2 Φεβ 2022

«Βόμβα» Κ. Βαθιώτη: "Τό καλοκαίρι τοῦ 2019, πραγματοποιήθηκε συνέδριο στό Ἔρφουρτ τῆς Γερμανίας μέ θέμα "πῶς θά πείσουμε τόν κόσμο νά ἐμβολιάζεται"

Στόν Focus FM καί στόν δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη μίλησε ὁ Νομικός, πρώην Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ποινικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντῖνος Βαθιώτης.
Ὁ κύριος Βαθιώτης, ὑποστήριξε ὅτι "ἡ πανδημία θά δώσει τή σκυτάλη στήν κλιματική ἀλλαγή", χαρακτήρισε "πολιτικούς ἀπατεῶνες" τόν πρωθυπουργό καί τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης καί ἀποκάλεσε τόν ὑπουργό ὑγείας, "ντροπή τῆς νομικῆς ἐπιστήμης".
"Τό καλοκαίρι τοῦ 2019, πραγματοποιήθηκε συνέδριο στό Ἔρφουρτ τῆς Γερμανίας μέ θέμα "πῶς θά πείσουμε τόν κόσμο νά ἐμβολιάζεται", δήλωσε ὁ καθηγητής.
"Τό συνέδριο ἔγινε ἀπό τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας καί ὑπῆρξαν καί ἐκπρόσωποι ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας τῆς... χώρας μας. Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἔγινε ἕνα τέτοιο συνέδριο λίγους μῆνες πρίν ἐμφανιστεῖ ὁ κορονοϊός; Καί γιατί φλέγονταν γιά μία ἑβδομάδα νά συζητοῦν τίς τεχνικές πειθοῦς γιά τόν ἐμβολιασμό τῶν λαῶν; Πόσο ἀκόμα θά πρέπει νά κοιμᾶται ὁ ἑλληνικός λαός καί οἱ ὑπόλοιποι λαοί, γιά νά κάνουν ὅτι γουστάρουν αὐτά τά δαιμονισμένα καθάρματα, τά ὁποῖα δυστυχῶς, ἐδῶ καί τόσα χρόνια  μᾶς ἔχουν ὑπνωτισμενους;" ἀναρωτήθηκε.

"Μαθαίνω ὅτι δέν ὑπάρχει σχεδόν κανείς πού νά μήν ἔχει κολλήσει πλέον" συνέχισε ὁ κός Βαθιώτης. "Ἐάν ὁ ἀρχικός ἰός δέν ἦταν προιόν της φύσης, γιατί νά μή συμβαίνει τό ἴδιο καί τώρα; Δέν ἔχω πιά καμία ἐμπιστοσύνη σέ αὐτούς πού κυβερνοῦν, σέ ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο. Καί ὅταν ζητοῦν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό, μέ τέτοιο αἰσχρό κυβερνητικό σχηματισμό, δέν μπορῶ νά ἐμπιστευτῶ κανέναν καί δέν δικαιοῦται κανένας νά ζητάει ἀπό τόν κόσμο νά ἐμβολιάζεται. Καί θά ἔπρεπε νά νιώθουν τυχεροί οἱ Ἕλληνες πού ἔχουν διαχρονικά τέτοιες θλιβερές κυβερνήσεις, γιατί ξέρουν ὅτι μᾶς κοροϊδεύουν. Δέν δικαιούμαστε νά πέφτουμε στήν παγίδα τους. Ξέρουμε πολύ καλά τί καραγκιόζηδες εἶναι."

