21 Ιουν 2021

Ἡ σύγχρονος βλάσφημος πλάνη τῆς «Οἰκονομίας τοῦ Πνεύματος»

ΤΗΝ ΑΓΙΑ Πεντηκοστὴ ἑορτάζουμε τὴν ἐπιδημία τοῦ Παναγίου Πνεύματος στὸν κόσμο, γιὰ νὰ μείνει «εἰς τὸν αἰῶνα», ὁδηγώντας μας «εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰωάν.16,13), μοιράζοντάς μας χαρίσματα καὶ κάνοντάς μας κοινωνοὺς τοῦ Θεοῦ, μέσῳ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Συγκρότησε τὸ θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ εἶναι ἡ μοναδικὴ πύλη σωτηρίας, τὸ μοναδικὸ πνευματικὸ θεραπευτήριο γιὰ ὅσους θέλουν νὰ...σωθοῦν.

Καὶ ὅμως, στοὺς σύγχρονους χρόνους τῆς ἀποστασίας, τοὺς προδρομικοὺς χρόνους τοῦ Ἀντιχρίστου, πολλοὶ κληρικοὶ ὅλων τῶν βαθμῶν καὶ θεολόγοι διέστρεψαν τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας περὶ Ἁγίου Πνεύματος. Ὡς προωθητὲς τοῦ συγχρόνου θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ καὶ οἰκουμενισμοῦ, διετύπωσαν βλάσφημες θεωρίες. Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ διαβόητη «Οἰκονομία τοῦ Πνεύματος», σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ Ἅγιο Πνεῦμα «διεύρυνε» τὴν «Οἰκονομία τοῦ Υἱοῦ», «ἐνεργοποιώντας» τὴ σωτηρία καὶ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ στὰ σχίσματα, στὶς αἱρέσεις καὶ στὶς θρησκεῖες τοῦ κόσμου!

Γιὰ νὰ στηρίξουν αὐτὴ τὴν δαιμονικὴ πλάνη ἐπικαλοῦνται τὸ χωρίο «τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ» (Ἰωάν.3,8), παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ πνεῦμα αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἀλλὰ ὁ ἄνεμος! Ὡς ἐκ τούτου, γιὰ τοὺς θιασῶτες τοῦ οἰκουμενισμοῦ, δὲν χρειάζεται πλέον κανένας εὐαγγελισμὸς καὶ ἱεραποστολὴ γιὰ τὴν ἔνταξη τῶν πλανεμένων καὶ τῶν ἀλλοθρήσκων στὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ μποροῦν νὰ «σωθοῦν» στὶς θρησκευτικές τους πίστεις! Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου καθίσταται ἄσκοπη καὶ ἀνωφελής! Ἡ βλασφημία αὐτὴ κηρύσσεται «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», χωρὶς συνέπειες! Σημεῖα τῶν καιρῶν!

2 σχόλια:

 1. Οι πανεπιστημιακές σχολές κάνουν την μεγάλη ζημιά. Εκεί τα διδάσκονται οι φοιτητές, κατόπιν μπαίνουν στην ιεροσύνη και σκορπίζουν το δηλητήριο στον ακατήχητο λαό. Όταν δε φτάσουν οι άγαμοι στον βαθμό του επισκόπου, τότε με τον αέρα του δεσποτισμού διακηρύττουν και επιμένουν ώστε να επιβάλουν τις πλάνες τους. Χαρακτηριστικό ζωντανό παράδειγμα, αφήνοντας έξω πρώτο τον Κωνσταντινουπόλεως, ο Αλεξανδρείας και ο Αμερικής, οι οποίοι αναγνωρίζουν, χωρίς καμιά επιφύλαξη και χωρίς "εντροπή", τις χριστιανικές κοινότητες ως Εκκλησίες. Δυστυχώς, περάσαμε σε καιρούς καθαρής αποστασίας και μόνο ο Θεός θα μας απαλλάξει, καθώς φαίνεται πως από την λοιπή ιεραρχία "δεν κουνιέται φύλλο"!
  ΑΜΑΣΕΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ψευτοπανεπιστήμια...

   Πανουργεία... θα έπρεπε να λέγονται

   αφού...
   θεωρώντας τον άνθρωπο κάτι σάν... εξελιγμένο... πιθηκόπουλο...
   ντέ φάκτο...

   και κρυμένα πίσω
   από ω ρ α ι ο λ ο γ ί ε ς

   οπως... α ν θ ρ ω π ι σ μ ό ς...
   δυτικογεννήμενος "ουμανισμός" στην
   πραγματικότητα

   μάς παραμυθιαζουν οτι τάχα νοιάζονται για μάς...
   ενώ μόνο γιά τα λατρεμένα
   της εποχής μας

   αργυρια...

   φροντίζουν και κόπτωνται...!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.