12 Μαρ 2022

Ψηφιακή δικτατορία: O Βill Gates παρουσιάζει τό ἠλεκτρονικό τατουάζ - Τόν «δολοφόνο» τῶν smartphones καί τῶν ἐλευθεριῶν μας

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὁ Bill Gates μας παρουσιάζει τή νέα ἐποχή τῆς ψηφιακῆς ὑποδούλωσης, τήν ἐποχή τοῦ σφραγίσματος κάθε ἀνθρώπου μέ ἠλεκτρονικό τατουάζ...
Bill Gates: Τί καί ἄν ὁλόκληρος ὁ πλανήτης βρίσκεται στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ, καί κινδυνεύει νά ὁδηγηθεῖ σέ ἕνα ἄνευ προηγουμένου πυρηνικό ὁλοκαύτωμα πού θά καταντήσει ὁλόκληρες πολιτεῖες σάν σκορπισμένες παράγκες; Τί καί ἄν ὅλοι οἱ λαοί τῆς... Δύσης κρατοῦν τήν ἀναπνοή τους καί κραυγάζουν γιά εἰρήνη;

Τά ἀφεντικά τῆς Νέας Τάξης, συνεχίζουν νά δουλεύουν πυρετωδῶς γιά τήν ἐγκαθίδρυση τοῦ τεχνοφασισμοῦ, μέ τήν ἴδια ἀκόρεστη λύσσα. Χτίζουν τό ἀνίερο οἰκοδόμημα τούς καί χρησιμοποιοῦν προσωπεῖα «προόδου», «εἰρήνης», «εὐημερίας», «ἀνάπτυξης». Ὄχι μόνο δέν τούς ἐπηρέασε ἡ πανδημία, ὁ πόλεμος καί ἡ ἐνεργειακή κρίση, ἄλλα χρησιμοποιοῦν ὅλες αὐτές τίς συμφορές ὡς ἄριστα κοινωνικοπολιτικά ἐργαλεῖα, γιά νά φέρουν μιά ὥρα ἀρχύτερα τή «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση» πού θά φέρει τό τέλος τῆς ἀτομικῆς ἀνεξαρτησίας.

Τήν ὥρα πού ἡ Δύση ἐμφανίζεται ὡς ὑπερασπιστής τῆς... ἐλευθερίας, ὁ μεγάλος δυτικός «γκουρού» τῆς παγκοσμιοποίησης Bill Gates, ἀφοῦ... προεῖδε τήν πανδημία τῆς Covid -19 καί ἀφοῦ «προφήτευσε» πώς θά ἔρθει καί δεύτερη πανδημία, τώρα μᾶς ξεναγεῖ στό νέο δυστοπικό ὅραμα τοῦ. Καί αὐτό δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τά ἠλεκτρονικά τατουάζ, τό μεγάλο «μαρκάρισμα» τῶν οἰκόσιτων «ζώων» τῆς Νέας ἐποχῆς.

Ἡ πανδημία ἔστρωσε τόν δρόμο γιά τόν ψηφιακό φασισμό
Τό νερό ἔχει ἤδη μπεῖ στό αὐλάκι καί κυλάει γοργά. Ἀφοῦ ἡ χρυσή εὐκαιρία τῆς πανδημίας ὤθησε τίς προσκυνημένες κυβερνήσεις νά συμφιλιώσουν τούς φοβισμένους λαούς μέ τήν ψηφιακή πιστοποίηση, τό ἔδαφος ἔχει στρωθεῖ γιά τήν ἑπόμενη καί τελική φάση τοῦ ἀτομικοῦ ἐλέγχου.

Ὑπό τήν ἀπειλή ἑνός μόνιμου κινδύνου (πανδημία, πόλεμος, κλιματική κρίση κ.λπ.) ὁ κόσμος ἄρχισε νά ἐξοικειώνεται μέ τόν κοινωνικό καί ἐργασιακό ἀποκλεισμό τῶν «ἀνυπάκουων» καί ἔγινε θλιβερή καθημερινότητα τό νά ἀντιμετωπίζονται ὁλόκληρες κοινωνικές ὁμάδες μέ ἀπροκάλυπτο ρατσισμό, χωρίς κανένα ἔρεισμα λογικῆς.