"Τό μεγάλο μας πρόβλημα στήν Ἑλλάδα, εἶναι ἡ τηλεόραση. Καί τά ΜΜΕ, πού εἶναι μέσα εὐνουχισμοῦ. Εἶχα τήν εὐκαιρία τίς τελευταῖες ἡμέρες νά παρακολουθήσω τί συμβαίνει στά κανάλια. Αὐτό πού συμβαίνει, δέν ἔχει προηγούμενο. Τέτοιος ἐκμαυλισμός, τέτοια παραποίηση, τέτοια προπαγάνδα, δέν ἔχει ξαναβιώσει κανένας ἄλλος λαός. Ἑπομένως εἶναι ἀπολύτως ἀναμενόμενο αὐτή τή στιγμή οἱ ἡλικιωμένοι ἄνθρωποι, οἱ εὐκολόπιστοι Ἕλληνες νά πληροφοροῦνται τί συμβαίνει ἀπό τήν ἑλληνική τηλεόραση καί νά ζητᾶνε αἷμα. Ὅταν ἀπό τό πρωί μέχρι τό βράδυ εἶναι καθηλωμένοι σέ μία τηλεόραση, δέν ὑπάρχει περίπτωση νά ξεκολλήσει τό μυαλό τους καί νά δοῦν μέ καθαρό τρόπο τί συμβαίνει. Θά πρέπει νά σπάσουν οἱ Ἕλληνες τίς τηλεοράσεις. Θά πρέπει νά κόψουν το δίαυλο ἐπικοινωνίας. Ἡ τηλεόραση εἶναι τρομοκρατης καί ὁ βραχίονας τῆς ἑλληνικῆς καί τῆς παγκόσμιας δικτατορίας", σημείωσε.

Ἀναφορικὰ μέ τή στάση τῆς ἡγεσίας τῆς ἐκκλησίας ὁ κός Βαθιώτης σχολίασε: "Αὐτή τή στιγμή ἔχουμε μία ἱστορική ἐπανάληψη. Θυμηθεῖτε τή στάση πού κράτησε ἡ ἐκκλησία στή χούντα τῶν συνταγματαρχῶν. Στό βιβλίο πού ἔχω γράψει, ἔχω μία ὑποενότητα πού τήν ὀνομάζω "ἐκκλησιαστική τρομοκρατία" . Ἐκεῖ ἐξηγῶ ποιές εἶναι οἱ ἀξιόποινες πράξεις, τίς ὀποιες ἔχουν ἐκτελέσει οἱ μητροπολῖτες. Ἐάν ὑπῆρχε δικαιοσύνη στήν Ἑλλάδα, θά ἔπρεπε νά ἔχουν ἀσκηθεῖ ποινικές διώξεις σέ βάρος πολλῶν μητροπολιτῶν. Διότι βλέπουμε ὅτι πολλοί ζητοῦν ἀπό ἱερεῖς νά ἐμβολιαστοῦν καί ἄν δέν τό πράξουν, τότε τούς ἀπειλοῦν μέ ἀργία .Δυστυχῶς, ὅλοι οἱ θεσμοί αὐτή τή στιγμή εἶναι πουλημένοι. Δέ λειτουργεῖ τίποτα στήν Ἑλλάδα."

"Ὑπάρχουν πολλά ἐρωτηματικά. Εἶναι πράγματι ἀληθές ὅτι ἀρχίζει νά χαράζει μία καινούργια ἐποχή καί πολλές χῶρες ἀρχίζουν νά ὑπαναχωροῦν; Ἔχουμε ἕνα μπλόκ χωρῶν πού φαίνεται νά συντονίζονται σέ μία ἠπιότερη ἀντιμετώπιση τῆς κατάστασης, ἀλλά ἔχουμε καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά ἕνα γκρούπ κρατῶν πού φαίνεται νά ἀκολουθεῖ τό 4ο ράϊχ τῆς Γερμανίας. Δυστυχῶς ὁ θλιβερός κός Μητσοτάκης ἀνήκει στό 4ο ράϊχ τῆς Γερμανίας. Ἔχουμε μία ἀπό τίς σκληρότερες δικτατορίες αὐτή τή στιγμή καί δέ βάζω αὐτή τή λέξη σέ εἰσαγωγικά. Τό ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός δέν μπορεῖ νά τό καταλάβει αὐτό καί ἐξακολουθεῖ καί κάνει κάθε μέρα, ὅτι ἔκανε πρίν, δέν εἶναι δικό μου πρόβλημα", εἶπε.

