14 Ιουν 2021

Συνέδριο γιὰ τὴν Γονιμότητα: Ψευτοδικαιωματιστὲς διαρρηγνύουν τὰ ἱμάτια τους, ἐπειδὴ «εἶναι μεσαίωνας» τὸ νὰ μὴν ἀφήνεις τὴν χώρα σου νὰ πεθάνει!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Tό 1o Πανελλήνιο συνέδριο Γονιμότητας καὶ Ἀναπαραγωγικῆς Αὐτονομίας πού θὰ λάβει χώρα 2 μὲ 4 Ἰουλίου στὰ Ἰωάννινα (ἀναβλήθηκε τελικά!) καὶ θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν τεράστια πληγὴ τοῦ δημογραφικοῦ καὶ τὴν ἀξία τῆς ἐνημέρωσης γιὰ θέματα γονιμότητας καὶ ὑπογονιμότητας, μπῆκε στὸ στόχαστρο ψευτοδικαιωματιστῶν ποὺ ἔσπευσαν νὰ χαρακτηρίσουν αὐτὴν τὴν προσπάθεια ὡς «μεσαιωνικὴ» καὶ «ἀντιφεμινιστική».
Ἦταν ἀναμενόμενο καί μονάχα θέμα χρόνου νὰ ἐκδηλωθεῖ ἡ μισανθρωπία χαρακτήρων ποὺ διακατέχονται ἀπὸ τυφλὸ μίσος, ἐναντίον ὁποιασδήποτε πρωτοβουλίας μπορεῖ νὰ στηρίζει ἔστω καὶ κατ’ ἐλάχιστον τὸ ἱερότατο δῶρο τῆς τεκνογονίας.
Πραγματικά, ἡ διαστροφὴ σὲ κάποιες νοοτροπίες τῆς κοινωνίας, ἔχει... φτάσει σὲ ἐπίπεδα σουρεαλισμοῦ. Πῶς μπορεῖ μία ὁποιαδήποτε δράση ποὺ στηρίζει τὴν στήριξη τῆς μητέρας, τὴν γέννηση ζωῆς καὶ τὴν διαφύλαξή της, νὰ κατακεραυνώνεται ἀπὸ τοὺς -δῆθεν- ὑπερασπιστὲς τῶν δικαιωμάτων; Κι ὅμως μπορεῖ.

Δηλώνουν σφόδρα «ἐνοχλημένοι» ἐπειδὴ στὸ συνέδριο θὰ προσκληθοῦν νὰ μιλήσουν μεταξὺ ἄλλων, Μητροπολίτες καὶ Κληρικοί. Ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημά τους; Τί φασιστικὴ νοοτροπία εἶναι αὐτή; Ἐλευθερία ἔκφρασης καὶ λόγου δὲν ὑποτίθεται πῶς ἔχουμε; Ἐλεύθερη διακίνηση ἰδεῶν δὲν ὑποτίθεται πῶς ἔχουμε;

Ἂν δὲν ἔχει ἀντιπροσώπους ἡ Εκκλησία σέ ἕνα τέτοιο συνέδριο, ποὺ στηρίζει ἀδιάκοπα χιλιάδες (πυρηνικὲς καὶ μονογονεϊκὲς) οἰκογένειες μέσα ἀπὸ τὴν τιτάνια φιλανθρωπικὴ δράση της, ποιὸς θὰ ἔχει; Ποιὸς φορέας ἔχει σταθεῖ περισσότερο δίπλα στὴν μάνα (καὶ τὸν πατέρα), ἀπὸ ὅτι ἔχει σταθεῖ διαχρονικὰ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας;

Ἔχουν ἀναλογιστεῖ, πόσες χιλιάδες παιδιὰ ποὺ δὲν θὰ ἔβλεπαν ποτὲ τὸ φῶς τῆς μέρας, γεννήθηκαν καὶ ζοῦν σήμερα ἀνάμεσά μας, λόγῳ τῆς (ψυχικῆς καὶ ὑλικῆς) συμπαράστασης τῆς Ἐκκλησίας σὲ ἀπελπισμένους γονεῖς;

