21 Αυγ 2021

Οἱ Ταλιμπᾶν εἶναι ἤδη ἐδῶ! Ἰσλαμαμπὰντ ὁ Πειραιᾶς, Καμποὺλ ἡ πλ. Βικτωρίας!

Στὸ μεγαλύτερο λιμάνι τῆς χώρας Σιῖτες αὐτομαστιγώθηκαν τιμώντας τὴν Ἀσούρα. Ἰσλαμικὸ «προάστιο» στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας
Τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ οἱ εἰκόνες ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστᾶν προκαλοῦν φρίκη σὲ ὅλο τὸν κόσμο, παρόμοιας ὑφῆς σκηνὲς ἐκτυλίσσονται στὸν Πειραιά.
Γιὰ ἀκόμα μία φορὰ χθὲς δεκάδες ἄνδρες, ἡμίγυμνοι καὶ ξυπόλυτοι, αὐτομαστιγώθηκαν καὶ αὐτοχαράχθηκαν, προκειμένου νὰ τιμήσουν μὲ τὸν μεσαιωνικὸ αὐτὸ τρόπο τὴ θρησκευτικὴ ἑορτὴ τῆς Ἀσούρα. Ἀποτέλεσμα τῆς πρακτικῆς τους, ἡ μετατροπὴ τῆς ἱστορικῆς περιοχῆς τοῦ Πειραιᾶ σὲ... προάστιο τριτοκοσμικῆς πόλης τῆς Ἀσίας.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συγκεκριμένης τελετῆς, οἱ σιῖτες μουσουλμάνοι, ὡς ἔνδειξη θρήνου καὶ πίστης, περπατοῦν χτυπώντας ταυτόχρονα τὸ κορμί τους μὲ κοφτερὰ ἀντικείμενα καὶ μαστίγια μέχρι νὰ ματώσουν.

Θέαμα ἀποτρόπαιο, μάρτυρες τοῦ ὁποίου γίνονται ἀκόμη περαστικοὶ ποὺ σοκάρονται, καὶ ποὺ γιὰ κάποιο λόγο στὴ χώρα μας ἀντιμετωπίζεται μὲ μία «φολκλορικὴ προσέγγιση» καὶ χρησιμοποιεῖται ὡς ἀφορμὴ γιὰ τὴν «εἰσαγωγὴ» τοῦ πληθυσμοῦ στὰ θρησκευτικὰ ἔθιμα τοῦ Ἰσλάμ. Έχουμε, λοιπόν, τὸ φαινόμενο τῆς εἰσαγωγῆς τέτοιου εἴδους βαρβαρικῶν ἐθίμων στὴν καθημερινότητά μας χωρὶς νὰ κουνιέται φύλλο. Αναρωτιέται κανεὶς τί ἄλλου εἴδους παρόμοια ἔθιμα θὰ πρέπει νὰ ἀνεχθοῦμε τὶς ἑπόμενες δεκαετίες ἀπὸ τοὺς μουσουλμανικοὺς πληθυσμοὺς ποὺ ἐγκαθίστανται στὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ ὁποῖοι, ἀκόμα καὶ σύμφωνα μὲ ὑπέρμαχους τῆς μεταρρύθμισης τοῦ Ἰσλάμ, λειτουργοῦν σὰν νὰ βρίσκονται στὸν Μεσαίωνα.

Ἄλλωστε, πόσο ἀπέχει αὐτὴ ἡ πρακτική τοῦ αὐτομαστιγώματος ἀπὸ ἄλλες ποὺ περιλαμβάνουν ἀκόμα καὶ τὸν ἀκρωτηριασμὸ γενετικῶν ὀργάνων νέων κοριτσιῶν ἄλλων σεκτῶν τοῦ Ἰσλάμ;

Ἐντύπωση, πάντως, προκαλεῖ ἀκόμα τὸ γεγονὸς πὼς τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἡ ἀγωνία γιὰ τὸν κορονοϊὸ ἐν ὄψει χειμῶνα χτυπᾶ κόκκινο, τέτοιου εἴδους «χάπενινγκ» συνεχίζονται ἀπρόσκοπτα. Άλλωστε, γιὰ τί μέτρα ἀσφαλείας γιὰ τὸν κορονοϊὸ νὰ μιλήσει κανείς, τὴ στιγμὴ ποῦ τὰ αἵματα ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες πετάγονται δεξιὰ κι ἀριστερά;
dimokratianews, 20|08|2021

