19 Μαρ 2022

Οἱ Θεολόγοι τῆς χώρας ζητοῦν τήν ἄμεση ἀποκατάσταση τῶν ὑγειονομικῶν του ΕΣΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) ἑνώνει τή φωνή της μέ ὅλους του Ἕλληνες, πού μέ αἰσθήματα ἀλληλεγγύης, τονίζουν τήν ἀνάγκη δικαίωσης καί ἀποκατάστασης τῶν ὑγειονομικῶν του ΕΣΥ.
Λαμβάνοντας ὑπόψη τις τελευταῖες σκληρές καί ἀνερμήνευτες δηλώσεις τοῦ ἁρμόδιου Ὑπουργοῦ Ὑγείας, στίς ὁποῖες, ἀφενός, διακρίνει κανείς στοιχεῖα ἐκδίκησης, ἀδικίας, διακρίσεων καί ἔλλειψης κοινωνικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἔναντι τῶν ὑγειονομικῶν του ΕΣΥ καί, ἀφετέρου, δέν φαίνεται ὅτι λαμβάνονται ὑπόψη οἱ ἀποφάσεις καί τά σχέδια τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν.... χωρῶν, μέ τά ὁποῖα γίνεται σαφές ὅτι σέ αὐτές αἴρονται, πλέον σταδιακά, τά περιοριστικά μέτρα λόγῳ Covid 19.

Ἀπευθυνόμαστε στόν ἴδιο τόν Ἀξιότιμο κ. Πρωθυπουργό, ζητῶντας τή δική του προσωπική παρέμβαση, ὡς Κυβερνήτη μιᾶς χώρας, ἡ πλειονότητα τῶν πολιτῶν τῆς ὁποίας εἶναι ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πού ἐμφοροῦνται ἀπό τό φιλάνθρωπο πνεῦμα τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως, προκειμένου νά ἀποκατασταθοῦν οἱ 8.000 ὑγειονομικοί, πού ἐδῶ καί 8 περίπου μῆνες βρίσκονται ἐκτός ὑπηρεσίας, κυριολεκτικά στόν δρόμο καί στήν ἔσχατη ἔνδεια. Δέν εἶναι δυνατόν ἡ ἑλληνική πολιτεία καί ὁ ἑλληνικός λαός νά καθίστανται ἀλληλέγγυοι σέ κάθε κατατρεγμένο συνάνθρωπο μᾶς, νά συμπαρίστανται ὅπου ἀποδεδειγμένα ὑπάρχει ἀνάγκη (πχ ἀνθρωπιστική βοήθεια στήν Οὐκρανία) καί ταυτόχρονα, νά ἀποδέχονται καί νά ἐγκρίνουν τήν ἠθική καί οἰκονομική ἐξαθλίωση Ἑλλήνων, συμπολιτῶν μας.

Διαβεβαιώνουμε τόν Ἀξιότιμο κ. Πρωθυπουργό, ὅτι ἡ ἑλληνική κοινωνία εἶναι στό πλευρό αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, καθώς γνωρίζει καλῶς πώς ἔχουν προσφέρει ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς ζωῆς τους ὑπέρ τῆς ὑγείας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ὅτι εἶναι ἄδικο νά κατηγοροῦνται ὅτι τόν τελευταῖο καιρό ἔπαθαν ἠθική μετάλλαξη καί ἀντί νά τήν σέβονται τήν ἐπιβουλεύονται.

Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ προοπτική μιᾶς ἀπόφασης πού θά τούς κρατοῦσε ἐκτός ὑπηρεσίας ἤ, ἀκόμη χειρότερα, θά τούς ἀπομάκρυνε ἀπό τό ΕΣΥ, θά δυσανασχετήσει, ἔτι περισσότερο, τόν ψυχισμό τῆς πλειονότητας τῶν ἑλλήνων πολιτῶν, ἐνῶ θά δημιουργήσει τριβές καί στήν πολιτική ζωή. Ἀντίθετα, ἡ ἐπάνοδος στό ἔργο τους μέ τήν παρέμβαση τοῦ ἴδιου τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, θά ἐκτιμηθεῖ δεόντως ἀπό τήν ἑλληνική κοινωνία.

Ὅσο γιά τό θέμα της τυχόν μολύνσεώς τους, εἶναι πλέον γνωστό ὅτι, ἀφενός, αὐτό μπορεῖ νά συμβεῖ, ἀνά πᾶσα στιγμή, στόν ὁποιονδήποτε, ὅπως ἤδη συνέβη ἀκόμη καί στόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό, ἀφετέρου, ὅτι, ὅπως ἰσχύει γιά ὅλους τούς ἐργαζόμενους, πού ἔρχονται σέ καθημερινή καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπικοινωνία μέ πολλούς ἀνθρώπους ἤ ἀκόμη καί μέ παιδιά, ὑπάρχουν καί ἐφαρμόζονται τρόποι καί μέσα, προκειμένου νά γίνεται διάγνωση, σέ καθημερινό πλαίσιο, τῆς κατάστασης τῆς ὑγείας τους καί νά διασφαλίζεται ἔτσι ἡ ὑγεία τοῦ κοινοῦ.

Εἶναι πλέον, καιρός νά προσπεράσουμε τούς «πολέμους» καί τούς διαχωρισμούς, πού διαίρεσαν τήν ἑλληνική κοινωνία, καθώς διαπιστώνουμε ὅτι αὐτή ἡ ὑπέρβαση ἀποτελεῖ μιά πραγματικότητα στούς περισσότερους λαούς τῆς Εὐρώπης καί γενικά τῆς Ὑφηλίου. Τό σύνθημα γιά τήν ἔναρξη μιᾶς νέας εἰρηνικῆς περιόδου, χωρίς κοινωνικές ἤ ἄλλες διακρίσεις εἶναι καλό καί ὠφέλιμο νά τό δώσει ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός, ξεκινῶντας μέ τήν ἀποκατάσταση τῶν ὑγειονομικῶν.

Οἱ ὑγειονομικοί ὡς κοινωνικοί ἐργάτες καί προστάτες τῆς ὑγείας μας εἶναι γνωστοί σέ χιλιάδες πολῖτες γιά τήν ὑγειονομική φροντίδα ἤ ἀποθεραπεία πού ἔλαβαν, ὅποτε ὑπῆρξε ἀνάγκη νά εἰσαχθοῦν σέ μονάδες τοῦ ΕΣΥ.

Εἶναι ὑγιεῖς, δέν εἶναι ἄρρωστοι, εἶναι πολῖτες μέ δικαιώματα, ὅπως ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί εἶναι κρίμα νά ἀντιμετωπίζονται μέ κριτήρια παλαιᾶς ἐποχῆς, ὡς νά εἶναι ἐπικίνδυνοι γιά τήν κοινή ὑγεία, ὅπως ἦταν οἱ λεπροί της Σπιναλόγκας.

Γιά ὅλα τά παραπάνω, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ ἑλληνική κοινωνία θά ὑποδεχθεῖ, μέ μεγάλη ψυχική ἱκανοποίηση τήν ἄμεση ἀπόφασή σας νά τούς ἐπαναφέρετε στίς θέσεις τους.

Τό ΔΣ τῆς ΠΕΘ

2 σχόλια:

  1. αποδέχομαι με μεγάλη ψυχική ἱκανοποίηση τήν ἀπόφαση του ΔΣ τῆς ΠΕΘ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Πίσω όλοι οι υγειονομικοί της αναστολής!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.