Ἂν δέν ἐκπροσωπεῖται ἡ Ἐκκλησία ποὺ στέκεται ὡς ἄγρυπνος φρουρὸς κάθε ζωῆς, ποὺ εἶναι θεμελιωμένη στὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εὐλογεῖ τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, ποὺ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο μὲ ψυχὴ αἰώνια καὶ πιστεύει πώς ἡ ψυχὴ ὑφίσταται σὲ ἕναν ἀγέννητο ἄνθρωπο «ἐξ ἄκρας συλλήψεως», ποιὸς θὰ ἐκπροσωπεῖται;

Ὄχι ἡ Ἐκκλησία ποὺ τιμᾶ «ἑξαιρέτως» τὸ κατεξοχὴν σύμβολο τῆς Ἁγίας Μητρότητας, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μοναδικὸ πρόσωπο τῆς ἱστορίας ποὺ ἀποτελεῖ κόσμημα καὶ κορωνίδα καὶ ἀφάνταστο καύχημα τοῦ γυναικείου φύλου;

«Θεοκρατία» σοῦ λένε μετά. Ἐνῶ γίνονται ὁλόκληρες παρελάσεις καὶ φεστιβὰλ ἀπὸ ὁμάδες ἀνθρώπων γιὰ νὰ διατυμπανίζουν σὲ πλατεῖες τό… σοβαρότατο θέμα τοῦ πῶς ἀκριβῶς προτιμοῦν νὰ διαχειρίζονται τὰ γεννητικά τους ὄργανα, ἂν κάποιοι κληρικοὶ τοποθετηθοῦν πάνω στὸ ἱερὸ θέμα τῆς μητρότητας σὲ ἕνα συνέδριο, ξαφνικὰ ἔχουμε… Θεοκρατία.

«Ἐνοχλοῦνται» ἀκόμα διότι στὸ συνέδριο συμμετέχουν καὶ γιατροὶ – μέλη τοῦ Πανελλήνιου Ἰατρικοῦ Συλλόγου, γυναικολόγοι, μαιευτῆρες κλπ. Θὰ προτιμοῦσαν 1000 φορὲς μᾶλλον, ἕνα… προοδευτικότερο συνέδριο, ποὺ νὰ ἀπαρτίζεται ἀπὸ γιατροὺς – σφαγεῖς, ποὺ θὰ συζητοῦν τὶς τελευταῖες «ἐπιστημονικὲς» ἐξελίξεις γιὰ τὶς μεθόδους διαμελισμῶν καὶ πολτοποίησης ἀγέννητων παιδιῶν, μὲ φρικτὰ ἰατρικὰ ὄργανα θανάτου, καὶ γιὰ τὴν τεράστια «μπίζνα» ποὺ ἔχει στηθεῖ γύρω ἀπὸ τὴν βιομηχανία ἐκτρώσεων.

Αὐτή ἡ κτηνωδία, αὐτὴ ἡ γενοκτονία, αὐτὸς ὁ σκοταδισμός, μᾶλλον θὰ τοὺς ἦταν ἀπόλυτα ἀρεστὰ καὶ politically correct, στὴν νοσηρὴ διάσταση ποὺ κατοικοεδρεύουν.

Διοργανώνουν πορείες διαμαρτυρίας καὶ ἀκτιβιστικὲς δράσεις γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ζώων (ποὺ καλῶς ἔχουν κάποια δικαιώματα καὶ αὐτά), καὶ γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἀνυπεράσπιστων παιδιῶν, ποὺ δὲν τὰ ρωτᾶ κανεὶς ἂν θέλουν νὰ δολοφονηθοῦν, ὄχι ἁπλὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα, ἄλλα ἐνθαρρύνουν τὴν καταπάτησή τους.

«Ἐνοχλοῦνται» ἀκόμα, ἐπειδὴ στὸ ἐν λόγῳ συνέδριο (καὶ σὲ κάθε τέτοια δράση), δῆθεν πατρονάρονται καὶ ἐνοχοποιοῦνται οἱ γυναῖκες.