Οἱ Ταλιμπᾶν εἶναι ἤδη ἐδῶ!
dimokratianews,20|08|2021
Ἡ «δημοκρατία» εἶναι ἕνα ἐνημερωτικὸ μέσο, τὸ ὁποῖο δὲν ἀκολουθεῖ τὴν πεπατημένη τῆς σήψης, τῆς παρακμῆς καὶ τοῦ ἀφελληνισμοῦ. Ἀσχολούμαστε καὶ καταγγέλλουμε τὴ σταδιακὴ μετατροπὴ τῆς Ἑλλάδας σὲ χαλιφάτο ἀπὸ τὰ πρῶτα φύλλα μας ἕως καὶ σήμερα. Γράφουμε γιὰ ὅσα ὀφθαλμοφανῆ προσπαθεῖ νὰ κρύψει κάτω ἀπὸ τὸ χαλὶ τὸ κατεστημένο. Σχολιάζουμε τὰ μείζονα προβλήματα, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ οἱ ἔχοντες πολιτική, οἰκονομικὴ καὶ ἐπικοινωνιακὴ ἰσχὺ καὶ ἐξουσία προσποιοῦνται ὅτι δὲν ὑπάρχουν, δὲν τὰ βλέπουν, δὲν ἀπειλοῦν τὸν λαὸ καὶ τὴν πατρίδα.

Σήμερα η ἐφημερίδα μας δείχνει τὴν κατάντια τῆς καρδιᾶς τῆς πρωτεύουσας τῆς Ἑλλάδας καὶ τὴν ταχύτατη παράδοση ἀπὸ τὴν πολιτικὴ τάξη τῶν ἱερῶν ἐδαφῶν μας στοὺς ἰσλαμιστὲς ἐποίκους καὶ τοὺς κουβαλητοὺς τοῦ Ερντογᾶν. Στὴν πλατεῖα Βικτωρίας γίνονται πικνὶκ Ἀφγανῶν καὶ στὴν περιοχὴ δεσπόζουν οἱ παντιέρες ἰσλαμικῶν ὀργανώσεων, στὸν Πειραιὰ καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς ἐπικράτειας αὐτομαστιγώνονται μαζικὰ οἱ Σιῖτες μουσουλμάνοι στὴ γιορτὴ Ἀσούρα καὶ οἱ Πακιστανοὶ διοργανώνουν ἐθνικιστικὲς φιέστες ἀλαλάζοντας συνθήματα ὑπὲρ τῆς πολεμικῆς θρησκείας τους καὶ τοῦ Πακιστᾶν.

Τὴν ἰδια στιγμὴ ποὺ συμβαίνουν ὅλα αὐτὰ τὰ ἐξωφρενικὰ καὶ θλιβερά, ὀ Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχιζει τὴν προσπάθεια τοῦ θρησκευτικοῦ ἀποχρωματισμοῦ τῆς Ἑλλάδας, ἀπαγορεύοντας τὸν Δεκαπενταύγουστο τὴν περιφορὰ τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας.

Ἡ εἰκόνα τῆς Ἑλλάδας ποὺ προβάλλουν τὰ διαφημιστικὰ σπὸτ τοῦ ΕΟΤ εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ἀληθινή. Στα κέντρα τῶν μεγάλων πόλεων ἐπικρατεῖ τὸ ἰσλαμικὸ στοιχεῖο, τὸ ὁποῖο δὲν νιώθει πιὰ τὴν ἀνάγκη νὰ διατηρεῖ χαμηλὸ προφίλ. Ἐκδηλώνεται ἐλεύθερα καὶ ἐπιβάλλει τὴν κυριαρχία του καὶ οὐσιαστικὰ καὶ συμβολικά.

Ὁ παραδοσιακός τροπος ζωῆς τῶν Ἑλλήνων βρίσκεται ὑπὸ ἀνεπίσημη ἀλλὰ οὐσιαστικὴ ἀπαγόρευση ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, ἐνῷ τὰ αἱματηρὰ ἔθιμα καὶ οἱ πολεμοχαρεῖς φιέστες τῶν μουσουλμάνων παρουσιάζονται ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς τοῦ κατεστημένου σάν… συμπαθητικὲς καὶ ἀνώδυνες φολκλορικὲς ἐκδηλώσεις.

Ἔχοντας κατα νοῦ ὅλα τὰ προαναφερθέντα μπορεῖ νὰ πεῖ κάποιος ὅτι ἡ ἀνησυχία γιὰ τὸ ποῦ θὰ πᾶνε καὶ τί θὰ κάνουν οἱ Ἀφγανοὶ Ταλιμπᾶν εἶναι ἄνευ οὐσίας. Οι Ταλιμπᾶν βρίσκονται ἤδη ἐδῶ!

2 σχόλια:

  1. Όποιος θέλει να μάθει τι εστι μουσουλμάνος ας μελετήσει το συναξαριστη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορειτου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.