22 Μαΐ 2022

Θεατής τό κράτος στήν ἰσλαμοποίηση τῆς Ἑλλάδας - Παράνομα τζαμιά «ξεφυτρώνουν» μέ τήν ἀνοχή τῆς κυβέρνησης!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Πληθαίνουν τά παράνομα τζαμιά. Ἡ κυβέρνηση ὀφείλει ἐξηγήσεις γιά τό μή ἀδειοδοτημένο τζαμί πού «ἐμφανίστηκε» μέ χρηματοδότηση Πακιστάν στά Μέγαρα, κάτω ἀπό τή μύτη τῶν κρατικῶν ἀρχῶν.
Παράνομα τζαμιά: Τό νέο παράνομο τζαμί πού ἐμφανίστηκε ὡς δια γραφειοκρατικῆς... μαγείας στά Μέγαρα, μαρτυρά γιά ἀκόμη μιά φορά τή συνενοχή τοῦ κράτους σέ ἕνα ἐξελισσόμενο ἐθνικό ἔγκλημα. Ἡ ἀποχριστιανοποίηση καί ἡ μουσουλμανοποίηση... τῆς Ἑλλάδας προχωροῦν ἀπρόσκοπτα ὡς μέρος ἑνός ὀργανωμένου σχεδίου πού φιλοδοξεῖ νά μετατρέψει τή χώρα μας σέ κοιτίδα ἰσλαμικοῦ ἐξτρεμισμοῦ.

Ἀπό τή μιά πλευρά ἔχουμε ἑκατοντάδες βανδαλισμούς ὀρθόδοξων ναῶν ἐτησίως, καταστροφές σταυρῶν καί μνημείων, εἰκονομαχία σέ σχολεῖα καί νοσοκομεῖα, ρατσιστική ἀντιμετώπιση τῶν χριστιανῶν ἀπό τά συστημικά media, παραγκωνισμό τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό κράτος.

Καί στόν ἀντίποδα ἔχουμε περήφανες μουσουλμανικές παρελάσεις στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, ἐφαρμογές της Σαρία, ἐθνικές ἑορτές μέ τζιχαντιστικές σημαῖες, καταλήψεις πλατειῶν, καμπάνιες ὑπέρ τῆς μουσουλμανικῆς μαντήλας, δημιουργία «ἰσλαμουπόλεων», εἰσαγόμενους ἰσλαμιστές ἐργάτες γιά νά δουλέψουν ὡς σκλάβοι στή δυστοπία τοῦ νεοφιλελεύθερου καπιταλισμοῦ.

Ὁ ἐξοστρακισμός τοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου ἀναμφισβήτητα εἶναι ἕνα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Τό Ἰσλάμ ἔρχεται νά γεμίσει τό κενό πού δημιουργεῖ σκόπιμα ἡ ἄθεη Εὐρώπη. Ἐκκλησίες καίγονται καί καταστρέφονται, ἐνορίες κλείνουν, καθολικές κοινότητες παύουν νά ὑφίστανται σέ ὁλόκληρη τή Γηραιά Ἤπειρο. Σχετικές μελέτες ἐκτιμοῦν πώς οἱ χριστιανοί σέ 20 χρόνια θά ἀποτελοῦν μειοψηφία στό ἔδαφος τούς.

Στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα ὅμως, ἡ πολιτισμική ἐπέλαση τοῦ Ἰσλάμ καθυστέρησε νά ἀποφέρει καρπούς, σέ σχέση μέ ἄλλες χῶρες. Καί αὐτό διότι στίς καθολικές καί προτεσταντικές κοινωνίες κυριαρχοῦν διεφθαρμένες μορφές τοῦ χριστιανισμοῦ πού οὕτως ἤ ἄλλως δέν διαθέτουν στέρεες βάσεις ἐπιβίωσης καί εὔκολα γίνονται βορά στό «τέρας» τῆς παγκοσμιοποίησης καί τῆς πανθρησκείας.

Δυστυχῶς ὅμως, ἡ χώρα μας ἀπομακρύνεται σάν κράτος καί σάν κοινωνία ἀπό τήν σκέπη τῆς Ὀρθοδοξίας, καί τίς τελευταῖες δεκαετίες πέφτει γοργά στήν παγίδα τῆς ἀποχριστιανοποίησης. Ἡ δημογραφική παρακμή καί ἡ θρησκευτική ἀδιαφορία τῶν νέων γενιῶν, ὁδηγοῦν στήν τέλεια καταστροφή.

