21 Αυγ 2021

Ἐπιστολὴ καταγράφει τὴν ἄλλη ἄποψη: «Ἐπιβάλλεται ἡ ὑποχρεωτικότητα ἐμβολιασμοῦ, ἐνάντια σὲ κάθε νομοθετικὴ πράξη, μὲ ἀντιεπιστημονικότητα, ἀνηθικότητα, προσβάλλοντας κάθε νόμο προάσπισης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μου»!

«Ἂν τιμωρηθοῦμε, σωστότερο θὰ ἦταν νὰ φύγουν αὐτοὶ ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ δοῦν ἐμπύρετο ἀσθενή ἐν μέσῳ πανδημίας».
Γιὰ νὰ συστηθῶ λοιπὸν μὲ ὅλους τούς συμπολίτες μου, εἶμαι ὁ ὑγιής, ἀπομονωμένος, ἀνένταχτος, περιθωριοποιημένος, ἀποκλεισμένος ἀπειλημένος, ἐκβιασμένος καὶ ὑπὸ ἀναστολὴ ὑγιὴς «λεπρὸς» ἀνεμβολίαστος ὑγειονομικός. Ήρθε ἡ ὥρα νὰ σὲ παρακαλέσω νὰ ἔρθεις μαζί μου, νὰ σταθεῖς δίπλα μου κι ἂς μὴ μὲ ἀγγίξεις.
Ἐσὺ ποὺ νόσησες ἢ νοσηλεύτηκες καὶ σὲ φρόντισα χωρὶς ρατσισμὸ (ὅσον ἀφορᾶ τὸν διαχωρισμὸ νόσου μολυσματικῆς ἢ ὄχι) μὲ μεγάλη αὐταπάρνηση ἀνιδιοτέλεια καὶ ἠθική.
Ἐσένα ποὺ μετέφερα ἀγκαλιὰ στὸ ἀσθενοφόρο, ἐσένα ποὺ φρόντισα... τὴν προσωπική σου ὑγιεινή, πού σοῦ ἔδωσα νερὸ νὰ πιεῖς, ποὺ σὲ ἐξέτασα, σὲ διασωλήνωσα, ποὺ ἄγγιξα ὅλο τὸ μολυσματικό σου ἰικὸ φορτίο, ἐσένα ποὺ θεράπευσα. Ἐσένα ποὺ δὲν κατάφερα νὰ σώσω τὸν συγγενῆ σου, ἀλλὰ ἤμουν κοντὰ του μέχρι τέλους νὰ ξενυχτάω στὸ προσκέφαλό του, νὰ ψάχνω ἐπιστημονικὰ τὸν δρόμο γιὰ τὴν σωτήρια του, νὰ προσεύχομαι γιὰ τὴν ζωή του.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ, συμπολίτη μου, ὅτι μέχρι τὸν ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ’21 δὲν εἴχαμε ἐμβόλια. Ἤμουν καθημερινὰ μάχιμος στὸν ἀγώνα τῆς 1ης γραμμῆς. Καὶ ναί! Φοβήθηκα τὴν νόσο, τὸν θάνατο, τὴν ἀπομόνωση, τὸν κοινωνικὸ ἀποκλεισμὸ (ποὺ ἔζησα ἐγὼ καὶ ἡ οἰκογένειά μου) ἐπειδὴ ἤμουν ὑγειονομικός. Ἔπρεπε νὰ δώσω ἀγώνα μέσα μου. Ἡ μάχη ἦταν συνειδησιακή, σωματική, ἠθική. Ἔπρεπε νὰ κερδίσω τὸν φόβο μου γιὰ νὰ μπορῶ νὰ σὲ βοηθήσω, νὰ εἶμαι κοντά σου ἀπὸ ὅποια θέση κι ἂν βρισκόμουν. Καὶ τὰ κατάφερα.

