21 Φεβ 2022

π. Στυλιανός Καρπαθίου: "Ἐμεῖς ἔχουμε τήν ἀλήθεια τῆς Χριστιανικῆς μας πίστης καί τήν ἀγάπη τῆς πατρίδας μας, πού καί πάνω καί κάτω ἀπό τή γῆ της, ὑπάρχει ζωή"

Μιά συνέντευξη ἐφ΄όλης τῆς ὕλης παραχώρησε ὁ πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου. Μίλησε γιά τίς ἀνάγκες καί τούς κινδύνους τῆς ἐποχῆς ἀλλά καί γιά τούς σκοπούς αὐτῶν πού προωθοῦν τό "παγκόσμιο ἐμβόλιο".
"Τό πρόβλημα εἶναι ἐπιταχυνόμενο δυστυχῶς. Ἐγώ βλέπω ἕνα σταδιακό κολεκτιβισμό τῆς κοινωνίας μας, βλέπω ἕνα... ἔγκλημα προμελετημένα καί προαποφασισμένο ἀπό πολλές δεκαετίες. Δέν εἶμαι οἰκονομολόγος, ὅτι σᾶς πῶ. θά σᾶς τά πῶ ἀπό καρδιᾶς. Γιατί τό φταίξιμο δέν εἶναι τῶν μεγάλων μόνο, τό φταίξιμο εἶναι καί ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποδεχόμαστε αὐτά πού μᾶς προσφέρουν.εγκαταλείψαμε τά ἐρείσματα μᾶς τά ἠθικά, γιά νά ἔχουμε ἀπολαβές μόνο ὑλικές. Τό θέμα πιστεύω ὅτι εἶναι βαθύτατα καί πολιτικό καί ἠθικό καί ὡς ἱερεύς θεωρῶ ἔτσι εἶναι καί αὐτό ἐξάγεται μέσα ἀπό τά ἱερά κείμενα τῶν γραφῶν. Ὅτι ἡ ἐκκλησία πρέπει, τό ἔκανε δυναμικά κατά τήν περίοδο τή Βυζαντινή, τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας - νά προνοεῖ γιά τό ψωμί τῶν ἀνθρώπων ἀλλά καί τήν εὐημερία τους", ἀνέφερε.

"Θέλω νά κάνω μία διαπίστωση γιά νά διεγείρουμε συνειδήσεις. Τό κράτος μέ τήν πρόφαση νά κάνει τήν Ἑλλάδα τουριστική χώρα, χτύπησε ἀλύπητα τήν πρωτογενῆ παραγωγή καί συνεχίζει νά γονατίζει τόν ἀγροτοκτηνοτροφικό κόσμο πού ἀποτελεῖ τήν ἀμετακίνητη βάση καί ἀρχή τῆς ζωῆς μας καί τῆς οἰκονομίας μας. Μέ σκληρή καί ἀνελέητη καί παράλογη φορολογία. Ὁ Θεός στήν Παλαιά Διαθήκη ἔδωσε ἡ γῆ "φυλάσσειν καί ἐργάζεσθαι". Νά ἐργάζεται στή γῆ γιά νά ἀπολαμβάνει τούς καρπούς της καί νά τήν φιλάει νά τήν προστατεύει. Πιστεύω λοιπόν ὅτι αὐτό εἶναι καί τό πρωτογενές αἴτιο τῆς οἰκονομικῆς μας ἀνέχειας, πού πλήττει τήν ἐποχή μιᾶς ἀνέχειας πού 200 χρόνια ἐλευθερίας χτυπάει τήν παραγωγική ἰχμάδα τοῦ ἔθνους μας", πρόσθεσε.

"Πρῶτα ἀπό ὅλα θέρισαν τίς ἀξίες, ἰσοπέδωσαν τό νόημα τῆς ζωῆς, παράδειγμα οἱ ἐξαρτησιογόνες οὐσίες. Ὑποφέρουν αὐτή τή στιγμή οἱ οἰκογένειες καί τά παιδιά. Οἱ ἐξαρτησιογόνες οὐσίες ἔγιναν κουλτούρα. Οἱ ΜΚΟ κατάντησαν γάγγραινα τῆς οἰκονομικῆς εὐρωστίας τῶν Ἑλλήνων. Πληρώνουμε ἐμεῖς, ὥστε κάποιοι ἐπιτήδειοι ὑπό τήν αἰγίδα -λέω ἕνα παράδειγμα- ὑπέργηρης συζύγου πρώην πρωθυπουργοῦ πού κατάντησε τίς γυναῖκες αἶγες, πραγματικά κατσίκες μέ παχυλή ἐπιδότηση, μαθαίνει πώς νά καλλιεργοῦν ντομάτα στήν Ἀφρική. Ἔλεος. Ὀταν σήμερα οἱ ἀγρότες δέν ἀντέχουν τήν ὑπερτίμηση τῶν πρώτων ὑλῶν γιά τήν παραγωγή", σημείωσε ὁ ἴδιος.

