12 Μαρ 2022

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ: "Τό βασικόν καί κύριον ἔργον τῆς χειραγωγήσεως τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν ὁδόν καί τήν θύραν τῆς μετανοίας"

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ἐν Κυθήροις τῇ 10ῃ Μαρτίου 2022
Ἀριθ. Πρωτ.: 81

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η   Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
(ὑπ’ ἀριθ. 210/2022)
Πρός
Τούς Πνευματικούς Πατέρας
καί λοιπούς Ἐφημερίους
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Ἐξαγγέλλω σοι Σωτήρ, τάς ἁμαρτίας ἅς
εἰργασάμην, καί τάς τῆς ψυχῆς, καί τοῦ σώματός μου
πληγάς, ἅς μοι ἔνδον, μιαιφόνοι λογισμοί, λῃστρικῶς
ἐναπέθηκαν».
(Τροπάριον Μεγάλου Κανόνος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης)
Ἅγιοι Πατέρες, ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, Εὔδρομος καί εὐλογημένη εἴη ἡ ἱερά καί κατανυκτική περίοδος τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς!
Εἰς τήν Ποιμαντορικήν Ἐγκύκλιόν μας ἐπί τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην σαρακοστήν ἐλέχθησαν τά προσήκοντα διά τήν ἱερότητα καί τήν σπουδαιότητα ἀπό πνευματικῆς σκοπιᾶς τῆς ἁγίας αὐτῆς καί κατανυκτικῆς περιόδου.
Μέ τήν παροῦσα πρός ὑμᾶς Ἐγκύκλιόν μας προτίθεμαι, ὅπως... κατ’ ἔτος γίνεται, ανοιγομένου τοῦ «σταδίου τῶν ἀρετῶν», νά ἀναφερθῶ εἰς τό βασικόν καί κύριον ἔργον μας τῆς χειραγωγήσεως τῶν Χριστιανῶν μας εἰς τήν ὁδόν καί τήν θύραν τῆς μετανοίας και τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.