Πάλεψα μὲ τὴν ἀγωνία μου, μὲ τὴν σωματική μου κούραση, μὲ τὴν ἴδια τὴν ψυχή μου, ἔχοντας ἔλλειψη ἀέρα ἀπὸ τὶς πολλὲς ὧρες χρήσης τῆς μάσκας, ἀπὸ τὴν ὀσμὴ τῆς νόσου καὶ τῆς αἴσθησης τοῦ ἀβάσταχτου θανάτου μπροστὰ στὰ μάτια μου. Δέν λιγοψύχησα, δὲν λιποτάκτησα, δὲν τὸ ἔβαλα στὰ πόδια ἀφήνοντας τὸ μέτωπο τῆς μάχης ἀκάλυπτο. Δέν βγῆκα σὲ ἀναστολὴ οὔτε σὲ ἀναρρωτικὴ ἄδεια. Ἔμεινα δίπλα σου καὶ κέρδισα τὴν μάχη. Ἀφιερώθηκα σὲ σένα ψυχὴ τε καὶ σώματι. Ἴσως μὲ κόλλησες καὶ νόσησα, ἴσως νὰ πέθανα κιόλας. Ἴσως, πάλι, νὰ μὴν ἀρρώστησα ποτέ.

ΟΜΩΣ ΠΙΑ ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ. Πάει καιρὸς ἀπὸ τότε ποὺ πάλεψα νὰ προασπιστῶ τὴν ὑγεία σου καὶ τὴν ὑγεία ὅλων. Βλέπεις; Βγήκα ζωντανὸς καὶ δυνατός. Θυμᾶσαι τὰ Χριστούγεννα, ἀγαπημένε μου συμπολίτη, πού μὲ χειροκροτοῦσες ἀπὸ τὰ μπαλκόνια; Μοῦ ἔδινες τόσο κουράγιο νὰ συνεχίσω τὸν ἀνηφορικὸ δρόμο. Μὴ μὲ ἐγκαταλείπεις τώρα ποὺ μὲ ἀναγκάζουν νὰ παραιτηθῶ. Σὲ χρειάζομαι κοντά μου, ἐμβολιασμένε καὶ ἀνεμβολίαστε συμπολίτη. Ἐγὼ ὁ βράχος ὁ ὑγειονομικὸς περνάω δύσκολες ὧρες καὶ μαζὶ καὶ ἡ οἰκογένειά μου. Μὲ ὑποχρεώνουν σὲ ἐμβολιασμὸ καί, ἐπειδὴ ἀρνοῦμαι, μὲ βγάζουν σὲ ἀναστολή, μοῦ κλείνουν τὸ ἰατρεῖο, μὲ διώχνουν ἀπὸ τὴν κλινική, ἀπὸ τὸ ΕΚΑΒ, ἀπὸ τὴν καθαριότητα, ἀπὸ τὸ μαγειρεῖο. Σε χρειάζομαι κοντά μου καί, ὅσες ἰδιότητες κι ἂν ἐπικαλεστῶ, εἶμαι ὁ ἴδιος. Ο ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ.

Κι ἐσένα, δάσκαλε, κι ἐσένα, καθηγητά, πανεπιστημιακέ, ποὺ μὲ δίδαξες νὰ ‘μαι ἐρευνητὴς γνώστης, δυνατός, ἀτρόμητος, ἠθικός, δίκαιος, πιστὸς στὸν ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη, νὰ σέβομαι τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τοὺς κανόνες τῆς ἰατρικῆς δεοντολογίας, ὥστε νὰ μὴν προβῶ ποτὲ σὲ ἰατρικὴ πράξη χωρὶς τὴν συγκατάθεση τοῦ ἀσθενοῦς μου. ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ.

Φτάσαμε λοιπὸν στὸ σημεῖο νὰ ἐπιβάλλεται ἡ ὑποχρεωτικότητα ἐμβολιασμοῦ, ἐνάντια σὲ κάθε νομοθετικὴ πράξη καὶ ἐπιπλέον μὲ ἄγνοια, προχειρότητα, ἀντιεπιστημονικότητα, ἀνηθικότητα, προσβάλλοντας κάθε νόμο προάσπισης τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μου.

Ἐσύ, συνάδελφε, νοσηλευτή, γιατρέ, τραυματιοφορέα, ἀκτινολόγε, διοικητικέ, ἀσθενῆ μου, συμπολίτη μου, ἐμβολιασμένε κι ἀνεμβολίαστε, συμπαραστάσου με. Ὅταν νόσησα, μοῦ στάθηκες καὶ δούλευες γιὰ δύο.

