25 Σεπ 2023

Τά σουηδικά σχολεία ἀφήνουν τά tablets καί ἐπιστρέφουν στά βιβλία

Οἱ Σουηδοί μαθητές φέτος θά γράφουν περισσότερο καί θά πληκτρολογοῦν λιγότερο, ἐνῶ θά χρησιμοποιοῦν πιό πολύ τά τυπωμένα βιβλία σέ σχέση μέ τά τελευταῖα χρόνια.

Μέ τή φετινή ἐπιστροφή τῶν μικρών παιδιών στά σχολεία τῆς Σουηδίας, πολλοί ἀπό τούς δασκάλους τους δίνουν νέα ἔμφαση στά τυπωμένα βιβλία, τήν ἥσυχη ἀνάγνωση καί τήν ἐξάσκηση στό γράψιμο μέ τό χέρι, καί ἀφιερώνουν λιγότερο χρόνο στά tablets, τήν ἔρευνα στό διαδίκτυο καί τίς δεξιότητες πληκτρολόγησης.

Ὅπως ἀναφέρει ὁ Guardian, ἡ ἐπιστροφή σέ πιό... παραδοσιακούς τρόπους μάθησης ἔρχεται μετά τήν ἔκφραση προβληματισμοῦ ἀπό πολιτικούς καί εἰδικούς, ἄν ἡ ὑπερψηφιοποιημένη προσέγγιση τῆς Σουηδίας στήν ἐκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της εἰσαγωγής tablets στά νηπιαγωγεία, εἶχε ὁδηγήσει σέ μείωση τῶν βασικῶν δεξιοτήτων.

Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας, ὑπεύθυνη γιά τά σχολεία, Lotta Edholm, ἡ ὁποία ἀνέλαβε καθήκοντα πρίν ἀπό 11 μῆνες ὡς μέλος μιᾶς κεντροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμοῦ, ἦταν μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἐπικρίτριες τῆς ὁλοκληρωτικῆς υἱοθέτησης τῆς τεχνολογίας.

«Οἱ μαθητές τῆς Σουηδίας χρειάζονται περισσότερα βιβλία», εἶχε δηλώσει ἡ Edholm τόν Μάρτιο. «Τά φυσικά βιβλία εἶναι σημαντικά γιά τή μάθηση τῶν μαθητών».

Ἡ ὑπουργός ἀνακοίνωσε τόν Αὔγουστο ὅτι ἡ κυβέρνηση ἤθελε νά ἀνατρέψει τήν ἀπόφαση τῆς ἐθνικῆς ὑπηρεσίας ἐκπαίδευσης νά καταστήσει ὑποχρεωτικές τίς ψηφιακές συσκευές στά νηπιαγωγεία. Σχεδιάζει νά προχωρήσει ἀκόμη περισσότερο καί νά τερματίσει ἐντελῶς την ψηφιακή μάθηση γιά παιδιά κάτω τῶν ἕξι ἐτών, δήλωσαν ἀπό τό ὑπουργεῖο στό Associated Press.

Πτώση στήν ἀνάγνωση
Παρ' ὅλο πού οἱ μαθητές τῆς Σουηδίας σημειώνουν βαθμολογία πάνω ἀπό τόν εὐρωπαϊκό μέσο ὅρο ὅσον ἀφορά τήν ἀναγνωστική ἱκανότητα, μιά διεθνής ἀξιολόγηση τοῦ ἐπιπέδου ἀνάγνωσης στήν τέταρτη τάξη τοῦ δημοτικοῦ, ἡ Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), ἀνέδειξε πτώση τῶν μαθητών τῆς Σουηδίας μεταξύ 2016 καί 2021.

Τό 2021, οἱ Σουηδοί μαθητές τῆς τετάρτης δημοτικοῦ εἶχαν μέσο ὅρο 544 μονάδες, μιά πτώση ἀπό τόν μέσο ὅρο τῶν 555 μονάδων τό 2016. Ὡστόσο, οἱ ἐπιδόσεις τους ἐξακολουθοῦν νά τοποθετούν τή χώρα στήν ἕβδομη θέση, σέ ἰσοβαθμία μέ τήν Ταϊβάν.

