21 Αυγ 2021

Τά Εὐαγγέλια τά δέχεσαι ἤ πλήρως ἤ καθόλου!

...ὁσίου Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου
Ἐπιστολή 31- ΣΤΟΝ ΣΟΦΙΣΤΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟ
Ἀξιάκουστη ἀντίθεση πρός Ἕλληνα, γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Σωτήρα.
Γνώρισα κάποτε ἕναν εἰδωλολάτρη μέ φοβερή ἱκανότητα στό λόγο, πού εἶχε πολύ μεγάλη φήμη γιά τή δύναμη αὐτή τοῦ λόγου του μεταξύ τῶν πολλῶν, τόν ὁποῖο ἀποστόμωσα μέ λίγα λόγια. Ὅταν δηλαδή ἐκεῖνος πρόβαλε τά πάθη καί τόν σταυρό, προκαλώντας πλατειά γέλια, τοῦ ἀπάντησα ἐγώ μέ ἠρεμία: 
“Από ποῦ μπορεῖς νά ἀποδείξεις ὅτι σταυρώθηκε;”
Καθώς λοιπόν ὅλοι οἱ ἀκροατές ἐξεπλάγησαν καί σκέφτονταν, τί ἄραγε ἤθελα νά ἐπιτύχω λέγοντας τό αὐτό, ἐκεῖνος ἀπάντησε, σίγουρος ὅτι θά κερδίσει τή νίκη χωρίς κόπο,
“Είναι γραμμένο στά Εὐαγγέλια”.
Σ’ αὐτόν ἀμέσως ἀνταπάντησα:
“Ασφαλώς σ’ αὐτά εἶναι γραμμένο καί ὅτι ἀναστήθηκε καί ἀνέβηκε στούς οὐρανούς. Ἐφόσον λοιπόν πιστεύεις στά Εὐαγγέλια, τά ὁποῖα ἀναφέρουν καί αὐτό καί ἐκεῖνο, πίστεψε τά καί τά δύο. Ἄν πάλι ὄχι, τότε κάνεις μεγάλο ἀτόπημα, ἐγκρίνοντας τό ἕνα καί ἀπορρίπτοντας τό ἄλλο.
Μή λοιπόν ἔχετε ἀνοιχτά καί τεντωμένα τά αὐτιά σας γιά τίς ὕβρεις, ἐνῶ γιά τά ὁλοφάνερα καί θεϊκά...φραγμένα, καί μάλιστα, ἐπειδή αὐτοί, πού ἀπό σένα λέγονται θεοί, νικήθηκαν ἀπό τόν σταυρωμένο. 

Ἐάν λοιπόν σταυρώθηκε, εἶναι φανερό ὅτι καί ἀνέβηκε στούς οὐρανούς. Καί ἄν παραγράφεις τά ὁλοφάνερα, τότε νά μήν ἀναφέρεις οὔτε τά ὑβριστικά. 

Γιατί τό ἕνα ἐξαρτᾶται ἀπό τό ἄλλο, καί δέν ἐπιδέχονται χωρισμό”. 

Ὅταν λοιπόν εἰπώθηκαν αὐτά, ξέσπασε τόσος κρότος, ὥστε νά κοκκινίσουμε καί ἐγώ καί ἐκεῖνος. 

Ἐγώ βέβαια ἐπειδή ἡ ἐπιδοκιμασία ἦταν γιά τή δική μου ἀξία, ἐκεῖνος πάλι, ἐπειδή δέθηκε μέ τά δικά του λόγια. 

Ἀνακοινώνοντας τά αὐτά σέ σένα, νομίζω πώς ἀπάντησα μέ σαφήνεια σ’ ἐκεῖνα πού μέ ρώτησε ἡ σύνεσή σου. 

(ὁσίου Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, ἔκδ. ΕΠΕ, τόμος 4, σέλ. 61-63)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.