3 Φεβ 2022

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης: "Ἐάν ὑπῆρχε Δικαιοσύνη θά ἔπρεπε νά εἶχαν ἀσκηθεῖ ποινικές διώξεις σέ βάρος πολλῶν μητροπολιτῶν"

Δυστυχῶς, ἐάν δεῖτε ποιά ἦταν ἡ στάση πού κράτησε ἡ Ἐκκλησία (σ.σ. ἐννοεῖται οἱ μητροπολῖτες) στήν χούντα τῶν Συνταγματαρχῶν, θά καταλάβετε ὅτι αὐτήν τήν στιγμή ἔχουμε μία ἱστορική ἐπανάληψη. Στό βιβλίο τό ὁποῖο κυκλοφόρησε τήν Παρασκευή μέ τίτλο «Ἀπό τήν πανδημία στήν κλιματική ἀλλαγή»... ἔχω μία ἑνότητα τήν ὁποία ὀνομάζω «Ἐκκλησιαστική Τρομοκρατία» κι ἐκεῖ ἐξηγῶ ποιές εἶναι οἱ ἀξιόποινες πράξεις οἱ ὁποῖες ἔχουν τελεσθεῖ ἐκ μέρους τῶν μητροπολιτῶν.
Ἐάν ὑπῆρχε Δικαιοσύνη αὐτήν τήν στιγμή στήν Ἑλλάδα θά ἔπρεπε νά εἶχαν ἀσκηθεῖ ποινικές διώξεις σέ βάρος πολλῶν μητροπολιτῶν.

Γιατί τό λέω αὐτό;.....

Γιατί βλέπουμε ὅτι πολλοί Μητροπολῖτες ζητοῦν ἀπό ἱερεῖς νά ἐμβολιαστοῦν καί ἄν δέν τό πράξουν τότε τούς ἀπειλοῦν μέ ἀργία. Νομίζω ὅτι εἶναι πολύ συχνό τό φαινόμενο αὐτό.

Ἐδῶ ἔχουμε δύο ποινικές διατάξεις οἱ ὁποῖες εἶναι ἁρμόδιες. Ἡ μία εἶναι τό ἄρθρο 330 πού λέγεται «παράνομη βία». Χρησιμοποιεῖ ὁ ἑκάστοτε μητροπολίτης ἕνα μέσο ἐξαναγκασμοῦ πού εἶναι παράνομο. Ὁ νόμος λέει σωματική βία ἤ ἀπειλή σωματικῆς βίας ἤ ἀπειλῆ ἄλλης παράνομης πράξης ἤ παράλειψης. Καί τό γεγονός ὅτι θά θέσει σέ ἀργία τόν ἱερέα, αὐτό εἶναι μία ἀπειλή παράνομης πράξης καί μέσῳ αὐτῆς τῆς ἀπειλῆς τόν ἐξαναγκάζει νά ἐκδηλώσει μία συμπεριφορά γιά τήν ὁποία δέν ἔχει ὑποχρέωση. Διότι αὐτήν τήν στιγμή κανένας ἱερέας δέν εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἐμβολιαστεῖ. Αὐτό λοιπόν τό κοκτέϊλ τοῦ μέσου ἐξαναγκασμοῦ καί τῆς ἐξαναγκασμένης συμπεριφορᾶς μας δίνει τό ἔγκλημα τῆς παράνομης βίας.

Δέν εἶναι ὅμως μόνο ἡ παράνομη βία. Εἶναι ὅτι ἐξαναγκάζεις ἀκριβῶς τόν ἱερέα νά ὑποβληθεῖ σέ μία δυνάμει ὑγειοβλαπτική καί θανατηφόρο ἰατρική πράξη. Ἑπομένως ὁ μητροπολίτης ἐνέχεται καί γιά τό ἔγκλημα τῆς ἐκθέσεως ἤ ἀκόμη καί γιά ἀπόπειρα ἀνθρωποκτονίας ἤ ἄν ἐπέλθει ὁ θάνατος γιά τετελεσμένη ἀνθρωποκτονία. Αὐτά τά ἀναλύω μέσα στό βιβλίο μου.

Ἐάν εἴχαμε Δικαιοσύνη (ἀλλά δέν ἔχουμε Δικαιοσύνη) θά ἔπρεπε νά ἔχουν ἀσκηθεῖ ποινικές διώξεις σέ βάρος τῶν μητροπολιτῶν. Ἀλλά δυστυχῶς ὅλοι οἱ θεσμοί αὐτήν τήν στιγμή εἶναι πουλημένοι. Δέν λειτουργεῖ τίποτε στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί παγκοσμίως, ἀλλά πολύ περισσότερο στήν Ἑλλάδα.


2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.