Συγκριτικά, ἡ Σιγκαπούρη – πού βρέθηκε στήν κορυφή τῆς λίστας – βελτίωσε τίς βαθμολογίες της στήν ἀνάγνωση ἀπό 576 σέ 587 κατά τήν ἴδια περίοδο, καί ἡ μέση βαθμολογία ἐπίδοσης στήν ἀνάγνωση τῆς Ἀγγλίας μειώθηκε μόνο ἐλαφρῶς, ἀπό 559 τό 2016 σέ 558 τό 2021.

Ἡ σουηδική κυβέρνηση περιορίζει τήν ψηφιακή μάθηση στό δημοτικό καί σχεδιάζει νά τήν τερματίσει ἐντελῶς γιά παιδιά κάτω τῶν ἕξι ἐτών

Ὁρισμένα μαθησιακά ἐλλείμματα μπορεῖ νά ὀφείλονται στήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἤ νά ἀντανακλούν τόν αὐξανόμενο ἀριθμό μεταναστών μαθητών πού δέν μιλούν τά σουηδικά ὡς πρώτη γλῶσσα, ἀλλά ἡ ὑπερβολική χρήση ὀθονών κατά τή διάρκεια τῶν σχολικῶν μαθημάτων μπορεῖ νά προκαλέσει τήν ὑστέρηση τῶν νέων στά βασικά μαθήματα, λένε εἰδικοί τῆς ἐκπαίδευσης.

«Ὑπάρχουν σαφείς ἐπιστημονικές ἀποδείξεις ὅτι τά ψηφιακά ἐργαλεία μᾶλλον βλάπτουν παρά ἐνισχύουν τή μάθηση τῶν μαθητών», ἀνέφερε τόν Αὔγουστο τό Ἰνστιτοῦτο Καρολίνσκα, μιά ὑψηλοῦ κύρους ἰατρική σχολή πού ἐπικεντρώνεται στήν ἔρευνα.

«Πιστεύουμε ὅτι ἡ ἑστίαση θά πρέπει νά ἐπιστρέψει στήν ἀπόκτηση γνώσεων μέσῳ ἔντυπων ἐγχειριδίων καί τῆς ἐμπειρογνωμοσύνης των ἐκπαιδευτικῶν, ἀντί νά ἀποκτά κανείς γνώσεις κυρίως ἀπό ἐλεύθερα διαθέσιμες ψηφιακές πηγές πού δέν ἔχουν ἐλεγχθεῖ γιά τήν ἀκρίβειά τους», σημείωσε τό σουηδικό ἵδρυμα.

Προειδοποίηση καί ἀπό τήν UNESCO
Ἡ ταχεία υἱοθέτηση ψηφιακών ἐργαλείων μάθησης ἔχει ἐπίσης προκαλέσει τήν ἀνησυχία τῆς ὑπηρεσίας τοῦ ΟΗΕ γιά τήν ἐκπαίδευση καί τόν πολιτισμό. Σέ ἔκθεση πού δημοσιεύθηκε τόν Αὔγουστο, ἡ UNESCO ἀπηύθυνε «ἐπείγουσα ἔκκληση γιά τήν κατάλληλη χρήση τῆς τεχνολογίας στήν ἐκπαίδευση». Ἡ ἔκθεση προτρέπει τίς χῶρες νά ἐπιταχύνουν τίς συνδέσεις διαδικτύου στά σχολεία, ἀλλά ταυτόχρονα προειδοποιεῖ ὅτι ἡ τεχνολογία στήν ἐκπαίδευση θά πρέπει νά ἐφαρμόζεται μέ τρόπο πού νά μήν ἀντικαθιστά ποτέ τήν προσωπική διδασκαλία ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ δασκάλου καί νά ὑποστηρίζει τόν κοινό στόχο τῆς ποιοτικῆς ἐκπαίδευσης γιά ὅλους.

Γιά νά ἀντιμετωπίσει τήν πτώση τῶν ἐπιδόσεων τῶν Σουηδῶν μαθητών στήν ἀνάγνωση, ἡ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε ἐπενδύσεις ὕψους 685 ἑκατ. κορόνων (57,5 ἑκατ. εὐρώ) γιά τήν ἀγορά βιβλίων στά σχολεία φέτος. Ἄλλα 42 ἑκατ. εὐρώ θά δαπανηθοῦν ἐτησίως το 2024 καί τό 2025 γιά νά ἐπιταχυνθεῖ ἡ ἐπιστροφή τῶν σχολικῶν βιβλίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.