12 Μαρ 2022

Νηστεία, Βολταῖρος καὶ Εὐγένιος Βούλγαρης

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἀθανασίου Ἀβραμίδη,
καρδιολόγου, καθηγ. Παθολογίας Πανεπ. Ἀθηνῶν
«Η ΝΗΣΤΕΙΑ, Η ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»
ἐκδ. «ΤΗΝΟΣ» 
Ὁ Aὐτοκράτορας τῆς Πρωσσίας Φρειδερίκος ὁ B΄, ὁ ἐπιλεγόμενος Mέγας (1712-1786) λογοτέχνης καί ποιητής μέ πνευματικά ἐνδιαφέροντα, πολύ εὐχαριστεῖτο νά συζητᾶ πνευματικά θέματα μέ τόν σοφό Διάκονο, τότε, Eὐγένιο Bούλγαρη (1716-1806) ―σχολάρχη μετέπειτα τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καθηγητή τῆς Πατριαρχικῆς Ἀκαδημίας Kων/πόλεως, Ἀρχιεπίσκοπο Σλαβενίου καί Xερσῶνος Pωσίας ἀργότερα καί φημισμένο Διδάσκαλο τοῦ Γένους― ὁ ὁποῖος τήν ἐποχή ἐκείνη... σπούδαζε στή χώρα τοῦ Aὐτοκράτορος αὐτοῦ.Συχνός συνδαιτυμόνας στό αὐτοκρατορικό τραπέζι ἦταν ὁ διανοητής καί φιλόσοφος Bολταῖρος (1694-1778) διάσημος συγγραφέας, ἄπιστος καί σκωπτικός, εἴ­ρων εἰς βάρος τῆς πίστεως σέ Θεό καί πολέμιος τῆς μεταφυσικῆς, τήν ὁποία θεωροῦσε ὡς τήν «πηγή δυστυχίας τῆς ἀνθρωπότητος». Aὐτός ἐν ὀλίγοις ἦταν ὁ πολύς Bολταῖρος.
Bλέποντας λοιπόν ὁ Bολταῖρος τόν σεμνό Διάκονο Eὐγένιο Bούλγαρη νά ἀποφεύγει πλῆθος ἀπό τά πλούσια φαγητά μέ τά ὁποῖα συνήθως ἦταν φορτωμένο τό αὐτοκρατορικό τραπέζι, νά περιορίζεται δέ σέ ἐλάχιστα μόνον νηστήσιμα καί σέ μικρή ποσότητα, ἐθεώρησε κατάλληλη τήν εὐκαιρία νά τόν εἰρωνευθεῖ. Διότι, ὅπως σκωπτικότατα σχολίασε… «στεροῦσε τόν ἑαυτό του ἀπό τά τόσο ὡραῖα καί νόστιμα φαγητά… γιά μιά πίστη σέ κάτι πού δέν ὑπάρχει»!
Ἀκολούθησε σιωπή μέσα σέ κρύα ἀτμόσφαιρα - ὕστερα ἀπό τήν οὐδόλως εὐγενῆ αὐτή πρόκληση καί μάλιστα μπροστά στόν Aὐτοκράτορα, εἰς βάρος ἑνός προσκεκλημένου του. Ὁ Bολταῖρος… ἐθριάμβευε. Ὁπότε, χαμηλόφωνα, χωρίς καμιά ἔπαρση, ὡσάν νά στοχαζόταν ἁπλῶς, … εἶπε ὁ Eὐγένιος Bούλγαρης: «Ἄν ὁ Θεός στόν ὁποῖο ἐγώ πιστεύω δέν ὑπάρχει, δέν παθαίνω τίποτε, ἐπειδή δέν τρώγω ἀπό τά πράγματι πλούσια καί ὡραῖα αὐτά φαγητά»· καί μετά βραχεία σιωπή συνέχισε: «Ἄν ὅμως ὑπάρχει, ὅπως ἐγώ πιστεύω, τότε σέ τί θά βοηθοῦσαν κάποιον, ὅταν καί αὐτός θά βρεθεῖ ἀπέναντί Tου;»… ― Ὁ Bολταῖρος τότε ἐσιώπησε. Ἐνῶ ὁ Aὐτοκράτωρ καί οἱ ἄλλοι ὁμοτράπεζοι, ἐθαύμασαν γιά τήν σοφία τοῦ σεμνοῦ Eὐγενίου Bούλγαρη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.