Ἀποφάσεις καί πολιτικές πού παραπέμπουν σέ ἀποτρόπαιες πρακτικές των ναζί, πλέον βρίσκονται κορνιζαρισμένες σέ ΦΕΚ. Μόνο πού δέν προέρχονται πιά ἀπό ἔνστολους, ἄλλα ἀπό γραβατοφόρους μέ χαρτοφύλακες ἀνά χεῖρας. Ὁ ἀτιμωτικός κοινωνικός καί ἐργασιακός ἀποκλεισμός ἄν δέν ἔχεις πάνω σου κρατικό κώδικα ἀναγνώρισης , ἔγινε εὐρέως ἀποδεκτός καί μάλιστα παρουσιάζεται ὡς ἀπαραίτητος καί ὠφέλιμος.

Τά προσωπικά δεδομένα ἔγιναν δημόσιο θέαμα, ἀφοῦ δόθηκε ἡ δυνατότητα ἀκόμα καί ἕνας καφετζῆς ἤ ἕνας ἐμποροϋπάλληλος νά μπορεῖ νά σέ σκανάρει σά νά εἶσαι προϊόν ἀπό τό ράφι ἑνός παγκόσμιου σοῦπερ μάρκετ. Οὐσιαστικά αὐτό ἀκριβῶς εἶναι πού θέλουν νά μᾶς κάνουν.

Ἠλεκτρονικά τατουάζ ἤ ἀλλιῶς τά νέα... πορτοφόλια
Ἄς ἐπανέλθουμε στά ἠλεκτρονικά τατουάζ ὅμως. Ὁ - πάντα... πρόσχαρος - «φιλάνθρωπος» Bill Gates ἔγραψε σέ πρόσφατη ἀνάρτηση στό Instagram, ὅτι πιστεύει πώς ἀσχέτως του ὅτι ἡ συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται ἀκόμη σέ πρώιμο στάδιο, τά τατουάζ αὐτά ἔχουν ὅλες τίς προοπτικές νά ἀντικαταστήσουν τά σημερινά smartphones. Ἡ βιομετρική δερματοστιξία φιλοδοξεῖ νά γίνει ὁ τέλειος «δολοφόνος» των smartphones.

Ἡ ἑταιρεία πού βρίσκεται πίσω ἀπό αὐτήν τήν «ἐπαναστατική» τεχνολογία πού ἐξυμνεῖ ὁ Gates, ὀνομάζεται «Chaotic Moon Studios», καί ἐπί τοῦ παρόντος ἑστιάζει συγκεκριμένα στόν ἰατρικό τομέα (ἀναμενόμενο...)....

Ὁ «Μέγας Διδάσκαλος» τῆς ἀνθρωπότητας Gates, ὅπως μᾶς λέει προσβλέπει σέ ἕνα μέλλον ὅπου οἱ αἰσθητῆρες, οἱ ἐντοπιστές καί ἄλλα μικροεξαρτήματα πού θά ἀφομοιωθοῦν στή τεχνολογία τῶν ψηφιακῶν τατουάζ, θά μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν γιά τήν ἐπικοινωνία, τήν ἀποστολή μηνυμάτων καί τήν πραγματοποίηση τηλεφωνικῶν κλήσεων. Ἕνα εἰδικό «μελάνι» θά εἶναι μέρος τῆς συνδεσμολογίας τῶν ἐξαρτημάτων τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τατουάζ, τό ὁποῖο θά μπορεῖ νά στείλει ἄλλα καί νά λάβει πληροφορίες.

Καί ἀσφαλῶς τό ζήτημα δέν θά μείνει ἐκεῖ. Ἡ «Chaotic Moon Studios» καίτοι ἀσχολεῖται μέ τόν ἰατρικό τομέα, μᾶς προϊδεάζει ἀπό τώρα πώς ἡ τεχνολογία θά καταλήξει (καί) στόν τραπεζικό τομέα ἀφοῦ o τεχνολόγος τῆς ἑταιρείας δηλώνει μέ νόημα πώς τά πορτοφόλια «εἶναι πολύ εὐάλωτα» ἀντικείμενα, εἴτε αὐτά περιέχουν μετρητά, εἴτε πιστωτικές κάρτες, εἴτε τήν πολιτική μας ταυτότητα. Τά ἠλεκτρονικά τατουάζ φιλοδοξοῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς μέσα ταυτοποίησης, ψηφιακῶν συναλλαγῶν, ἄλλα καί συλλογῆς ἰατρικῶν πληροφοριῶν σέ ζωντανό χρόνο.

Μιά τεχνολογία πού ἔρχεται νά κουμπώσει ἄψογα στήν προσπάθεια μετατροπῆς ὅλων τῶν ἐθνικῶν οἰκονομιῶν σέ ψηφιακές οἰκονομίες, μέ (σταδιακή) πλήρη κατάργηση τῶν μετρητῶν καί πιθανή ἀντικατάσταση τους μέ ψηφιακά κρυπτονομίσματα πού θά κρατήσουν ζωντανή τήν παγκόσμια ροή τοῦ μαύρου χρήματος, ὥστε νά συνεχίσει νά ἐπιβιώνει καί τό κάθε κράτος καί τό κάθε παρακράτος.