Καί δίπλα σέ αὐτό τό ἐκρηκτικό μεῖγμα, ἔχουμε ἡγέτες πού ἐπιδιώκουν μέ κάθε μέσο νά ἀνοίξουν διάπλατα τήν πόρτα στήν ἰσλαμική εἰσβολή. Καί ἔτσι φτάσαμε στήν κατάντια τοῦ σήμερα, ὅπου ὀρθώνονται τζαμιά λίγα χιλιόμετρα ἀπό τήν Ἀθήνα, χωρίς κανένας ἰθύνων νά ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη.

Παράνομα τζαμιά ἀναγείρονται, καί τό κράτος δέν ξέρει τίποτα
Μέχρι τώρα εἴχαμε ἑκατοντάδες παράνομα τζαμιά μέσα σέ κρυφές αἴθουσες, σέ ὑπόγεια καί διαμερίσματα πού σέ κάποιες περιπτώσεις λειτουργοῦν καί ὡς θύλακες φανατισμοῦ καί ἀντεθνικῆς δράσης. Ἕνας ἀθέατος κόσμος κάτω ἀπό τή μύτη μας, κάνει κηρύγματα μίσους κατά τῶν «ἀπίστων» σέ ἄτυπους χώρους προσευχῆς. Κανένας δέν ἀσχολήθηκε μέ αὐτά, ὅποτε μοιραῖα πήγαμε σέ περεταίρω ἀποθράσυνση.

Ἐμφανιστήκαν τζαμιά πού χρηματοδοτοῦνται ἀπό τό ἐξωτερικό, χτίζονται χωρίς καμία ἄδεια καί μάλιστα ἐπιζητοῦν νά δημιουργοῦν «τετελεσμένα», μέσα σέ μιά χώρα πού παραμένει ξέφραγο πολυπολιτισμικό ἀμπέλι.

Ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη δέν ξέρει τίποτα. Ἡ ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων δέν ξέρει τίποτα. Ἐρωτήσεις στή Βουλή γίνονται καί ἀπαντήσεις δέν δίνονται.

Στίς 19 Ἀπριλίου ἔγιναν τά ἐπίσημα (!) ἐγκαίνια ἑνός παράνομου τζαμιοῦ στά Μέγαρα, τό ὁποῖο χρηματοδοτήθηκε ἀπό τό Πακιστάν. Παρών στήν τελετή ὁ μεγάλος ἰμάμης τοῦ Μπέρμιγχαμ τῆς Ἀγγλίας, Φιαζούλ Χασσάν Ναντρί, διαχειριστής τοῦ ἱδρύματος «Bahu Trust» τό ὁποῖο χρηματοδότησε τήν ἀνενόχλητη ἀνέγερση τοῦ παρανόμου τζαμιοῦ.

Πρόκειται γιά μουσουλμανική ὀργάνωση Σούφι, πού διοικεῖ 22 τζαμιά καί κοινοτικά κέντρα σέ ὁλόκληρη τήν Ἀγγλία. Σκοπός της εἶναι ἡ προώθηση τῆς ἰσλαμικῆς ἐπιρροῆς καί ἀσφαλῶς τῶν συμφερόντων τοῦ Πακιστάν, πού μήν ξεχνᾶμε πώς ἀποτελεῖ βασικό σύμμαχο τῆς Τουρκίας. Οἱ δύο χῶρες ταυτίζονται (καί συνεργάζονται στενά) καί σέ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν θεμιτή καί ἀθέμιτη προπαγάνδα ὑπέρ τοῦ Ἰσλαμικοῦ τόξου.

Ὁ ἰμάμης τοῦ Μπέρμιγχαμ μάλιστα χαρακτηρίζεται ὡς ἀκραῖος ἀπό τούς πιό μετριοπαθεῖς μουσουλμάνους. Τό «Bahu Trust» στό ἐπίσημο site του, ἀναφέρει πώς ἔχει ὡς σκοπό τήν δημιουργία κέντρων κατάρτισης γιά ἰμάμηδες καί εἰδικούς δασκάλους, ἐνῶ ἀναγράφει πώς ἐπιθυμεῖ νά παρουσιάσει μιά «ἀκριβή,ἀκριβῆ, ἰσορροπημένη καί θετική εἰκόνα τοῦ Ἰσλάμ στούς μή μουσουλμάνους», ἔτσι ὥστε νά ἐμπνεύσει μέ τή δράση του μιά «ἠθική καί πνευματική ἀνάπτυξη σέ ὅλο τόν κόσμο».

Αὐτό τό παράνομο τζαμί ὅμως, πώς ξεφύτρωσε; Δέν πῆρε κάποιο χρόνο γιά νά χτιστεῖ; Ὁ κρατικός μηχανισμός πώς δέν ἀντιλήφθηκε τήν κατασκευή του; Πολύ εὔλογη ἀπορία. Φαίνεται πώς κάποιοι ἔκαναν γιά μῆνες τά στραβά μάτια.