Ὅταν ἐσὺ ἀρρώστησες, ἀνέλαβα καὶ γιὰ τοὺς δύο. Μὴν ἀφήσεις τώρα τὴν διάσπαρτη διχόνοια νὰ μᾶς χωρίσει σὲ στρατόπεδα μίσους οὔτε νὰ ζῶ ὑγιὴς σὲ μία σύγχρονη Σπιναλόγκα. Ἐσύ φοβᾶσαι τὴν νόσο ἢ ἔχεις προβλήματα ὑγείας καὶ σέβομαι τὴν ἀπόφασή σου. Ἐγὼ φοβᾶμαι τὸ ἐμβόλιο γιατί ἔχω περάσει θρόμβωση, μυοκαρδιοπάθεια ἢ δὲν ἔχω τίποτα. Ἁπλῶς ἀρνοῦμαι τὴν ὑποχρεωτικότητα ὁποιασδήποτε ἰατρικῆς πράξης.

ΔΕΝ ΣΥΓΚΑΤΑΤΕΙΘΕΜΑΙ ΝΑ ΑΠΑΡΝΗΘΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ. Διότι, βάσει τοῦ νόμου 2462/1997 ΦΕΚ (ὑπερσυνταγματικὸ) 25α/26-02-1997, καθένας ἀποφασίζει μόνος του γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ καμία συλλογική, κοινοτικὴ συμφωνία ἢ συγκατάθεση ἑνὸς ἡγέτη κοινότητας ἢ ἄλλης Ἀρχῆς ἀντικαθιστᾶ τὴν συγκατάθεση τοῦ ἐνημερωμένου ἀτόμου! Ξέρω πὼς ἐμένα θὰ μὲ τιμωρήσουν. Μὲ ἀπειλοῦν μὲ πειθαρχικὰ συμβούλια εἴτε ἐπειδὴ ἀρνοῦμαι νὰ ἐμβολιαστῶ εἴτε γιατί ἀναφέρω τὶς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων ποὺ παρουσιάστηκαν στοὺς ἀσθενεῖς μου. Λὲς καὶ μόνο οἱ δικοί μου ἀσθενεῖς ἔχουν παρενέργειες. Ἴσως πάθανε ὀξεία τύφλωση, κώφωση καὶ ἰδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Ἀλλά, ἐὰν τιμωρηθοῦν ἢ ἀπωθηθοῦν ὑγειονομικοί, σωστότερο θὰ ἦταν νὰ φύγουν αὐτοὶ ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ δοῦν ἐμπύρετο ἀσθενῆ ἐν μέσῳ πανδημίας (μὲ ἢ χωρὶς Covid). Αὐτοὶ ποὺ διαχώρισαν καὶ ρατσιστικοποίησαν τὶς ὁποιεσδήποτε λοιμώξεις. Οἱ λιποτάκτες τοῦ μετώπου καὶ οἱ καταπατητὲς τοῦ ὅρκου τους. ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ.

Εὖγε στοὺς μπερδεμένους ἐγκεφάλους ποὺ δημιούργησε ὁ φόβος ἢ ὅποιο ἄλλο κίνητρο ὑπάρχει ποὺ δὲν γνωρίζουμε. Ἐδῶ καὶ χρόνια ἔχουμε δεῖ ἀνθρώπους νὰ πεθαίνουν γιατί ἀρνήθηκαν ἰατρικὲς πράξεις (μεταγγίσεις, ἀφαιμάξεις, χημειοθεραπεῖες, στεφανιογραφίες κ.λπ.) πιθανῶς καὶ λόγῳ θρησκευτικῶν πεποιθήσεων. Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ ἐπιβολὴ ἰατρικῆς πράξης σὲ ὑγιεῖς. Δηλαδή, ἂν ἀλλάξουμε θρησκευτικὲς πεποιθήσεις, θὰ ἀπαλλαχτοῦμε ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικότητα; Ἀκόμη καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μου μὲ πιέζει κάνοντας ἐμβολιαστικὴ ἐκστρατεία στὸν πρωινὸ κυριακάτικο λόγο τοῦ ΘΕΟΥ. Σύντομα ὅμως θὰ καταρριφθεῖ τὸ ἐμβολιαστικὸ τους ἀφήγημα. Δέν θὰ ἀλλαξοπιστήσω. Δὲν τυφλώθηκα. Και ὁ Θεός μοῦ δείχνει τὸν δρόμο, τὸν ὁποῖο ὅλοι σὲ λίγο θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ ἀκολουθήσουν. Τώρα εἴμαστε ἐμεῖς ἀπελπισμένοι, ψάχνοντας νομικὴ κάλυψη γιὰ νὰ ἀγκιστρωθοῦμε. Εὔχομαι νὰ μὴν εἶναι ἐκεῖνοι σύντομα στὴν θέση μας.

