2 Μαρ 2023

Ὀργή: Ζοῦμε σέ μιά μπανανία πού παρακολουθεῖται ἡ μισή χώρα, ἄλλα δέν ἔχουμε ὑποδομές νά ἐντοπίζουμε ἕνα τρένο 350 ἀνθρώπων!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Γιά παρακολουθήσεις καί πλειστηριασμούς εἴμαστε ἡ ἐπιτομή τῆς ἀποτελεσματικότητας - Γιά νά προστατευτοῦν ζωές πολιτῶν εἴμαστε ἡ ἐπιτομή τοῦ τρίτου κόσμου
Ἡ ἀνείπωτη τραγωδία μέ τήν σύγκρουση τρένων στά Τέμπη, ἔπνιξε τήν Ἑλλάδα στό αἷμα, τήν θλίψη καί τήν βουβή ὀργή. Γι' αὐτή τήν φρίκη, σέ ἀνθρώπινο ἐπίπεδο δέν ὑπάρχουν λόγια. Εἶναι ἀσύλληπτο καί μόνο νά σκεφτεῖς πώς τό (ὑποτίθεται) ἀσφαλέστερο μέσο κυκλοφορίας ἔγινε καρμανιόλα γιά δεκάδες νέα παιδιά, μόνο καί μόνο ἐπειδή αὐτή ἡ χώρα λειτουργεῖ στόν αὐτόματο πιλότο.

Νά ἀφήνεις ἀμέριμνος τό παιδί σου νά ταξιδέψει μέ τό... τρένο καί λίγες ὧρες μετά νά σέ καλοῦν νά τό νεκροφιλήσεις ἤ ἀκόμα χειρότερα νά μήν ὑπάρχει κἄν ἡ δυνατότητα νά ἀναγνωριστεῖ. Φρίκη. Φρίκη ἀνείπωτη!

Βουβή ὀργή γιά ἕνα ἐγκληματικό κράτος του «πᾶμε καί ὅπου βγεῖ», αὐτό δηλαδή πού ἄκουσε ἕνας ἐπιβάτης στόν ἀσύρματο, σέ μιά συνομιλία μεταξύ τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ μοιραίου τρένου καί τοῦ ὑπεύθυνου εἰσιτηρίων. Ὁλόκληρη ἡ χώρα εἶναι ἕνας χαοτικός συρφετός του «πᾶμε καί ὅπου βγεῖ». Κάνε τό κορόϊδο καί ὅ,τι γίνει. Ἄσ' το νά περάσει καί ἄς ἀναλάβει τά σπασμένα ὁ ἑπόμενος. Ἡ ἴδια ἱστορία δεκαετίες τώρα.

Λίγο - λίγο ξεπουλήθηκαν ὅλες οἱ μεγάλες ὑποδομές τῆς χώρας καί ἀφέθηκαν στό ἔλεος τῶν ἐργολαβικῶν συμφερόντων. Ἡ ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν ἔγινε θυσία στόν βωμό τῆς ρεμούλας, τῆς λαμογιάς, τῆς μίζας καί τῶν ἐπενδυτικῶν συμποσίων στίς σάρκες τοῦ λαοῦ.

Στή διαφθορά πρῶτοι - Στήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν τελευταῖοι
Ζοῦμε σέ μιά χώρα πού διαθέτει ἕνα ἀπαρχαιωμένο, σχεδόν παλαιολιθικό σιδηροδρομικό δίκτυο καί ὁ ΟΣΕ παραμένει γιά δεκαετίες μιά ἀνοιχτή πληγή. Κρατικές ἐπιχειρήσεις βαφτίζονται ὡς «προβληματικές» ἀφοῦ ἀφεθοῦν νά γίνουν τέτοιες, πωλοῦνται γιά ἕνα κομμάτι ψωμί καί στήν συνέχεια μετατρέπονται σέ ἕνα τριτοκοσμικό ρημάδι πού «κόβει» ἀπό παντοῦ τά λειτουργικά κόστη γιά νά θησαυρίζουν οἱ «ἐπενδυτές». Σήμερα ὑπάρχουν σταθμοί τοῦ ὀργανισμοῦ πού δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας ὑπάλληλος τοῦ ΟΣΕ γιά τήν ἐπιτήρηση τους, ἐνῶ δίνεται μόνο τό 1/10 τῶν ἀπαιτούμενων πόρων γιά τήν ἐτήσια συντήρηση τοῦ δικτύου.