Τό μπαλάκι τῶν εὐθυνῶν χάθηκε
Ἀπό τόν Ἰούλιο τοῦ 2021 ὑπῆρξε σχετικό ἐρώτημα στή Βουλή (ἀπό τόν Κυριάκο Βελόπουλο) γιά τίς ἐργασίες ἀνέγερσης τοῦ συγκεκριμένου τζαμιοῦ. Ἡ Νίκη Κεραμέως ἀπάντησε πώς δέν εἶχε χορηγηθεῖ ἄδεια ἀνεγέρσεως κτηρίου γιά νά γίνει χῶρος λατρείας, οὔτε ἄδεια ἱδρύσεως καί λειτουργίας τεμένους. Ἡ ἴδια ἡ ὑπουργός ἀπέστειλε ἔγγραφο στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία ζητῶντας τή διενέργεια αὐτοψίας.

Καί ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη κ. Θεοδωρικάκος τί ἔκανε; Ἀπολύτως τίποτα. Ἴσως εἶχε σημαντικότερα θέματα γιά νά παρέμβει ταχέως, ὅπως τό λάκτισμα μιᾶς γάτας στήν Αἰδηψό.

Ἐπί σχεδόν ἕναν χρόνο γίνονταν ἐργασίες ἀνέγερσης κι ὅμως καμία κρατική ἀρχή δέν εἶδε, δέν ἄκουσε, δέν ἔμαθε. Ἕνας ἁπλός πολίτης ἄν τολμήσει νά κάνει μιά μικρο - ἐπέκταση στό σπίτι του, ἀμέσως ἐπεμβαίνει ἡ πολεοδομία καί τοῦ ἐπιβάλει πρόστιμο. Καί τήν ἴδια στιγμή ἕνας ὁλόκληρος ἰσλαμικός ναός χρηματοδοτήθηκε, χτιζόταν γιά μῆνες, ἐξοπλίστηκε, ἀνακοινώθηκε καί ἐγκαινιάστηκε ἐπίσημα, χωρίς νά ὑποπέσει στήν ἀντίληψη κανενός.

Ἔχει ἄδικο μετά ὁ κόσμος νά διαμαρτύρεται γιά μεθοδευμένη ἰσλαμοποίηση τῆς χώρας; Φέρονται παράλογα ὅσοι φωνάζουν καί προειδοποιοῦν γιά ἅλωση ἐκ τῶν ἔσω; Ἄν δημιουργηθεῖ «τετελεσμένο» καί ἡ λειτουργία τοῦ παράνομου τζαμιοῦ τελικά ἐπιτραπεῖ ἀπό τό κράτος γιά νά μή δυσαρεστηθοῦν οἱ μουσουλμανικές κοινότητες, πόσοι θά ἀκολουθήσουν τό παράδειγμα τοῦ «Bahu Trust»; Πόσα τζαμιά θά ἀρχίσουν νά ξεφυτρώνουν μέ τό «ἔτσι θέλω»;

Δέν εἶναι ρητορικό, εἶναι ἕνα ἄκρως ρεαλιστικό ἐρώτημα.

2 σχόλια:

 1. ἕνα ἀετόπουλο στήν φωλιά τραυμάτισε βαριά τόν ἀδελφό του καί τόν πέταξε ἔξω, κάτω
  ἕνα ἄλλο πουλί ἔβγαλε μέ δύο τσιμπηματα ἀκριβείας τά μάτια τοῦ ἀδελφοῦ του και γκρεμίστηκε τό τυφλο στό ποτάμι τό ἔφαγαν τά πιράνχας!
  μαλθακότητα, ὡχαδελφισμός, ὅμως νομίζω οἱ βασιβουζοῦκοι θά πεινάσουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΙΤΑΡΙ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ εἶπαν στόν τύπο, ΔΕΛΤΙΟ;;;;
  ΟΜΩΣ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΜΑΣ! ἄν ἔρθουν πού θά ἔρθουν 2-3.000.000 οὐκρανοί;;;;
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ἀπό τήν φύση, ἀγριότητα
  ἕνα ἀετόπουλο στήν φωλιά τραυμάτισε βαριά τόν ἀδελφό του καί τόν πέταξε ἔξω, κάτω
  ἕνα ἄλλο πουλί ἔβγαλε μέ δύο τσιμπηματα ἀκριβείας τά μάτια τοῦ ἀδελφοῦ του και γκρεμίστηκε τό τυφλο στό ποτάμι τό ἔφαγαν τά πιράνχας!
  ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥΣ;;;;ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΛΕΦΤΑ
  μαλθακότητα, ὠχαδελφισμός, ὅμως οἱ βασιβουζοῦκοι ΚΑΡΑΔΟΚΟΥΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.