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΙΨΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

1. Ἀποδεικνύεται βάσει τῶν στοιχείων τοῦ ΕΟΔΥ ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι καὶ νοσοῦν καὶ διασπείρουν καὶ πεθαίνουν. Ἄρα τὸ ἀρχικὸ αἴτημα τῆς κυβέρνησης γιὰ διασφάλιση τῆς δημόσιας ὑγείας δὲν ἰσχύει πιά, ἂν ἀναλογιστοῦμε ὅτι ἐμεῖς κάνουμε rapid tests, φορᾶμε μάσκες καὶ ξέρουμε πότε εἴμαστε ἀκόμη καὶ ἀσυμπτωματικοί, ἐνῶ οἱ ἐμβολιασμένοι μεταφέρουν τὴν νόσο σὲ ὅλους κι ἂς ἔχουν freedom pass, TO OΠΟΙΟ ΟΜΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ. Οἱ εὐπαθεῖς ὁμάδες καὶ οἱ ὑγειονομικοὶ θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ ἐπανεμβολιαστοῦν. Ἔτσι αὐθαιρέτως, ἀντιεπιστημονικῶς καὶ χωρὶς μελέτες ἀσφάλειας - ἀποτελεσματικότητας.

2. Οἱ νοσήσαντες ἀνεμβολίαστοι καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ χωρὶς νὰ νοσήσουν ἔχουν ἀντισώματα ἔναντι τοῦ Covid (ἀκόμη κι ἂν τὸ νούμερο αὐτὸ εἶναι μικρὸ) ἔχουν τὴν ἐπίκτητη ἀνοσία διεγερμένη, μὲ τὰ λεμφοκύτταρα μνήμης νὰ καραδοκοῦν τὸν ἐχθρὸ καὶ νὰ ἀντεπεξέλθουν σὲ κάθε εἴδους μετάλλαξη τοῦ ἰοῦ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ). Ὁ ὀργανισμὸς φαρμάκων ἀναφέρει στὴν ἰστοσελίδα του ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἀρκετὰ συμπεράσματα γιὰ τὴν χρήση ἐμβολίου mRNA ΣΕ ΑΝΑΡΡΩΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΟΡΟΝΟΪΟ. Ἄρα ἐμβολιάζετε τὴν πολυπόθητη ἀποδεδειγμένη ἀγέλη αὐτοβούλως, ποὺ μόνο παρενέργειες ἐγκυμονεῖ πάρα ὄφελος.

3. Οἱ γιατροὶ τῶν καναλιῶν (ποὺ δὲν ξέρουμε πόσες ὧρες φορᾶνε στολὴ καὶ μάσκα μὲ 40 βαθμοὺς Κελσίου) ἀμφισβητοῦν λοιπὸν τὴν ἐπίκτητη χημικὴ καὶ κυτταρικὴ ἀνοσία, καθὼς καὶ τὴν ὕπαρξη β λεμφοκυττάρων μνήμης, τὰ ὅποια διδαχτήκαμε στὰ πρῶτα ἔτη τῆς Ἰατρικῆς. Πόσα ἀξιώματα θὰ καταρρίψετε πιά;