Ζοῦμε σέ μία χώρα στήν ὁποία ὁ Ἄρειος Πάγος βγάζει ἀπόφαση - express μέσα σέ μερικές βδομάδες γιά νά πλειστηριάζονται ἐλεύθερα οἱ πρῶτες κατοικίες, ἄλλα τά προβλεπόμενα συστήματα ἀσφαλείας γιά τό σιδηροδρομικό δίκτυο μποροῦν νά παραμένουν στά ἀζήτητα γιά παραπάνω ἀπό δύο δεκαετίες. Καί καμία κυβέρνηση, κανένα ὑπουργεῖο, κανένας εἰσαγγελέας, κανένας ὑπεύθυνος φορέας δέν ἀσχολήθηκε μέ τίς ἐκκλήσεις τῶν ἐργαζομένων πού προειδοποιοῦσαν γιά ἐπερχόμενο δυστύχημα, ἐπειδή βίωναν καθημερινά τό μπάχαλο στήν λειτουργία τοῦ δικτύου.

Ὅλα εἶναι θέμα προτεραιότητας, καί σέ αὐτήν τήν μπανανία τῶν Βαλκανίων ἡ εὐημερία τῶν funds καί τῶν ἐπενδυτῶν ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἀπό τίς ζωές τῶν πολιτῶν, εἴτε αὐτές χάνονται σέ μιά κατοικία πού ἐκπλειστηριάζεται, εἴτε σέ ἕνα τρένο πού μετατρέπεται σέ ἕνα φέρετρο ἀπό παλιοσίδερα.

Ζοῦμε σέ μιά χώρα πού ἐν ἔτει 2023 μποροῦμε νά βλέπουμε μέσῳ GPS το πού βρίσκεται ἡ παραγγελία μέ τά... σουβλάκια μας, ἄλλα δέν ἔχουμε ἐξασφαλίσει τά μέσα ὥστε νά ἐντοπίζουμε τήν ἀκριβή,ἀκριβῆ θέση μιᾶς ἐπιβατικῆς ἁμαξοστοιχίας 352 ἀτόμων. Γιατί «πᾶμε καί ὅπου βγεῖ».

Ζοῦμε σέ μιά ἐποχή πού παρακολουθεῖται ἀπό τελευταίας τεχνολογίας κακόβουλα λογισμικά ἡ μισή Ἑλλάδα, μέχρι καί οἱ ἀρχηγοί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἄλλα δέν ἔχουμε τά ἀπαραίτητα ἠλεκτρονικά συστήματα κυκλοφορίας γιά νά μας προειδοποιοῦν ὅτι δύο ἁμαξοστοιχίες κινοῦνται σέ ἀντίθετη κατεύθυνση πάνω στήν ἴδια σιδηροδρομική γραμμή.

Σέ αὐτή τή χώρα ζοῦμε, ἄς τό πάρουμε εἴδηση πώς τά συντρίμμια τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ μεταφράζονται σέ συντρίμμια πραγματικά, πού μέσα τους χάνονται ἀνθρώπινες ζωές.

Θά κρυφτοῦν πάλι πίσω ἀπό τό δάχτυλο τούς
Μέ ἐπικοινωνιακά μαγειρέματα καί κροκοδείλια δάκρυα ἀπό τούς ἀνευθυνοϋπεύθυνους, πᾶνε νά ρίξουν ὅλες τίς εὐθύνες σέ ἕναν σταθμάρχη, ἐνῶ ἄν εἶχαν ἐγκατασταθεῖ τά συστήματα ἀσφαλείας θά ἐπέτρεπαν στόν ὑπεύθυνο κάθε σταθμοῦ νά παρακολουθεῖ σέ ζωντανό χρόνο ποιά τρένα ὑπάρχουν πάνω στήν γραμμή καί πρός τά ποῦ κινοῦνται.

Ἕνας ὑπάλληλος, ἕνα «ἀνθρώπινο λάθος», μιά «ἀμέλεια», ἕνας ἀποδιοπομπαῖος τράγος θά ἐπωμιστεῖ ὅλες τίς εὐθύνες γιά αὐτήν τήν ἀνείπωτη τραγωδία καί οἱ - πολιτικά - ὑπεύθυνοι θά κρύβονται πίσω ἀπό τό δάχτυλο τους, γι' αὐτό τό χάλι πού παρέδωσαν στήν ὑπηρεσία τῶν πολιτῶν. Τό εἴδαμε στήν Ἠλεία, στό Μάτι, στήν Μάνδρα, τό βλέπουμε νά γίνεται καί τώρα.