"Ἔχω τήν ἐντύπωση ὅτι ὅσο περνάει ὁ χρόνος τόσο λιγοστεύουν τά "σκληρά καρύδια", οἱ ἀνένδοτοι. Καί αὐτό εἶναι σέ ἕνα βαθμό λογικό γιατί κουράζεται ὁ κόσμος, μειώνονται οἱ ἀντιστάσεις του. Μιά ἄλλη παράμετρος πού μέ ἀνησυχεῖ εἶναι το ὅτι, ἀκόμα κι ἄν βαδιζουμε σέ μία χαλάρωση , θά δώσει τή σκυτάλη ἡ πανδημία στήν κλιματική ἀλλαγή. Ἄρα ἴσως δέ χρειάζονται οἱ νεοταξίτες, ἀλῆτες αὐτή τή στιγμή τό ἀφήγημα τῆς πανδημίας πλέον. Ὅτι καταστροφή ἤθελαν νά κάνουν τήν ἔκαναν σέ ἕνα μεγάλο βαθμο. 'Ἕνας καθηγητής Ποινικοῦ Δικαίου ἀπό τό Μόναχο μέ ἐνημέρωσε ὅτι σέ ἕνα συνέδριο πού ἔγινε στή Λειψία, συζητήθηκε ἀπο ὁμιλητή τό ἐνδεχόμενο νά ἐμπλακεῖ τό ποινικό δίκαιο στό χειρισμό τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καί νά θεσπιστοῦν ποινικές ὑποστάσεις βάση τῶν ὁποίων θά τιμωροῦνται οἱ ἀρνητές τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Κλιματικό ποινικό δίκαιο", ἀνέφερε.

Ὁ κός Βαθιώτης χαρακτήρισε "πολιτικούς ἀπατεῶνες" τόν πρωθυπουργό καί τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης καί ὑποστήριξε ὅτι προσποιοῦνται ὅταν μιλοῦν γιά διαφορετικές ἀπόψεις.

"Ὅλα μιλημένα εἶναι. Εἶναι προφανές πλέον ὅτι Τσίπρας καί Μητσοτάκης εἶναι ἁπλῶς δύο διαφορετικά ἐπώνυμα τοῦ ἰδίου ὀνόματος. Ὑπάρχει ἕνας ἀόρατος μαριονετίστας, ὁ ὁποῖος ρυθμίζει τά πάντα καί στό ἑλληνικό κοινοβούλιο".

Ὁ καθηγητής ποινικοῦ δικαίου ὁλοκλήρωσε τήν συνέντευξη μέ ἕνα σχόλιο γιά τόν Ὑπουργό Ὑγείας, Θάνο Πλεύρη.

"Εἶναι ὄνειδος γιά τή νομική ἐπιστήμη πλέον. Ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος πρόδωσε τίς νομικές του ἀξίες καί ἀναποδογύρισε τά πιστεύω του γιά νά προσφέρει πλάτη στήν ὑγειονομική δικτατορία, γιά μένα δέν ἔχει πλέον καμία νομική ἀξία. Εἶναι ἐπίσης ντροπή του το ὅτι βγαίνει μέ ὑφος 100 καρδιναλίων καί προσπαθεῖ νά πείσει τούς πολῖτες ὅτι αὐτά πού λέει ἔχουν νομική ὑπόσταση".


3 σχόλια:

  1. πως αυτο το συνεδριο συνδεεται με αυτα που θελει να συναγαγει ο βαθιωτης ... Kύριος γινώσκειhttps://www.uni-erfurt.de/en/research/researching/research-projects/an-interdisciplinary-approach-to-explain-and-overcome-vaccine-hesitancy ή μάλλον στην συνωμοσιολογικη του λογική χωράει

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Έυγε και πάλι κε Βαθιώτη

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Συνεχίστε το ξύπνημα των κοιμωμένων κε Βαθιώτη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.