4. Γιατί τόσο πάθος καὶ μένος ἐμβολιασμοῦ στοὺς νέους, στοὺς φοιτητές, στοὺς μαθητές, στὰ παιδιά; Ἐφόσον ἔχουν ἐμβολιαστεῖ οἱ εὐπαθεῖς ὁμάδες τῆς κοινωνίας καὶ κάθε οἰκογένειας; Παγκόσμιες μελέτες δείχνουν ὅτι τὰ παιδιὰ ἔχουν μηδαμινὴ θνησιμότητα ἀπὸ τὸν ἰό, ἐνῶ ἡ θνητότητα ἀπὸ Covid παραμένει κατὰ μέσο ὄρο 79 ἔτη, μὲ 80 στὶς 100 νὰ ἔχουν σοβαρὲς συννοσηρότητες.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι αὐτοακυρώνεστε μόνοι σας καὶ ἀποδεικνύετε τὴν ἔλλειψη πίστης καὶ ἐμπιστοσύνης στὴν ἐμβολιαστικὴ κάλυψη. Καὶ καλὰ κάνετε, διότι ἀποδώσατε λάθος ἐλευθερίες διακίνησης τῶν ἐμβολιασμένων οἱ ὁποῖοι εἶναι πυρηνικὴ βόμβα μετάδοσης τοῦ ἰοῦ. Τὴν μετάλλαξη Δέλτα, ποὺ εἶναι πιὸ μολυσματικὴ μεν, ἀλλὰ λιγότερο θανατηφόρα, καθὼς καὶ τὴν μετάλλαξη Ε, Ζ, Η, Θ κ.λπ., θὰ τὴν κολλᾶμε ὅλοι ὥσπου ἡ πανδημία νὰ πέσει σὲ κλίμακα ἐποχικῆς γρίπης.

5. Πόσοι ἀσθενεῖς ἐπανανόσησαν ἀνεμβολίαστοι καὶ πόσοι ἐμβολιασμένοι; Ελάχιστο ἕως μηδαμινὸ ποσοστὸ ἐπαναλοίμωξης σὲ ἀνεμβολίαστους. Ἀντιθέτως, ἐμβολιασμένοι πάρα πολλοὶ καὶ μὲ νοσηλεῖες (σιγὰ σιγὰ θὰ ἀνεβαίνουν καὶ οἱ θάνατοι σὲ ἐμβολιασμένους).

6. Μέσα Αὐγούστου τοῦ ’21 φτιάξατε λίστα ἐξαιρέσεων γιὰ κλάματα, ἔχοντας βάλει ἐλάχιστα κριτήρια ἐξαίρεσης καὶ ντροπῆς. Ἐδῶ ὅμως καὶ 8 μῆνες πιστοποιούσατε ἀσφάλεια. Ἄρα παραδέχεστε ὅτι ἐμβολιάσατε γυναῖκες μὲ ἀντιφωσφολιπιδαιμικό σύνδρομο (ποὺ πιθανῶς δὲν τὸ γνώριζαν κιόλας), μὲ παρενέργεια πρόκλησης ἀκόμη καὶ θάνατο καὶ στὴν χώρα μας.

ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΗΔΗ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ΛΙΓΗ ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ. Ἀντ’ αὐτοῦ ψηφίσατε τὸ ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

1. Δέν ὑπάρχουν φύλλα ὁδηγιῶν στὸ συγκεκριμένο ἐμβόλιο ὥστε νὰ ἐνημερωθεῖ ὁ ὑπεύθυνος πολίτης.

2. Βρίσκεται ἀναρτημένο μόνο στὸ διαδίκτυο ὅπου πρῶτο γραφόμενο εἶναι «ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» (SOS).

3. Σὲ ἀναφορὰ ΣΟΒΑΡΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΜΥΟ-ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΥ, ΟΙΔΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ = ΑΓΝΩΣΤΕΣ!

4. Γιὰ τὸν θηλασμὸ δὲν ὑπάρχουν μελέτες. ΕΠΙΣΗΜΩΣ.

5. Γιὰ τὴν γονιμότητα ὑπάρχουν μόνο προκλινὲς μελέτες. ΔΗΛΑΔΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΖΩΑ! Ἐνῶ ἐπιβάλλετε ἐμβολιασμὸ στὴν ἔγκυο ἐργαζομένη. AYTA MΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ἀσφάλειας καὶ ἀποτελεσματικότητας καὶ ὄχι σὲ ἐπιστημονικές, ἐφόσον δὲν ὑπάρχουν.

