14 Ιουν 2021

Ἀκυρῶστε τὴν προδοτικὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν! Τὰ Σκόπια ἐμφανίστηκαν ὡς «Μακεδονία» στὸ EURO 2020

Κατέρρευσε τὸ ἀντεθνικὸ ἀφήγημα τῶν προθύμων…
Ἡ προδοτική Συμφωνία τῶν Πρεσπών ἂρχισε ἤδη νὰ δημιουργεῖ τετελεσμένα ὑπὲρ τῶν Σκοπιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλεύονται κάθε εὐκαιρία καὶ κάθε κενό της γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὸν ἀλυτρωτισμό τους καὶ νὰ προκαλέσουν τὸν ἑλληνικὸ λαό.
Ἡ ἐθνικὴ ὁμάδα τοῦ γειτονικοῦ κράτους ἐμφανίστηκε στό EURO 2020 μέ τὶς φανέλες τῶν παικτῶν νὰ γράφουν «Ποδοσφαιρικὴ Ὁμοσπονδία Μακεδονίας», γράφοντας στὰ παλιά τους τὰ παπούτσια ἀκόμη καὶ τὴν ἐπαίσχυντη συμφωνία, μὲ τὴν ὁποία ἡ προηγούμενη κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ χάρισε στοὺς Σκοπιανοὺς τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας.
Οἱ καταχραστὲς τῆς ἑλληνικῆς Ἱστορίας προκάλεσαν καὶ μέσα στὰ ὅρια τοῦ ἀγωνιστικοῦ χώρου, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐξέδρες τοῦ σταδίου στὸ... Βουκουρέστι, ὅπου διεξαγόταν ὁ ποδοσφαιρικὸς ἀγώνας, μὲ τὸν ἥλιο τῆς Βεργίνας στὶς μπλοῦζες τους καὶ κρατώντας κασκὸλ ποὺ ἀνέγραφαν τὴν λέξη «Μακεδονία». Αὐτὴ ἦταν ἡ… ἐπιτυχία τῆς κυβέρνησης Τσίπρα στὸν δρόμο τῆς ὁποίας συνέχισε νὰ κινεῖται καὶ ἠ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἀναπτύσσοντας ἰδιαίτερες σχέσεις μὲ τόν Ζάεφ καὶ τὴν παρέα του. Ἡ προκλητικὴ στάση τῶν Σκοπιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀγνόησαν ἐπιδεικτικὰ τὰ ἑλληνικὰ παρακάλια καὶ δὲν ὑπολόγισαν οὔτε τὴν διαμαρτυρία τοῦ ἑλληνικοῦ ὑπ. Ἐξωτερικῶν καὶ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ὀ Νίκος Δένδιας στόν ὁμόλογό του τῶν Σκοπίων, δείχνει πώς ἔχει ἀποφασίσει νὰ πορευτεῖ ἡ γειτονικὴ χώρα.

Κυρίως ὅμως ἐπιβεβαιώνει -ὅπως ἔχει γράψει ἐπανειλημμένα καὶ ἡ «δημοκρατία»- ὅτι ἡ περίφημη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δὲν πρόκειται νὰ «λειτουργήσει» καὶ γι’ αὐτὸ ἀναδεικνύεται ἄλλη μία φορὰ ἡ ἀνάγκη ἄμεσης ἀκύρωσής της. Τὸ ἀντεθνικὸ ἀφήγημα τῶν «προθύμων», τόσο τῆς σημερινῆς ὅσο καὶ τῆς προηγούμενης κυβέρνησης, ὅτι μὲ τὴν συμφωνία ἀρχίζει μία νέα ἐποχὴ καὶ ὅτι παύει ὁ ἀλυτρωτισμὸς τῶν Σκοπιανῶν, ἔχει χάσει ἀπὸ χθὲς καὶ τὸ τελευταῖο του ἔρεισμα.

