15 Ιουλ 2021

«Ἡ δοκιμασία τὴν πανδημίας, μᾶς βρῆκε ἀνέτοιμους πνευματικὰ. Ἔπρεπε ὅμως, γνωρίζοντας τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια τῶν θλίψεων, νὰ μὴν φοβηθοῦμε ἀλλὰ νὰ καταφύγουμε στὸν Κύριο…»

Ἱερομονάχου Γρηγορίου (2021), Μὲ πίστη καὶ μετάνοια. Ἅγιον Ὅρος: Ἱερὸν Κουτλουμουσιανὸν Κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Σύμφωνα μὲ τοὺς λόγους τῶν ἁγίων Πατέρων, καὶ στὴν τωρινὴ πρωτόγνωρη γιὰ μᾶς κατάσταση, ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ φοβόμαστε καὶ νὰ ἀπελπιζώμαστε, ἀλλὰ μὲ περισσότερη πίστη νὰ καταφεύγουμε στὴν φιλάνθρωπη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καὶ νὰ ἔχουμε τὴν βεβαιότητα ὅτι καὶ ἡ δοκιμασία αὐτὴ θὰ εἶναι γιὰ τὴν πνευματική μας ὠφέλεια, ἂν τὴν δεχθοῦμε ἀγόγγυστα καὶ...
δοξολογώντας τὸν Κύριο.

Ἡ δοκιμασία τὴν πανδημίας, ποὺ ἀναστάτωσε τὸν κόσμο ὁλόκληρο, βρῆκε καὶ ἐμᾶς τοὺς πιστοὺς ἀνέτοιμους πνευματικὰ νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουμε. Παρασυρθήκαμε ἀπὸ ἐξωχριστιανικὰ κέντρα, καὶ κυριευθήκαμε ὅπως οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἀπὸ φόβο καὶ ἀγωνία γιὰ τὸ αὔριο. Ἔπρεπε ὅμως, γνωρίζοντας τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια τῶν θλίψεων, νὰ μὴν φοβηθοῦμε ἀλλὰ νὰ καταφύγουμε στὸν Κύριο μὲ πίστη θερμή, μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ μᾶς σκεπάση ἡ ἀγάπη Του.

6 σχόλια:

 1. Πιστεύω δὲν θὰ περάσει ἡ πανδημία ὅσο τὸ κράτος εἶναι μὲ τὸν διάβολο!
  Διότι δὲν καταργεῖ τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς νόμους καὶ ἡ ἀχαρνῶν ἔχει λόγο σὲ ἀποφασιστικὰ ζητήματα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μόνη δύναμη τού κράτους,

   να κλέβει τήν ψήφο μας
   υποσχόμενο επίγειους παραδείσους
   σε μπλέ...
   πράσινες...
   κόκκινες...
   κι επ'εσχάτων...ροζουλί...

   παραλλαγές...

   Μήπως να γράφαμε...
   εκεί που ξέρουμε,
   τις πολύχρωμες ψευτιές τους

   και να εμπιστευτούμε
   τήν κ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ ά μας

   στήν μόνη Α λ ή θ ε ι α ...;

   ...

   Τον 120ό Ψαλμό κάθε μέρα
   πρίν βγούμε απ'το σπίτι μας
   έλεγε ευλογημένος λειτουργος
   τού Υψίστου...

   (π.Αθανάσιος Μυτηλιναίος)

   Διαγραφή
 2. Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς,
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Ἰσχυκότες ἡττᾶσθε.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε, καὶ πάλιν ἡττηθήσεσθε.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Καὶ ἣν ἂν βουλὴν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός,

  Καὶ λόγον, ὃν ἐὰν λαλήσητε, οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἐν ὑμῖν,
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Τὸν δὲ φόβον ὑμῶν οὐ μὴ φοβηθῶμεν, ουδ' οὐ μὴ ταραχθῶμεν.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἡμῶν, αὐτὸν ἁγιάσωμεν, καὶ αὐτὸς ἔσται ἡμῖν φόβος.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Καὶ ἐὰν ἐπ' αὐτῷ πεποιθὼς ᾧ ἔσται μοι εἰς ἁγιασμόν.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Καὶ πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ' αὐτῷ, καὶ σωθήσομαι δι' αὐτοῦ.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἃ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός,
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει, ἴδε φῶς μέγα.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ, καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς λάμψει ἐφ' ἡμᾶς.
  Ὅτι μεθ΄ ἡμῶν ὁ Θεός.

  Ὅτι Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, Υἱός, καὶ ἐδόθη ἡμῖν,
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον,
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Μεγάλης Βουλῆς Ἄγγελος.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Θαυμαστὸς σύμβουλος.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Θεὸς ἰσχυρός, Ἐξουσιαστής, Ἄρχων εἰρήνης.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  Πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.
  Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για την ολιγοπιστια των γονέων που αφήνουν απροστάτευτα τα μικρά παιδιά, στα εμβόλια θα βοηθήσει ο Θέος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Θεός να μας χαρίσει υπακοή και αγάπη, που τόσο φαίνεται ότι μας λείπουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο ιερομόναχος Γρηγόριος τοποθετείται όχι ακραία στο πρόβλημα της πανδημίας, αλλά με πίστη και διάκριση, αντίθετα με μερικούς σχολιαστές που δεν ξέρουν τί λένε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.