6. Ἡ ASTRAZENECA στὴν φάση 3 τοῦ πειράματος σέ μελέτη ποὺ κατέθεσε τὸ πανεπιστήμιο τῆς ΟΞΦΟΡΔΗΣ ἡ ἀνοσοκαταστολὴ ἀποτελοῦσε κριτήριο ἀποκλεισμοῦ ἀπὸ τὶς μελέτες.

7. Στὶς 18/05/21 προστίθεται σὰν παρενέργεια ἐμβολὴ καὶ θρόμβωση μὲ αὐτοάνοση θρομβοπενία. Στις 3/5/21 ἡ MODERNA ἀνακοινώνει διάρροιες, μυο-περικαρδίτιδα καὶ ἔντονες ἀντιδράσεις στὸ σημεῖο τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Στὶς 6/9/21 ἡ PFIZER ἀνακοινώνει ἀλλεργικὲς ἀντιδράσεις ποὺ φτάνουν ἕως καὶ 1/100. Στὶς 22/07/21 ὁ ΕΟΦ ἀναγνωρίζει ὅτι προκαλεῖ σύνδρομο QULAIN BARRE (ASTRAZENΕCA KAI JOHNSON).

8. Δὲν ἀναγράφεται πουθενά ἂμεσος ἢ μακροπρόθεσμος θάνατος.

9. Πρόσφατες μελέτες ἀναφέρουν πτώση τῆς δράσης τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ, μὲ ἐμφάνιση λοιμώξεων, νευροπάθειες, σπειραματονεφρίτιδες κ.λπ.

10. Τὸ ἐμβόλιο δὲν καλύπτει τὴν μετάλλαξη Δέλτα. Ισραηλινοί ἰατροὶ ἀναφέρουν κάλυψη 16/100 σὲ πλήρως ἐμβολιασμένους (καθηγητὴς ἰατρικῆς GYRILL COHEN).

11. Ἡ ΜODERNA ἀναγράφει ἐπίσης στὸ Φυλλάδιο Ὁδηγιῶν διάρκεια κάλυψης ἀπὸ Covid AΓΝΩΣΤΗ. 14/7/21 προστίθεται ἀκόμη μία θανατηφόρα παρενέργεια. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ. Παρ’ ὅλες λοιπὸν τὶς ἐπίσημες ὁδηγίες, ἀναφέρουν ἐμβολιασμὸ σὲ ὑγειονομικοὺς καὶ εὐπαθεῖς χωρὶς ἐπιστημονικὴ γνώση. Πλῆρες ἀλαλοὺμ λόγω φόβου καὶ ὄχι λόγω κατάρτισης. Καὶ ἐφόσον ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν στὴν φάση 4 τῆς μελέτης (ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ παγκόσμιο πείραμα), προσπαθοῦν νὰ τὸ ἐπιβάλλουν καὶ στὰ παιδιά.ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ KAI TΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΒΑΣΤΑΚΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΛΗΘΙΝΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ ΟΦΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΥΓΙΕΙΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ.

Ἀντιθέτως, ὁ γιατρός μου δὲν μοῦ ὑπογράφει τὴν ἀσφάλεια τοῦ ἐμβολίου, οἱ φαρμακευτικὲς ἐταιρίες δὲν παίρνουν τὴν εὐθύνη, ἡ ἐπιτροπὴ λοιμωξιολόγων ἔχει τὸ ἀκαταδίωκτο, ἀλλὰ ἐγὼ ὁ πολίτης ὑπογράφω σὲ ἕνα ἔγγραφο ντροπῆς πού, ἐνῶ τοὺς σημείωσα ἀλλεργίες, θρομβωτικὰ ἐπεισόδια, μυοκαρδίτιδα στὸ παρελθὸν κ.λπ., μὲ ἐμβολίασαν μὲ τὴν εὐθύνη ὅλη ἐπάνω μου καὶ κανενὸς ἄλλου. ΟΧΙ, ΚΥΡΙΟΙ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ Ο ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΙΜΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ. Πρὶν ἀπὸ 8 μῆνες μᾶς ὑποσχέθηκαν ἀσφάλεια καὶ ἀποτελεσματικότητα. Στὸ διάστημα αὐτὸ ὅμως ἐμφανίστηκαν ἀπίστευτες (μὴ ἐγγεγραμμένες) παρενέργειες. Καὶ ὄχι, δὲν θὰ τοὺς κατηγορήσουμε ὡς ψεῦτες. Ἦταν κάτι καινούργιο. ΙΣΩΣ ὡς ἄγνοια ἢ ἐξαπάτηση ἐπιστημόνων. Τώρα πιὰ ὅμως ὁ κύβος παρενεργειῶν εἶναι μπροστά μας.

