15 Ιουλ 2021

Καὶ ἂν δὲν μπορέσει νὰ συνέλθει ἡ Ἱεραρχία τὸν Ὀκτώβριο;

Τοῦ Σωτήρη Μ. Τζούμα
Σύμφωνα μὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ Νόμος τοῦ Κράτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας εἶναι τὸ ἀνώτατο ὄργανο διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τὸ ὁποῖο συνέρχεται κάθε Ὀκτώβριο σὲ τακτικὴ συνεδρίαση καὶ κάθε Φεβρουάριο ἐκτάκτως καὶ «ἀποφαίνεται ἐπὶ παντὸς ζητήματος ἀφορῶντος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν», δηλαδὴ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ... Χριστεπωνύμου λαοῦ (ἄρθρο 4).

Τελευταία Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἦταν τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2019. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2020 δὲν συνῆλθε ἐκτάκτως γιατί λέει δὲν εἶχε θέματα νὰ διεκπεραιώσει οὔτε κενὰ Μητροπόλεων ὑπῆρχαν γιὰ ἐκλογὲς νέων Μητροπολιτῶν.

Ἔκτοτε, ἐλέω κορονοϊού, δὲν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρία, οὔτε ἡ τακτική του 2020, οὔτε ἄλλη ἔκτακτη.

Καὶ ἐνῷ ἀναμέναμε νὰ συγκληθεῖ ἐντός του Ἰουλίου, τὸ περιστατικὸ μὲ τὸν πρώην ἱερέα ποὺ «ράντισε» μὲ καυστικὸ ὑγρὸ τὰ μέλη τοῦ δευτεροβάθμιου γιὰ κληρικοὺς Συνοδικοῦ δικαστηρίου, «ἔκαψε» τὰ πάντα!

Μία ἡμέρα ἀργότερα, ἀνακοινώθηκε ὅτι ἡ Ἱεραρχία θὰ συγκληθεῖ τὸν Ὀκτώβριο.

Ποιὸς ὅμως, εἶναι σίγουρος ὅτι θὰ γίνει τὸν προσεχῆ Ὀκτώβριο Ἱεραρχία καὶ δὲν θὰ ὑπάρξουν προβλήματα ἐξαιτίας τυχὸν νέων ὑγειονομικῶν μέτρων γιὰ τὴν πανδημία;

Κανεὶς Ἱεράρχης δὲν ἀνησυχεῖ πού… σίγασε ἡ Ἱεραρχία;Κανεὶς δὲν νοιάζεται πιὰ γιαυτὴ τὴν Συνοδικότητα γιὰ τὴν ὁποία χύθηκαν τόνοι ἀπὸ κροκοδείλια δάκρυα πρὶν ἀπὸ 10-12 χρόνια;

Δὲν νοιώθει οὔτε ὁ Πρῶτος, οὔτε οἱ Ἱεράρχες τὴν ἀνάγκη νὰ συμπροβληματιστοῦν, νὰ συσκεφθοῦν, νὰ συζητήσουν καὶ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι νὰ ἀπευθύνουν λόγους παρηγορίας, στηρίξεως καὶ ἐλπίδας στὸν λαό μας;

Δὲν ἐντοπίζει ἡ Σεπτὴ Ἱεραρχία τὸν προβληματισμὸ ποὺ συνέχει τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα, στὸ ὁποῖο ὀφείλει νὰ δώσει ἀπαντήσεις καὶ κατευθυντήριες γραμμὲς γιὰ ὅσα συμβαίνουν;

Ἔχουν ἐξαντλήσει οἱ Ἅγιοι τὴν ποιμαντορία τους σὲ νουθεσίες καὶ προτροπὲς γιὰ ἐμβολιασμό; Αὐτὸ εἶναι πλέον ἡ Ἐκκλησία μας; Παράρτημα τοῦ Χαρδαλιᾶ;

Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 4, πάρ. β) τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη, ἡ ΙΣΙ «μελετᾶ καὶ ἀποφασίζει περὶ τῶν ληπτέων μέτρων διὰ τὴν πραγμάτωσιν τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ Χριστεπωνύμου λαοῦ».

