25 Νοε 2022

Δρ. Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης: «Σέ αὐτά τά δύσκολα χρόνια, ὁ καταλληλότερος νά ἡγηθεῖ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὡς ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος, εἶναι ὁ Μόρφου Νεόφυτος»

Ἐλπιδοφόρος Σ. Σωτηριάδης
Ἀγαπητοί φίλοι,
Τά τελευταῖα δυόμιση χρόνια ἔχουμε ζήσει πρωτόγνωρες ἀπειλές γιά τήν ὑγεία μας, τήν ποιότητα τῆς ζωῆς μας ἀλλά καί γιά τήν ἴδια μας τήν ἐπιβίωση.
Δυστυχῶς μέ ἀφορμή τήν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἔχουμε βιώσει κρατικές ἀπαγορεύσεις καί ὑποχρεωτικές ἐπιβολές πού παραβίαζαν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τίς συνταγματικά κατοχυρωμένες ἀτομικές μας ἐλευθερίες. Ταυτόχρονα, ἦταν ἀντίθετες στήν ἐπιστημονική ἀλήθεια καί γνώση καί ἀναιροῦσαν τίς βασικές ἀρχές καί ἀξίες τῆς Δημόσιας Ὑγείας καί τόν... δημοκρατικό διάλογο.

Μέσα σέ αὐτή τήν λαίλαπα τῶν ἀνελεύθερων, αὐθαίρετων καί παράλογων μέτρων, ἀγωνιστήκαμε μαζί νά διαφυλάξουμε τήν λογική καί τήν ἀξιοπρέπειά μας μέ ἀπαράμμιλο σθένος. Συμπαραστάτης μας σέ αὐτή τήν τιτάνια μάχη, δέν ἦταν ἄλλος ἀπό τόν γενναῖο καί ἀνυποχώρητο ἀγωνιστή Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο πού στάθηκε δίπλα μας στά δύσκολα καί κράτησε ἀνοικτούς τούς Ἱερούς Ναούς δίνοντας πνευματική στήριξη καί κουράγιο στόν πιστό λαό τῆς πατρίδας μας.

Παρόλο πού αὐτή τήν περίοδο ζοῦμε σέ μιά φαινομενικά «ἤρεμη κανονικότητα», ἐντούτοις τά σύννεφα τῶν κινδύνων πυκνώνουν ἐπικίνδυνα μέ ἀπειλές γιά πεῖνα, κλιματικές ἀλλαγές, διακοπές ἐνέργειας, πολέμους, νέες πανδημίες καί καινούργια ἀνελεύθερα μέτρα ὅπως αὐτά πού μᾶς ταλαιπώρησαν τά τελευταῖα δύο χρόνια. Μπροστά στό ἀβέβαιο μέλλον πού προβάλλει, ὁ λαός τῆς Κύπρου χρειάζεται νά ἔχει στήριγμα τήν Ἐκκλησία καί τόν νέο Ἀρχιεπίσκοπο, ὁ ὁποῖος νά μπορεῖ νά στέκεται στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά ἐνισχύει πνευματικά τόν λαό μας ὥστε νά ἀντιμετωπίζει μέ ὀρθόδοξο ἦθος τούς ἐπερχόμενους κινδύνους.

Σέ αὐτά τά δύσκολα χρόνια, ὁ καταλληλότερος νά ἡγηθεῖ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὡς ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος, εἶναι ὁ Μόρφου Νεόφυτος πού ἔδειξε μέ τό ἀγωνιστικό του φρόνημα καί τίς πράξεις του ὅτι μπορεῖ νά σταθεῖ ἐμπόδιο στά ὅποια σχέδια τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων διαφυλάσσοντας τήν Ὀρθόδοξή μας πίστη ὡς ἕνας ἀληθινός καί γνήσιος πνευματικός πατέρας.

Δέν θά ἀπαριθμήσω τήν προσφορά του στήν Ἱερά Μητρόπολη Μόρφου τά τελευταῖα 20 καί πλέον χρόνια. Μπορεῖτε νά ἐπισκεφθεῖτε τήν ἱστοσελίδα τῶν φίλων τοῦ Μητροπολίτη γιά νά ἐνημερωθεῖτε καί ἄν ἐπιθυμεῖτε νά βοηθήσετε ὡς ἐθελοντές (www.mmorfou.org).

Σᾶς καλῷ,καλῶ ὅλους μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης, νά στηρίξουμε τόν Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο γιά τήν ἐκλογή του ὡς Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, ὥστε ὡς ἁπλός, δίκαιος καί γενναῖος Ἱεράρχης νά ἀποτελεῖ τήν σταθερή πνευματική πυξίδα στόν ἀγῶνα γιά τήν διαφύλαξη τῆς ἐλευθερίας μας καί τῆς Ὀρθόδοξής μας Πίστης.

Μέ βαθιά ἐκτίμηση καί ἀδελφική ἀγάπη γιά τόν καθένα καί τήν καθεμία ἀπό ἐσᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.