Ἡ ἀντιεπιστημονικὴ παράβλεψη τῶν παρενεργειῶν δὲν θὰ συγχωρέσει οὔτε ἕναν θάνατο σὲ ὑγιὲς ἄτομο. Καὶ θὰ πρέπει ὅλοι νὰ γνωρίζουν ὅτι ἐμβόλιο ποὺ ἔχει 50/100 κάλυψη καὶ κάτω δὲν ἐπιτρέπεται ἡ κυκλοφορία του. Εδώ πέσαμε στὸ 39/100 κάλυψη καί, ἀντὶ νὰ ἀποσυρθεῖ, γίνεται ὑποχρεωτικό. Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους ἡ ἀνθρωπότητα δὲν θὰ τοὺς ξεχάσει καὶ δὲν θὰ τοὺς συγχωρέσει ποτέ. Θὰ γραφτοῦν στὶς μαῦρες σελίδες τῆς Ἱστορίας μὲ κεφαλαία γράμματα. Γιὰ μία ἐπιβολὴ ὑποχρεωτικότητας βασισμένη σὲ ἀνεπαρκεῖς καὶ ἐλλιπεῖς ἐπιστημονικὲς μελέτες μὲ ἔκθεση σὲ ἄμεσο καὶ μακροπρόθεσμο κίνδυνο ἀγνώστου μεγέθους ὅλων μας (ἀλλὰ ἰδίως τῶν ὑγειῶν νέων καὶ τῶν παιδιῶν αὐτῆς τῆς χώρας) μὲ τὸ διωγμένο μου καὶ τὸ ἀκαταδίωκτό τους νὰ μᾶς στοιχειώνουν τὰ ὄνειρά μας καὶ τὶς ἐλπίδες μας. Μὲ τὴ δημοκρατία μας νὰ σείεται ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη αὐτῆς τῆς γής.

ΕΓΩ Ο ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΣ ΥΓΙΗΣ «ΛΕΠΡΟΣ» ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ

Σημείωση: Τὰ πλήρη στοιχεῖα τοῦ ὑπογράφοντος εἶναι στὴν διάθεσή μας καὶ ἔχει γίνει ἡ ἀπαραίτητη ταυτοποίησή τους. Ὑπὸ τὸν φόβο κυρώσεων δὲν δημοσιεύεται τὸ ὄνομα τοῦ γράφοντος.

Δημοκρατία

5 σχόλια:

 1. Ανακριβειες και προπαγανδα φθηνη και ξεπερασμενη ,τυπου σοβιετιας...άλλαξε επαγγελμακαι κανε ο,τι επιθυμεις μονος σου και με αυτους που σε ανεχονται...η διαταραχη σου θα ειναι απολυτα σεβαστη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστούμε τον ανώνυμο υγειονομικό για τις πληροφορίες.
  Είμαστε στο πλευρό του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Όλοι οι ανεμβολιαστοι εντιμοι και ηθικοι γιατροί συσπειρωθειτε καιενωμενοι παλεψτε ενάντια στο ψέμα αυτό που λέγεται εμβολιο και στο έγκλημα που προπαγανδίζουν οι "ειδικοι".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στηρίζουμε τον ανώνυμο υγειονομικό!Συμμεριζόμαστε τον προβληματισμό του και την αγωνία του!Συνεχίστε τον δίκαιο αγώνα σας όλοι οι υγειονομικοί!Ο Θεός μαζί σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.