Ὁ πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου σχολίασε καί τίς πρωινές δηλώσεις τοῦ ἐρευνητῆ ἰατροῦ Γιώργου Παυλάκη, γιά τό παγκόσμιο ἐμβόλιο.

"Ἡ διαφορά μεταξύ ἐξυπνάδας καί βλακείας εἶναι ὅτι ἡ ἐξυπνάδα ἔχει ὅρια. Ποιός εἶναι ὁ στόχος τους; Νά ἐπηρεάσουν τήν ἰδιωτικότητα, τήν ἰδιοκτησία καί το πώς ἐμεῖς θά συναντᾶμε ἀνθρώπους, πώς θά καλλιεργοῦμε σχέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Αὐτό τό ὁποῖο θά κάνουν σέ συνδυασμό μέ τήν ἔννοια του μετά - ἀνθρώπου, ὀπου θέλουν νά κάνουν μία συμπλοκή τῆς βιολογικῆς μας ὑποστάσεως μέ τήν τεχνολογία, ἀντιλαμβάνεστε ὀτι θά τό περάσουν μέ ἕναν κάποιο τρόπο. Καί αὐτός ὁ τρόπος εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος μᾶς ὑπέδειξε ὑπέδειξε ὁ ἀγαπητός τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν ὁ κύριος Παυλάκης. Εἶναι ἕνας ἄνθρωπος βουτηγμένος κυριολεκτικά μέσα στή λογική τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν, ὅπου ὁ ἴδιος ἔχει ἐργαστεῖ, ἔχει πληρωθεῖ. Ἀλλά γιά νά βρεῖς ὅμως στοιχεῖα τοῦ βιογραφικοῦ του, θά πρέπει νά ψάξεις πάρα- πάρα πολύ καλά γιατί εἶναι ἀπομονωμένα γιά νά μή φαίνονται".

"Γιά τό φινάλε θά ἀναφερθῶ σέ κουβέντες γυναικών τῆς ἐποχης μας. Παλιότερα ἀκόμη, πρίν γεννηθεῖτε ἐσεῖς. Τώρα πού ἦρθαν οἱ ἐκτρώσεις 1-2 παιδιά. Λύθηκαν ὅλα τά προβλήματα. Πού πηγαίνει λοιπόν ὁ ἐθνικός μας πλοῦτος; Τά παιδιά λοιπόν ἀπό πηγή χαρᾶς καί πλούτου, μετατρέπονται σέ μαστιγα οἰκονομική καί ὄχι μόνο. Γιατί ὁ γονιός εἶναι ἀναγκασμένος νά ἀπασχολεῖ τά παιδιά του μέ χρόνο τόν ὁποῖο ἀφαιρεῖ ἀπό τήν ἐργασία του ἀλλά καί μέ χρῆμα, μέ δραστηριότητες. Ἐκεῖ βέβαια τά περιμένουν οἱ ἐπιτήδειοι νά τά ἐθίσουν καί νά τά διαπαιδαγωγησουν καταλλήλως. Ἡ ἐνέργεια, δέ τῶν νέων ξοδεύεται καί στήν ἀτελέσφορη σεξουαλικότητα ἡ ὁποία προφανῶς δέν ἀποφέρει μόνο θλίψεις, διότι δέν ὁλοκληρώνεται μέ τήν τεκνογονία καί τήν οἰκογένεια ἀλλά ἐκπίπτει σέ ἕνα κυνήγι ἀπόλαυσης, δηλαδή κάτι ἀντίστοιχο μέ τά ναρκωτικά.έτσι βγαίνοντας τό παιδί σέ ὥριμη ἡλικία εἶναι σάν νά βγαίνει ἀπό θερμοκήπιο καί ἀντί νά ἀποφέρει καρπο ἐργασίας, ξεραίνεται καί γίνεται ἐπιδοματίας".

"Ἐμεῖς ἔχουμε κάτι. Πρῶτον τήν ἀλήθεια τῆς Χριστιανικῆς μας πίστης, τήν ἀγάπη τῆς πατρίδας μας πού καί πάνω καί κάτω ἀπό τή γῆ τῆς πατρίδας μας, ὑπάρχει ζωή. Τά κόκαλα τῶν προγόνων μας,εἶναι αὐτά τά ὁποῖα πρέπει νά μᾶς ἐμπνέουν. Καί δέν θά τούς ἀφήσουμε νά προχωρήσουν", εἶπε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.