25 Δεκ 2023

Α' Ὠδὴ κανόνων Χριστουγέννων, ἦχος α΄ - Γέρων Δανιὴλ - μον. Στέφανος Δανιηλίδης

Ψάλλουν ὁ Γέρων Δανιὴλ Δανιηλίδης καὶ ὁ μον. Στέφανος Δανιηλίδης (+2015). Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2003, ὁ Κωνσταντῖνος Μπουσδέκης καὶ ὁ Εἰρηναῖος Ἀθανασόπουλος, βρέθηκαν στὸ Κελλὶ τῆς ἱερᾶς Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων ὅπου καὶ συνεόρτασαν μὲ τοὺς πατέρες τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων (Χριστούγεννα 2002, μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο). Στὴν ἀγρυπνία ἔψαλε στὰ δεξιὰ ὁ νῦν...

Γέροντας τῆς Ἀδελφότητος, γερω-Δανιὴλ (ὁ Γ΄) καὶ στὰ ἀριστερὰ ὁ γερω-Στέφανος (+2015) ἐνῷ ἀπὸ λίγους ὕμνους ἔψαλαν ὁ Γέροντας τῆς Ἀδελφότητος, παπα-Γρηγόρης (+2016) καθὼς καὶ ὁ γερω-Ἀκάκιος. Στὸ ἰσοκράτημα ἀκούγονται οἱ Κ. Μπουσδέκης καὶ Ειρ. Ἀθανασόπουλος. Ἡ ἠχογράφηση προέρχεται ἀπὸ τὸ προσωπικὸ ἀρχεῖο τοῦ Κων. Μπουσδέκη, συνιδρυτοῦ τοῦ Σχολείου Ψαλτικῆς. Ἡ φωτογραφία τοῦ βίντεο εἶναι ἀπὸ πανήγυρη Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Εἰκονίζονται ὁ μον. Στέφανος Δανιηλίδης (ἀριστερά, +2015), ὁ γερω-Δανιὴλ Δανιηλίδης (στὸ κέντρο) καὶ ὁ ἱερομόν. Φίλιππος τῶν Θωμάδων (δεξιά). Ἀνάμεσα στὸν π. Στέφανο καὶ τὸν π. Δανιὴλ εἰκονίζεται ὁ μον. Δαμασκηνὸς (ἀνῆκε στὴ συνοδεία τῶν Δανιηλαίων τότε) καὶ ἀνάμεσα στὸν π. Δανιὴλ καὶ τὸν π. Φίλιππο ὁ παπα-Θωμὰς τῶν Θωμάδων (+2016).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.