2 Δεκ 2021

Πανστρατιά συνταγματολόγων κατά κυβέρνησης γιά τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό: Ἀντιμέτωποι μέ νέα Δίκη τῆς Νυρεμβέργης

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἀνακοίνωσε ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό γιά τούς πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν καί καταπατά κάθε διεθνῆ νομοθεσία.
Μετά τό τέλος τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, λόγῳ τῶν πειραμάτων πού ἔκαναν οἱ Ναζί γιατροί συντάχθηκε ὁ Κώδικας τῆς Νυρεμβέργης, ἔπειτα ἀπό τήν γνωστή σέ ὅλους Δίκη τῆς Νυρεμβέργης.

Ὁ Κώδικας τῆς Νυρεμβέργης, πού διατυπώθηκε κατά τό τέλος τῆς δίκης, ὁρίζει μεταξύ ἄλλων ὅτι:

1. Ἡ ἐθελοντική συναίνεση τοῦ ἐξεταζόμενου εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη, 2.Το πείραμα πρέπει νά εἶναι τέτοιο... ὥστε νά παράγει καρποφόρα ἀποτελέσματα γιά τό καλό τῆς κοινωνίας, απροσέγγἱστο μέσῳ ἄλλων μεθόδων ἤ μέσων μελέτης καί ὄχι τυχαῖο καί περιττό, καί 3.Το πείραμα θά πρέπει νά σχεδιαστεῖ καί νά βασίζεται σέ ἀποτελέσματα πειραμάτων σέ ζῶα καί τή γνώση τοῦ φυσικοῦ ἱστορικοῦ τῆς νόσου.

Τό κείμενο δέν ἦταν ποτέ δεσμευτικό νομικῶς, ἀλλά οἱ ἀρχές του ἔχουν ἀποτυπωθεῖ σέ πληθώρα διεθνῶν κανονισμῶν καί συμβάσεων, ὅπως ἡ Σύμβαση Ὀβιέδο, πού εἶναι τό κύριο δεσμευτικό κείμενο ἀναφορᾶς.,ἀναφοράς. Σέ αὐτή τή σύμβαση (ἄρθρο 16) δέν ὁρίζεται ἁπλῶς τό αὐτονόητο τῆς ἐλεύθερης συναίνεσης τοῦ ἀτόμου ὕστερα ἀπό ἐπαρκῆ πληροφόρηση, ἀλλά ἡ ἴδια ἡ ἔρευνα πού πρόκειται νά διεξαχθεῖ σέ ἄνθρωπο ὑπόκειται σέ αὐστηρούς περιορισμούς, ὅπως τό νά μήν ὑπάρχει ἀποτελεσματική ἐναλλακτική ἀπό τήν ἔρευνα σέ ἀνθρώπους, τό ρίσκο νά μήν εἶναι μεγαλύτερο τοῦ ὀφέλους γιά τους συμμετέχοντες, κλπ.

Ἡ ἴδια ἡ κυβέρνηση ἄλλωστε ἔχει ὁμολογήσει ὅτι παραβιάζει τόσο τό Σύνταγμα, ὅσο καί τό Ψήφισμα τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης.

Ἡ κατάφορη παραβίαση τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀνθρώπων ἔχει ὁδηγήσει στήν ἀντίδραση πολλῶν συνταγματολόγων -ἀκόμα καί τῶν συστημικῶν, οἱ ὁποῖοι τονίζουν ὅτι ἡ ἐπιβολή προστίμου σέ ὅσους δέν ἐπιθυμοῦν νά ἐμβολιαστοῦν εἶναι ἀντισυνταγματική καί ἐκτιμοῦν ὅτι θά καταπέσει σέ περίπτωση προσφυγῆς στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας.

Ὁ συνταγματολόγος Κώστας Μποτόπουλος ἐπεσήμανε ὅτι τό μέτρο τῆς ἐπιβολῆς προστίμου ἔχει προβλήματα ἀπό συνταγματικῆς ἄποψης καί σέ περίπτωση προσφυγῆς στό Στέ ἐκτιμᾶ ὅτι θά καταπέσει.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἐπεσήμανε ὅτι περιορισμός κάποιων προσωπικῶν ἐλευθεριῶν στό πλαίσιο τοῦ γενικοῦ συμφέροντος δημόσια ὑγείας εἶναι θεμιτός, ὄχι, ὅμως καί ἡ ἐπιβολή προστίμου.

Παράλληλα ἐπεσήμανε ὅτι οἱ πολῖτες ἄνω τῶν 60 ἐτῶν θά πρέπει νά προστατεύονται καί ὄχι νά πληρώνουν.

Ὁ συνταγματολόγος Κώστας Χρυσόγονος εἶπε πώς «τό πρῶτο εἶναι ὅτι προσβάλει τήν ἐλευθερία αὐτοδιάθεσης ἀνθρώπινου σώματος», ἐξηγῶντας ὡστόσο, πώς «αὐτό δέν σημαίνει ὅτι μπορῶ νά βάζω σέ κίνδυνο τή δημόσια ὑγεία».

