὅτι 4 τὸστ ἀρκοῦν γιὰ νὰ τὴ χορτάσουν, ὅτι εἴδους οἰκογένεια καὶ ἂν εἶναι αὐτή. Μπορεῖ νὰ μὴν ἔχουν τὴν παραμικρὴ ἐπαφὴ μὲ τὰ προβλήματα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ πάντως ἔχουν ἀπ' εὐθείας σύνδεση μὲ τὰ στομάχια μας. 

Ὁ δὲ Δημήτρης Οἰκονόμου ὑποστήριξε ὅτι εἶναι σπατάλη νὰ παίρνει κάποιος 10 φέτες τυρὶ καὶ ζαμπόν, γιατί στὸ τέλος θὰ πετάξει τὶς μισές. «Πάνε αὐτά, τελειώσανε», πρόσθεσε. 

Θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναλωθοῦμε σὲ σχόλια περὶ χυδαιότητας, προκλητικότητας καὶ ἐξευτελισμοῦ τῆς δημοσιογραφίας, ἂν ἡ δημοσιογραφικὴ ὁμάδα του Σκαϊ δὲν εἶχε δώσει πολλὰ ἀνάλογα δείγματα γραφῆς, πολὺ χειρότερα καὶ ἀπὸ τὴν ἀποθέωση τοῦ τόστ. 

Γιὰ παράδειγμα, ὁ «τιτᾶνας» τῆς ἀνεξάρτητης δημοσιογραφίας, Ἄρης Πορτοσάλτε, εἶχε πεὶ ὅτι ὅσοι δὲν ἔχουν νὰ πληρώνουν τὴν πανάκριβη βενζίνη, νὰ παίρνουν τὸ λεωφορεῖο. Ἐπίσης εἶχε πεὶ ὅτι ἡ ἰσότιμη μεταχείριση τῶν ἀσθενῶν εἶναι «σοβιετικὴ ἀντίληψη». Καὶ ἂν παραθέταμε ὅλες τὶς αἰσχρότητες ποὺ ἔχουν εἰπωθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ σιγοντάρισμα Οἰκονόμου καὶ Παυλόπουλου, θὰ γράφαμε ὁλόκληρο βιβλίο. 

Αὐτὰ τὰ «λουλούδια» παράγουν οἱ ἐνημερωτικὲς ἐκπομπές του Σκαϊ. Δὲν περιμένεις τίποτα καλύτερο. Ἔτσι καὶ τώρα μάθαμε ὅτι ἕνα τοστάκι τὴν ἡμέρα, τὴν ἀκρίβεια τὴν κάνει... πέρα. 

Ὑπάρχουν χιλιάδες οἰκογένειες ποὺ ὄντως μετροὺν τὶς φέτες μία – μία, γιὰ νὰ συμπληρώσουν ἕνα πρόχειρο γεῦμα στὴν ἐλλιπέστατη διατροφή τους. Ζοὺν κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας, ὑποσιτίζονται καὶ τρῶνε ἀναγκαστικὰ διατροφικὰ σκουπίδια γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν. Ὑπάρχουν ἀκόμα καὶ παιδιὰ ποὺ πάνε στὸ σχολεῖο καὶ δὲν ἔχουν νὰ φάνε οὔτε κολατσιό. Καὶ ἀντὶ νὰ δίνεται βῆμα σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο νὰ ἐκφράσει τὸ δρᾶμα του, βλέπουν τοὺς δημοσιογράφους νὰ ἐκπαιδεύουν τὸν λαὸ στὴν κακομοιριὰ καὶ τὴν ἀνέχεια. 

Σκέφτομαι ὅτι θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον νὰ ἀποτιμούσαμε τὰ πακέτα τύπου «Πέτσα» σέ... τόστ. Νὰ βλέπαμε πόσα βουνὰ ἀπὸ τὸστ ἀναλογοῦν στὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ ποὺ φαγώθηκαν καὶ φαγώνονται ἀπὸ τὰ κανάλια – δορυφόρους τῆς κυβέρνησης, προκειμένου νὰ λένε στὸν κόσμο τέτοιες ἀθλιότητες. Ὅλο αὐτὸ τὸ ζεστὸ χρῆμα ποὺ ρέει ἀσταμάτητα τὸν βόθρο τῆς «ἐνημέρωσης», συντηρεὶ δημοσιογράφους ποὺ ἔχουν χάσει ἐντελῶς τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ κόσμου, ἀλλὰ ποσῶς τοὺς ἐνδιαφέρει. 

Νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Ἄκης Παυλόπουλος ἦταν ἐκεῖνος ποὺ ὅταν εἶχε ἀποκλειστεῖ στὰ χιόνια τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ, οὔρλιαζε στὶς κάμερες «ποῦ εἶναι τὸ κράτος». Ὁ ἴδιος ἄνθρωπος σήμερα λέει ἐμμέσως στὸν κόσμο «φάτε τὸστ καὶ μὴ γκρινιάζετε στὸ κράτος». Μεταξὺ αὐτῶν τῶν δύο συμπεριφορῶν, μεσολάβησε ἡ μεταγραφὴ τοῦ δημοσιογράφου στὸν Σκαϊ. Καὶ τὸ τροπάρι ἄλλαξε. Ἀπὸ «ἑξάψαλμος», ἔγινε μονότονο λιβάνισμα στὸν «πολυχρονεμένο» καὶ μοίρασμα «ἀτομικῆς εὐθύνης» στοὺς «γκρινιάρηδες» καταναλωτὲς ποὺ δὲν ἐκτιμοὺν τὸ διατροφικὸ μεγαλεῖο ἑνὸς τόστ. 

Ὁ δὲ Δημήτρης Οἰκονόμου ἦταν ἐκεῖνος ποὺ γιὰ νὰ καλύψει τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη καὶ τὸ ἔγκλημα τῶν Τεμπῶν, ἔλεγε ἀπὸ τὴν ἐκπομπή του ὅτι «δὲν μπορεῖ ὁ Πρωθυπουργὸς νὰ εἶναι ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρὼν καὶ νὰ ξέρει κάθε Ὑπουργεῖο, τὴν κάθε λεπτομέρεια». Γιὰ τὸν Δημήτρη Οἰκονόμου, τὸ νὰ κρύβεις «παραπανίσιες» φέτες ζαμπὸν δὲν γίνεται. Τὸ νὰ κρύβεις ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ τὴν πλήρη κατάρρευση ἑνὸς ὁλόκληρου σιδηροδρομικοῦ δικτύου γιὰ 4 ὁλόκληρα χρόνια, γίνεται. 

Ὁ Μητσοτάκης δέν... ἤξερε τὶς πομπὲς τοῦ ὑφιστάμενού του – Κώστα Ἀχ. Καραμανλῆ – ἀλλὰ ὁ Οἰκονόμου σίγουρα γνωρίζει τὶς δικές μας πομπές. Γνωρίζει ὅτι εἴμαστε σπάταλοι καὶ ἀχάριστοι πολῖτες ποὺ δὲν ἐκτιμοῦμε τὰ καλάθια, τὰ ταμπελάκια -5% καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέτρα κοροϊδίας ποὺ πασάρονται στὸν κόσμο γιὰ νὰ συνεχίζουν νὰ τὴ βγάζουν καθαρὴ τὰ καρτὲλ τῆς ἀγορᾶς. 

Ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα λοιπόν. Οἱ χορτᾶτοι σὲ ἐνημερώνουν γιὰ τὸ πόσο πρέπει νὰ πεινὰς καὶ μὲ πόση τροφὴ πρέπει νὰ χορταίνεις. Ὑπάρχει κάτι χειρότερο ἀπὸ τὸ νὰ πεινὰς ἐν ἔτει 2024, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ νὰ πεινάς, καὶ ἀπὸ πάνω νὰ πείθεσαι ὅτι γέμισες τὸ στομάχι σου. 

Ὁ Ἄκης Παυλόπουλος γιὰ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸν ἑαυτό του, ἰσχυρίστηκε ὅτι τὰ σχόλια ποὺ εἰπώθηκαν ἦταν εἰρωνικά. Ὅμως δὲν πείθει καθόλου. Πρῶτον διότι ὁ τρόπος ποὺ τὸ εἶπε ἦταν ἀπόλυτα σοβαρὸς καὶ δὲν ἔδειχνε καμία εἰρωνεία. Καὶ δεύτερον, διότι ἀκόμα καὶ ἂν τὸ εἶπε εἰρωνικά, ἡ φτώχεια τοῦ κόσμου δὲν εἶναι κάτι γιὰ νὰ ἀστειευόμαστε. 


2 σχόλια:

  1. Σα δεν ντρεπομαστε λεω γω.....

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Συγχαρητηρια κυριε Ανδρωνη για το κειμενο σας.Εισαστε απολυτα ακριβης και αληθινος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.