Γιατί δὲν τὸ κάνει;

Ποιὸ εἶναι τὸ ἐμπόδιο καὶ δὲν συγκαλεῖται ἡ Ἱεραρχία ἐκτάκτως ἀκόμη καὶ ἐν μέσῳ θέρους; Πόσες φορὲς δὲν ἔχει συνέλθει στὸ παρελθόν; Ἐπὶ Σεραφεὶμ κὰτ/ἐπανάληψη καὶ ἐπὶ Χριστοδούλου τουλάχιστον μία φορά.

Τὸ Ποίμνιο, ἅγιοι Πατέρες, ταλαιπωρεῖται, βάλλεται πανταχόθεν. Ὁ στρατὸς τοῦ Χριστοῦ χρειάζεται ἐνίσχυση, τόνωση, ἀνεφοδιασμό! Γιατί τοῦ τὰ στερεῖτε;

Ἂν ἡ Ἱεραρχία δὲν μπορέσει νὰ συγκληθεῖ οὔτε τὸν προσεχῆ Ὀκτώβριο, λόγω πανδημίας; Τὸ σκεφθήκατε αὐτό;

Τρεῖς κενὲς Ἱερὲς Μητροπόλεις περιμένουν τὸν Ποιμένα τους καὶ κάτι μᾶς λέει ὅτι ἐνδεχομένως νὰ γίνουν καὶ περισσότερες!

Καὶ παρὰ τὶς φιλότιμες προσπάθειες τῶν ἁγίων Τοποτηρητῶν, τὸ κενό τοῦ κανονικοῦ Ποιμενάρχη τοὺς εἶναι δυσαναπλήρωτο.

Στὰ κατὰ τόπους «Παύλεια» ἔστρεξαν πολλοὶ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς… τὰ πανηγυρικὰ συλλείτουργα δὲν ἔλειψαν καὶ σὲ ἄλλες ἑορτές, οὔτε θὰ λείψουν ἐντός του καλοκαιριοῦ… ἡ Ἱεραρχία εἶναι τὸ πρόβλημα; Γιατί συμβάλετε μὲ τὴν ἀνοχὴ σᾶς ἅγιοι Ἀρχιερεῖς σὲ αὐτὴ τὴν ἀταξία καὶ ἀντικανονικότητα;

Σὲ τελευταία ἀνάλυση ἀλλάξτε τὸν Καταστατικὸ Χάρτη… νὰ μὴ διαμαρτυρόμαστε κι ἐμεῖς, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναπαύεσθε κι ἐσεῖς ὅτι τουλάχιστον δὲν παρανομεῖτε!!

1 σχόλιο:

 1. Άμα το βιτριόλι είχε τέτοια...

  β ο λ ι κ ά...αποτελέσματα...
  επί τής συγκλήσεως τής Συνόδου

  (και...εννοείται από την
  διατύπωσή σας
  πώς αναφέρεστε στην κανονική...
  την μή κουτσουρεμένη
  δια την...χρείαν...
  σύνοδο...)

  τότε...
  να μάς συγχωρείτε καλέ μας κύριε,
  αλλά, το ψεκασμένο μας μυαλό
  θα ξεκινήσει νά κάνει...

  παράξενες...σκέψεις...

  ...

  ...κρίμα...να μην διαθέτουμε
  τα... φαιά κύτταρα

  τού Ηρακλή Πουαρώ...

  αφού τα εγκληματικά στοιχεία...
  στο π ρ ο σ κ ή ν ι ο

  ενίοτε καλύπτουν αθέατες
  φιγούρες που κινούνται
  σκιωδώς και υπόγεια
  στο π α ρ α σ κ η ν ι ο...

  ...

  Μήπως,φαντάζομαι άραγε...
  ανεμο μυλους τινές
  ώς...φοβερούς...γίγαντες...

  ...μπορεί...

  ίσως ...πάλι...και...ό χ ι...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.