Ἀπὸ ποῦ προκυπτει πώς αὐτὸ τὸ συνέδριο ἀπευθύνεται μόνο σὲ γυναῖκες; Μόνο ἡ γυναίκα ἐμπλέκεται στὸ θέμα μίας σύλληψης, κυοφορίας, τεκνογονίας καὶ οἰκογένειας; Ὁ ἄνδρας εἶναι ἀμέτοχος; Ἄμοιρος εὐθυνῶν;

Και ἀπὸ πότε θεωρεῖται πατρονάρισμα ἡ γνώση καὶ ἡ ἐνημέρωση; Τί ἐπιστροφὴ κατευθείαν στὴν καρδιὰ τοῦ Μεσαίωνα εἶναι αὐτή;

Εἶναι κακό δηλαδὴ νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ νέοι γιὰ θέματα γονιμότητας καὶ ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας; Τὰ μαθήματα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς σὲ ἀθώα καὶ ἀπονήρευτα παιδάκια δημοτικοῦ / γυμνασίου εἶναι… πρόοδος καὶ ἡ ἐνημέρωση νέων καὶ ἐφήβων γιὰ τὰ θέματα γονιμότητας εἶναι ὀπισθοδρομικότητα; Σοβαρά;

Εἶναι κακό νά ὑπάρξει εὐαισθητοποίηση γιὰ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα, νὰ σταματήσουν νὰ ἐρημώνουν πόλεις καὶ χωριά, νὰ ὑπάρξει ἀνανέωση τοῦ πληθυσμοῦ διὰ τῆς φυσικῆς ὁδοῦ – δηλαδὴ τῆς τεκνογονίας καὶ τῆς ἀντικατάστασης τῶν γενεῶν, ὅπως γινόταν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀνθρωπότητας, καὶ ὄχι διὰ τῆς ἀφύσικης, δηλαδὴ τῆς ἀντικατάστασης πληθυσμῶν μέσῳ λαθραίου ἐποικισμοῦ;

Γιατί στό νοσηρὸ μυαλό τους, ἡ μητρότητα εἶναι τόσο ἀπεχθής;

Εἶναι κακό νά συνειδητοποιήσουν τὸ μέγεθος τοῦ προβλήματος τῆς ὑπογεννητικότητας μὲ στατιστικὲς καὶ ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα, καὶ ὄχι γενικὰ καὶ ἀόριστα;

Εἶναι κακό να ἐνημερωθοῦν γιὰ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης σχετικὰ μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑπογονιμότητας;

Εἶναι κακό νά ἀκούσουν τὴν γνώμη ἀπὸ ἐπαγγελματίες Ψυχικῆς Ὑγείας, ἀπὸ Κοινωνικοὺς λειτουργούς, ἀπὸ ἐκπαιδευτικούς, ἀπὸ παιδιάτρους καὶ ἀπὸ οἰκογενειάρχες ποὺ πάλεψαν μὲ τὶς ἀντιξοότητες τῆς καθημερινότητας, ἀλλά βγῆκαν νικητὲς σὲ αὐτὸ τὸ τόσο δύσκολο ἀλλά καὶ τόσο ἀνταποδοτικὸ ταξίδι;

Εἶναι κακό νά ἀναδειχθεῖ ἡ ἀξία τοῦ μοντέλου τῆς πυρηνικῆς οἰκογένειας, γιὰ τὸ ὁποῖο εἶναι ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένο ἀπὸ ἑκατοντάδες χιλιάδες πηγές, πὼς εἶναι μακρὰν τὸ ὑγιέστερο μοντέλο γιὰ τὴν σωστὴ ἀνατροφὴ καὶ τὴν βέλτιστη ψυχικὴ ὑγεία τοῦ παιδιοῦ;

Εἶναι κακά νὰ ἀρχίσει νὰ γίνεται κινητοποίηση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ ἐνίσχυση καὶ τὴν προστασία πυρηνικῶν καὶ μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν; Εἶναι κακὸ γιὰ τὰ παιδιά τους ἢ γιὰ τὰ μελλοντικὰ παιδιά τους;

Εἶναι κακό νὰ παρακολουθεῖς μία χώρα νὰ πεθαίνει καὶ νὰ μὴν μένεις ἄπραγος.

sportime

2 σχόλια:

  1. Εξαιρετικό κείμενο. Μπράβο κ. Ανδρώνη! Ο Θεός να σας δίνει δύναμη. Δυστυχώς ο κατήφορος για τον έρημο τούτο τόπο δεν έχει τελειωμό.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Να αγιάσει το χέρι σας...όπως με πολύ σεβασμό κι εν Κυρίω αγάπη θα αναφωνούσε η αγράμματη γιαγιούλα μου!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.