2 Δεκ 2021

π. Στυλιανός Καρπαθίου: Ἄνοιξαν πόλεμο; ΘΑ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ!

Μοῦ ἦρθε στό νοῦ ὅταν ἄκουσα τήν ἐξαγγελία αὐτή τοῦ πρωθυπουργοῦ ὁ Οὐλπιανός γιά τήν Ρωμαϊκή ἀπολυταρχία, ὁ ὁποῖος ἔλεγε τό ἑξῆς: Ὅ,τι ἀρέσει στόν ἡγεμόνα, ἔχει ἰσχύ νόμου. Ἔτσι δικαιώνεται ὁ κύριος Βλάχος, ὁ ὁποῖος μᾶς λέει ἁπλά ὅτι βρισκόμαστε σέ μία ἐκτροπή πραγματικά τῆς Δημοκρατίας.
Ἐγώ πῶς τό αἰσθάνομαι καί ἰλιγγιῶ μπροστά πλέον σέ αὐτήν τήν κατάσταση. Ἔχω λοιπόν τήν αἴσθηση, τήν βαθύτατη αἴσθηση ὅτι ἄνοιξε πλέον φανερά ὁ πόλεμος τῆς κυβερνήσεως, ἤ δέν ξέρω ποιῶν,ποιών ἄλλων, ἐναντίον τῶν πολιτῶν. Μᾶς βιάζουν καί ψυχικά καί σωματικά καί ἐκπέμπεται μήνυμα... βιασμοῦ.

Ἀντιλαμβάνεστε λοιπόν, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἔχτισαν τήν ζωή τους, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι μεγάλωσαν ἀκριβῶς μετά τόν 2ο παγκόσμιο πόλεμο, καί τίς πολλές δυσχέρειες τίς ὁποῖες ἀντιμετώπισαν, σήμερα νά βρίσκονται ἀντιμέτωποι μέ τέτοιες καταστάσεις, μέ τέτοια ἐντάλματα, μέ τέτοιες πραγματικά ἀντιδημοκρατικές πρακτικές.

Μιλᾶμε συνεχῶς γιά τήν δημοκρατία. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο ὅμως δέν γνωρίζουν ὁρισμένοι εἶναι τό ἑξῆς. Ὅτι ἡ δημοκρατία, σύμφωνα μέ τούς ὅρους τούς ὁποίους θέτει ἡ Ἀθηναϊκή Δημοκρατία, ἀπαιτεῖ τήν ἰσηγορία, δηλαδή ὁ καθένας νά ὁμιλεῖ καί νά ἔχει τό δικαίωμα νά ὁμιλεῖ ἐξίσου μέ τόν ἄλλον, τήν ἰσοτιμία καί τήν ἰσονομία. Ὅλα αὐτά τά πράγματα καταργοῦνται. Καταργεῖται τό Σύνταγμα. Καταργοῦνται νομοθετήματα τά ὁποῖα θεμελιώθηκαν καί γιά τήν Εὐρώπη ἀλλά καί γιά ὁλόκληρο τόν κόσμο μετά τόν 2ο παγκόσμιο πόλεμο.

Ἐπανερχόμαστε δηλαδή σέ μία ἄλλου εἴδους τυραννία καί ἐπειδή βρισκόμαστε στό ἐπετειακό ἔτος, τό 2021, ἀντιλαμβάνεστε ὅτι γιά μας τούς Ἕλληνες αὐτό ἀποτελεῖ μιά ἰσχυρή πρόκληση. Διότι, πρίν 200 χρόνια πολεμήσαμε καί ἐλευθερωθήκαμε καί ἔρχονται οἱ ἴδιοι «ἕλληνες» σήμερα νά μᾶς καθυποβάλουν κάτω ἀπό τήν ἡγεμονία τῆς Γερμανίας ἤ ὅλων τῶν ἄλλων ὑπερκρατικῶν δυνάμεων πού ὁρίζουν τό ἄλφα ἤ τό βῆτα.