Σύμφωνα μὲ διπλωματικὲς πηγές, ὁ Νίκος Δένδιας ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν τῶν Σκοπιανῶν Μπουτζὰρ Ὀσμάνι, μὲ τὴν ὁποία τὸν ἐγκαλεῖ σχετικὰ μὲ τὴν πλήρη, συνεπῆ καὶ μὲ καλὴ πίστη ἐφαρμογὴ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, σύμφωνα μὲ διπλωματικὲς πηγές, ὑπογραμμίζει τὴν ἀνάγκη γιὰ πλήρη, συνεπῆ καὶ μὲ καλὴ πίστη ἐφαρμογὴ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν: «Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ὁ κ. Δένδιας ἀναφέρει ὅτι ἂν καὶ στὴν ἐν λόγῳ Συμφωνία, ὅπως προβλέπεται στὸ ἄρθρο 1, παράγραφος e, ὁ κωδικὸς ὀνομασίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας στὸν Διεθνῆ Ὀργανισμὸ Τυποποίησης (ISO), παραμένει MKD, ἡ χρήση τοῦ ἐν λόγῶ ἀκρωνυμίου στὸ EURO 2020 δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Στὸ πλαίσιο τῆς διεθνοῦς πρακτικῆς, τῆς πλήρους ἐφαρμογῆς τῆς συμφωνίας, καθὼς καὶ τῆς προσπάθειας διατήρησης μίας θετικῆς δυναμικῆς στὶς διμερεῖς σχέσεις, ἡ Βόρεια Μακεδονία ὀφείλει νὰ χρησιμοποιεῖ σὰν ἀκρωνύμιο γράμματα ποὺ νὰ ἀνταποκρίνονται στὸ ὄνομά της, ὅπως NM (North Macedonia) ἢ ἐναλλακτικὰ RNM (Republic of North Macedonia). Παράλληλα τονίζει ὅτι ἐκκρεμεῖ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ὀνομασίας τῆς Ποδοσφαιρικῆς Ὁμοσπονδίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας, ἡ ὁποία πρέπει νὰ τροποποιηθεῖ προκειμένου νὰ ἀνταποκρίνεται στὶς προβλέψεις τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Ζητά, τέλος, τὴν παρέμβαση τοῦ κ. Ὀσμάνι προκειμένου νὰ λυθοῦν τὰ ζητήματα αὐτά, στὸ πλαίσιο τῶν σχέσεων καλῆς γειτονίας».

Ἡ ἀπάντηση τοῦ «Μακεδόνα» Ἀλβανοῦ πολιτικοῦ Ὀσμάνι ἦταν ἐξίσου προκλητικὴ μὲ τὴν ἐμφάνιση τῶν ψευτομακεδόνων, καθὼς ὑποστήριξε: «Ἡ Ποδοσφαιρικὴ Ὁμοσπονδία Μακεδονίας εἶναι ἕνας ἀνεξάρτητος καὶ μὴ κερδοσκοπικὸς ὀργανισμὸς ποὺ εἶναι ἐγγεγραμμένος στὸ Κεντρικὸ Μητρῶο ὡς Ἕνωση ποὺ δὲν λαμβάνει κρατικὰ χρήματα.

Σύμφωνα μὲ τὴν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας Μακεδονία ἀφορᾶ ἱδρύματα, ὀργανισμούς, ἑνώσεις ποὺ λαμβάνουν κρατικὰ χρήματα. Ἐφόσον, λοιπόν, δὲν λαμβάνει κρατικὰ χρήματα, ἡ FF Μacedonia δὲν ἔχει καμία ὑποχρέωση προσαρμογῆς βάσει τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν».

Τὸ πρόσχημα ποὺ ἐπικαλεῖται ὁ κ. Ὀσμάνι δὲν ἀφήνει καμία ἀμφιβολία ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ ὄχι μόνο δὲν πρόκειται νὰ δείξουν καμιὰ «καλὴ πίστη», ὅπως ἀφελῶς θεωροῦν κάποιοι στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ θὰ συνεχίσουν νὰ ἀξιοποιοῦν στὰ ἔπακρο τὶς διάφορες ἀφορμὲς ὥστε νὰ μετατρέψουν κάθε «παράθυρο» τῆς συμφωνίας (αὐτὸ καὶ ὅσα ἄλλα ὑπάρχουν) σέ… πόρτα. Κι αὐτὸ ἦταν ἀναμενόμενο ὅτι θὰ συμβεῖ ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι ἡ συμφωνία ἦταν προβληματικὴ ἀπὸ τὴν ἀρχή, ὅσο κι ἂν τώρα ὁ ἀρχιτέκτονάς της καὶ βασικὸς ὑπόλογος ὡς ὑπουργὸς Ἐξωτερικών Νικος Κοτζιάς διαρρηγνυει μὲ θράσος τὰ ἱμάτιά του γιὰ τὴν «ἀθέτησή» της ἀπὸ τοὺς Σκοπιανούς…

dimokratia

1 σχόλιο:

  1. Τραγουδήσετε το Μακεδονία ξακουστή, όπου βρεθείτε πατριώτες, μέχρι να ξυπνήσουν απο τους τάφους τους οι πραγματικοί Μακεδόνες. Ευτυχώς ο Θεός φροντίζει για την Ελλάδα, αν «φρόντιζαν» οι διοικούντες, όπως είπε ο ΑΓ. Παΐσιος ο Αγιορείτης, αλίμονο μας...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.