Ὁ Ὑπουργός Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν, Κώστας Καραμανλῆς εἶχε ἀρχικά τήν ἐντύπωση πώς μερικά σφιγμένα δάκρυα εἶναι ἀρκετά γιά νά καμουφλάρουν τίς τραγικές εὐθύνες του. Εἶναι ὁ ἴδιος πολιτικός πού πρίν ἀπό μία ἑβδομάδα παρουσιαζόταν ἐνώπιον τῆς ἐθνικῆς ἀντιπροσωπείας ὡς ἐγγυητής τῆς ἀσφάλειας τῶν ἐπιβατῶν στά τρένα καί δήλωνε ὅτι «δέν παίζουμε μέ τήν ἀσφάλεια τῶν ἐπιβατῶν στά τρένα».

Στή συνέχεια, ὑπό τό βάρος τῶν καταιγιστικῶν ἐξελίξεων, ὁ κ. Καραμανλῆς ὑπέβαλε τήν παραίτηση τοῦ μιλῶντας γιά... «πολιτική εὐθύνη», καί μένει νά δοῦμε πώς θά χειριστεῖ αὐτό τό θέμα ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί στό κάτω - κάτω ἔρχονται καί... ἐκλογές, ὁπότε δέν εἶναι ὥρα γιά ἐπικοινωνιακές ἀπώλειες πού θά μᾶς χαλάσουν τήν... συσπείρωση, ἔ;

Στήν Μάνδρα καί στό Μάτι ἔφταιγε ἡ... ἄναρχη δόμηση. Στήν Ἠλεία ἔφταιγε ὁ στρατηγός ἄνεμος. Στά Τέμπη θά φταίει κάποιος σταθμάρχης ἤ - ποιός ξέρει - τί ἄλλο θά σκαρφιστοῦν γιά αὐτό τό διαχρονικό ἔγκλημα εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ;

Καί ἄν ἔφυγαν δεκάδες ψυχές τόσο ἄδικα, τίποτε δέν ἀλλάζει γι' αὐτούς. Θά προβάρουν τό ὕφος τῆς συντριβῆς γιά λίγες μέρες καί μετά πάλι θά ἀντιμετωπίζουν τήν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν ὡς «κόστος». Στά σιδηροδρομικά δίκτυα, στά νοσοκομεῖα, στά ἀστικά ΜΜΜ, στίς φυσικές καταστροφές, στήν ἐγκληματικότητα, σέ δημόσια ἔργα, παντοῦ ὑπάρχει «κόστος» πού πρέπει νά περιοριστεῖ.

Ἕνα διαρκές ἔγκλημα χωρίς τιμωρία...

2 σχόλια:

 1. Το κακό Κε Ανδρώνη είναι πως ο αλαλάζών όχλος θα σπεύσει ταχέως την μέρα των εκλογών για άλλη μια συναυτουργία στο έγκλημα.
  Χωρίς να σκεφτεί το παιδί του και το μέλλον των παιδιών του.
  Χωρίς να σκεφτεί τα ΑΜΕΑ την διάλυση της κοινωνίας, της οικογένειας, την διάλυση της χώρας.
  Διότι εάν δεν ήταν αλαλάζων και βολεμένος, δεν θα υπήρχαν αυτά τα εκτρώματα της δημόσιας ζωής του τόπου....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έτσι ακριβώς αγαπητέ Κε Ανδρώνη.....
  .....πάμε και όπου βγεί.
  Αυτή είναι η φράση που συνοδεύει ον σύγχρονο νεοέλληνα γραικό.
  Χωρίς να σκέφτεται πως μέσα στο φέρετρο μπορεί να βρίσκονταν το δικό του το παιδί, χωρίς να ενδιαφέρεται για την διαλυμένη κοινωνία, χωρίς να ενδιαφέρεται για την δυστυχία και πείνα που μας οδήγησαν όλα αυτά τα πολιτικά εκτρώματα, χωρίς να σκεφτεί πως όπου υπάρχει φωτιά απλώνεται παντού και κάνει στάχτη τα πάντα.
  Και σε λίγες μέρες που θα έχουμε εκλογές όλοι αυτοί οι βολεμένοι χαβαλέδες θα πάνε και όπου βγεί.
  Αρκεί να βγάλουν μία σελφ με έναν από τους δολοφόνους, αρκεί να έχουν πρόσβαση σε κάποιο επισκοπικό μέγαρο, αρκεί να μην χάσουν τον μισθό των 900 ευρώ....
  Και ας έχουν τα ηνία της χώρας στα χέρια τους αδίστακτοι πολιτικοί ανεπάγγελτοι εγκληματίες....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.