Πάρα πολλοί ἄνθρωποι κύριε Καψαμπέλη μου λένε τό ἑξῆς. Πάτερ, ζοῦμε σέ μία ἐποχή στήν ὁποία δέν φαίνεται μέλλον. Καί αὐτό εἶναι τραγικό. Καί αὐτήν τήν τραγικότητα τήν ζοῦμε καθημερινά, καί ὡς ἐκκλησιαστικοί ἄνθρωποι, ὡς ἐκκλησιαστικοί παράγοντες, ἀλλά καί μέσα στά ψυχιατρικά νοσοκομεῖα καί τά ἰατρεῖα μας. Γιά ποιόν λόγο; Γιατί οἱ ἄνθρωποι ἔρχονται μέ αὐξημένα προβλήματα. Ἔχει διαλυθεῖ κυριολεκτικά τό σύμπαν. Καθημερινά δεχόμαστε τηλεφωνήματα. Καθημερινά δεχόμαστε παρακλήσεις τῶν ἀνθρώπων, κάτι νά γίνει ἀπέναντι σέ αὐτήν τήν βίαιη ἐπίθεση τήν ὁποίαν δυστυχῶς ἡ κυβέρνηση ἔχει ἐξαπολύσει ἐναντίον τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία ξέρουμε ὅτι ὁ Θεός μας δώρισε τό αὐτεξούσιο. Ἄνοιξαν πόλεμο; Θά τόν ἔχουν. Βρισκόμαστε ἀπέναντί τους καί θά πολεμήσουμε γιά τήν ἀξιοπρέπειά μας. Θά πολεμήσουμε γιά τήν ἀξιοπρέπεια τῶν παιδιῶν μας. Θά πολεμήσουμε γιά τήν ἀξιοπρέπεια τῶν ἐγγονῶν μας. Γιά νά κρατήσουμε αὐτό τό ὁποῖο πρίν 200 χρόνια μας ἔδωσαν μέ πόνο, μέ δάκρυα, μέ αἵματα, μέ ἀγῶνα πολύ οἱ Ἀγωνιστές τοῦ '21. Καί τό ὁποῖο βεβαίως, νά μήν τά ξεχνᾶμε καί αὐτά, ἦρθαν οἱ πολιτικοί οἱ ὁποῖοι ἀνέτρεψαν πολλά πράγματα. Ἦρθαν οἱ πολιτικοί καί ἀντί νά ἑνώσουν τό Γένος τό ξέσκισαν καί τό ξεσκίζουν μέχρι καί σήμερα.

Εἶναι ἀπαράδεκτες καταστάσεις καί πρέπει νά συνειδητοποιήσουν πρῶτον, ὅτι εἴμαστε ἄνθρωποι, δεύτερον, ὅτι εἴμαστε Χριστιανοί καί ὡς ἄνθρωποι καί ὡς Χριστιανοί δέν ὑποτασσόμεθα. Ἔχουμε Πατέρα μας τόν Θεό. Ἔχουμε Πατέρα μας τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος δίδαξε τήν ἐλευθερία. Τό αὐτεξούσιό μας, τήν ἐλευθερία μας δέν τήν ἐκχωροῦμε σέ κανέναν καί νά τό καταλάβουν καί νά τό συνειδητοποιήσουν.

3 σχόλια:

  1. Έχουμε και τους αγίους μας! Μνήμη αγίου και τίμησις αγίου = μίμησις αγίου! Χάριτι Θεού, θα κρατήσουμε τα πολύτιμα δώρα Του: Eλευθερία και αξιοπρέπεια! Μπορείτε να μας τα πάρετε όλα. Όχι όμως αυτά που μας χαρακτηρίζουν ξεχωριστά αγαπημένα πλάσματα του Θεού και παιδιά του, αδέλφια δε του Χριστού προορισμένα για την αιωνιότητα!
    AMASEYS

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Να τον έχει ο Δημιουργός και Σωτήρας Κύριος καλά.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.