Ὁ ψηφιακός καπιταλισμός θά λειτουργεῖ ἐξ' ὁλοκλήρου μέ τήν ἐλεγχόμενη ροή τῶν credits καί αὐτές οἱ ριζικές ἀλλαγές στή λειτουργία τῶν κρατῶν θά ἀποτελέσουν τή ραχοκοκαλιά τῆς 4ης «Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης» ὅπου τά πάντα θά αὐτοματοποιηθοῦν, καί τό ἐλεεινότερο «αὐτόματο» θά καταντήσει ὁ ἴδιος ὁ σκλαβωμένος ἄνθρωπος.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἐπιβεβαιώνεται μέχρι κεραίας
Τρανή ἀπόδειξη τῆς μωρίας καί τῆς σατανικῆς τύφλωσης τῶν κοσμοκρατόρων αὐτοῦ τοῦ πλανήτη εἶναι πώς ὁ Bill Gates παρουσιάζει ὡς σημαντική ἐξέλιξη καί κατάκτηση τῆς ἐπιστήμης, κάτι πού προφήτευσε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος πρίν 2.000 χρόνια. Εἶναι πραγματικά φοβερό πώς τό χάραγμα τῆς Ἀποκάλυψης (ἵνα μή τίς δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων αὐτό), πλασάρεται σάν καταπληκτική καινοτομία! Τό νά ἀντιμετωπίζεται ὁ ἄνθρωπος σάν σφραγισμένο σφαχτάρι μιᾶς νεοεποχίτικης μηχανῆς τοῦ κιμᾶ, προωθεῖται ὡς κορυφαία κοινωνική ἀναβάθμιση (update) τῶν ἐθνῶν!

Θέματα γιά τά ὁποῖα προειδοποιοῦσαν ἐδῶ καί πολλές δεκάδες χρόνια οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ἀντιμετωπίζονταν ὡς καθυστερημένοι καί γραφικοί, βλέπουμε νά ἐκστομίζονται σήμερα ὡς παγκόσμιες συμβουλές (ντιρεκτίβες δηλαδή) ἀπό χείλη μεγιστάνων πού μπροστά τους στέκονται σέ στάση προσοχῆς οἱ ἡγέτες δεκάδων κρατῶν.

Καί ἔχει μεγάλη σημασία νά προσέξουμε πώς ὅσο ἐξελίσσονται οἱ ἐσχατολογικοί καιροί πού ζοῦμε, ὁ Ἰωάννης ἀποδεικνύεται ὅλο καί πιό ἀκριβής στίς προφητεῖες του. Μπορεῖ γιά χρόνια τά νεοταξικά τσιράκια νά μιλοῦσαν καί νά προωθοῦσαν (ἀόρατα) ἐμφυτεύσιμα μικροτσίπ πού τοποθετοῦνται ἐντός τοῦ χεριοῦ, ὅμως ὁ Bill Gates ἀρχίζει νά προωθεῖ ἠλεκτρονικά τατουάζ, δερματοστιξία, ἐμφανές σημάδι (ὅπως φαίνεται καί στό παρακάτω βίντεο τῆς «Chaotic Moon Studios»), δηλαδή ΟΡΑΤΟ χάραγμα ὡς σύμβολο ὑποταγῆς σέ ἕναν παγκόσμιο δικτάτορα, ΑΚΡΙΒΩΣ ὅπως περιγράφεται στήν Ἀποκάλυψη!

Εἶναι ἀδιαμφισβήτητο πλέον πώς αὐτή εἶναι ἡ νέα ἐφιαλτική «κανονικότητα» πού εὐαγγελίζονται διάφοροι ἐπίδοξοι «πλανητάρχες» πού ἐργάζονται πυρετωδῶς ἐκ Δυσμῶν ἤ ἀναδύονται ἐξ Ἀνατολῶν. Οἱ δικαιολογίες γιά ἄγνοια ἤ παρερμηνεία τῶν σημείων τῶν καιρῶν πού φανερώνονται παγκοσμίως, τελειώνουν. Οἱ ἐφησυχασμοί μας ἀποχαιρετοῦν. Πλησιάζει ἡ ἐποχή πού ὁ κάθε πολίτης θά πρέπει ἀναγκαστικά νά πάρει ξεκάθαρη θέση ἀπέναντι στήν ἐπέλαση τῆς Νέας Ἐποχῆς.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.