Βάσει τῆς ὑποχρέωσης τοῦ κράτους νά λάβει μέτρα προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας, ὁ καθηγητής πρότεινε ἐναλλακτικές λύσεις ὅπως «περιορισμό τῶν κινήσεων τῶν ἀνεμβολίαστων ἤ τήν ἀναστολή τῶν ἐργασιακῶν σχέσεων ἐπαγγελμάτων πού ἔχουν νά κάνουν μέ τό κοινό, ὅπου ὅμως θά πρέπει νά δοθεῖ εἰσόδημα».

«Τό ὁριζόντιο μέτρο προσβάλει τήν προσωπική ἐλευθερία γιά αὐτοδιάθεση τοῦ ἀνθρώπου, χωρίς νά δικαιολογεῖ τόν κίνδυνο δημόσιας ὑγείας καί στερεῖ τά ἀπαραίτητα μέσα ἐπιβίωσης ἄν παίρνει τά 100 ἀπό τά 400 εὐρώ πού κάποιος παίρνει το μῆνα», πρόσθεσε.

Ὅσο γιά τούς λόγους ἄρνησης τοῦ καθενός νά μήν ἐμβολιαστεῖ ξεκαθάρισε πώς «το γιατί ἀρνεῖται ὁ καθένας εἶναι προσωπικό ζήτημα. Τό κράτος δέν μπορεῖ νά διεισδύσει στή συνείδηση τῶν ἀνθρώπων», εἶπε συμπληρώνοντας πώς «ὁ καθένας ἔχει δικαίωμα στήν ἄποψή του. Δέν μπορεῖς νά τόν ἐξαναγκάσεις».

Τό μέτρο «πλήττει καί τήν προσωπική ἐλευθερία καί τήν ἀρχή τῆς ἰσότητας», τόνισε ὁ καθηγητής συμπληρώνοντας πώς «ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ὑπάρχουν κι ἄλλα ὅπως τά προσωπικά δεδομένα μέ τή διασταύρωση μέσῳ taxisnet καί ΕΟΔΥ».

«Προσβάλλεται ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ἄν τόν μεταχειρίζεσαι ὡς ἀντικείμενο, τόν ἐξαναγκάζεις νά κάνει κάτι πού δέ θέλει», εἶπε καταλήγοντας πώς ἀφοῦ ψηφιστεῖ τό μέτρο, ὁ καθένας μπορεῖ νά προσφύγει στά δικαστήρια, ὅπου καί θά κριθεῖ τό ζήτημα.

Ὁ καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου, Γιῶργος Κασιμάτης εἶπε ὅτι ὁ ἐξαναγκασμός εἶναι ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας γιατί παραβιάζεται τό διεθνές δίκαιο: «Δέν ἐπιτρέπεται νά γίνονται παρεμβάσεις στό σῶμα χωρίς συναίνεση. Παραβιάζονται ὅλες οἱ ἀρχές τῆς δημοκρατίας.

Ὅταν ἐπιβάλλεται ἀναγκαστικά ἕνα μέτρο, καμία ἐπέμβαση στό σῶμα δέν γίνεται χωρίς συναίνεση. Γιά νά γίνει, θά πρέπει νά εἶναι εὐρύτατα διαδεδομένη λοιμώδης νόσος πού θά πρέπει νά ἔχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καί νά ξέρουμε ἀκριβῶς τήν ἐπικινδυνότητά της».

Ὁ καθηγητής Δημοσίου Δικαίου καί Δικαίου Κοινωνικῆς Ἀσφάλειας στό Τμῆμα Δημόσιας Διοίκησης τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Ξενοφῶν Κοντιάδης, σέ ἀνάρτηση του στό διαδίκτυο ὑποστηρίζει:

«Ὑποστηρίζω ἐπίμονα, ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού διατέθηκαν τά ἐμβόλια, ὅτι πρέπει νά ὑπάρξουν περιορισμοί, κυρώσεις καί κίνητρα γιά νά ἐμβολιαστοῦν ὅλοι.

Καί μάλιστα ἄσκησα κριτική στήν Κυβέρνηση ἐπειδή καθυστέρησε νά ἐπιβάλει περιορισμούς καί κυρώσεις.

Ὅμως, ἡ ἐπιβολή προστίμων σέ ὅσους δέν ἐπιθυμοῦν νά ἐμβολιαστοῦν, εἶναι κατά τή γνώμη μου ἀντισυνταγματική ὡς ὑπέρμετρος περιορισμός τῆς αὐτονομίας τοῦ προσώπου, ὅσο κι ἄν ὀργιζόμαστε ἀπό τή στάση τους.

Ζητήματα ἐγείρουν ἐπίσης ἡ ἡλικιακή διάκριση καί ἡ ὑποβόσκουσα κοινωνική διάκριση, δηλαδή τό γεγονός ὅτι γιά κάποιους τά 100 εὐρώ εἶναι πολύτιμα καί γιά ἄλλους ἕνα ἁπλό φιλοδώρημα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.