25 Ιαν 2021

Oxfam: Οἱ δισεκατομμυριοῦχοι εἶδαν τὶς περιουσίες τους νὰ αὐξάνονται κατὰ 3,9 τρισ. δολάρια τὸ 2020

Σχόλιο Ρωμαίικου: «Μὲ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις θέλουν νὰ μᾶς πείσουν αὐτοὶ πού κυβερνοῦν τὶς χῶρες τοῦ κόσμου, αὐτοί, οἱ ὑπερβαλλόντως ἀγαπῶντες ἠμᾶς, τὸν ἁπλὸ λαό, πώς ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ καλό μας; Ἀφοῦ βέβαιά μᾶς ὑπολογίζουν ὡς πρόβατα ποὺ ἄγονται καὶ φέρονται κατὰ τὸ θέλημά τους, δίχως πάσης ἀμφιβολίας,  θὰ συνεχίσουν σὲ χειρότερα πράγματα. Ἀντὶ νὰ ντρέπονται γιὰ τὴν φοβερὴ ἀνισότητα καὶ ἀπανθρωπιά τους, τολμοῦν καὶ διαφημίζουν εὐκαίρως ἀκαίρως τὰ "κατορθώματα" τῶν συναυτουργῶν τους. Γιατί; Ποιὸς νὰ χαρεῖ;  Τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη πού στεροῦνται τὰ στοιχειώδη τῆς ζωῆς; Καὶ πάλι ντροπή! Νὰ τὴν "χαίρονται" τέτοια "ἀνθρωπότητα"! Ἀλλὰ "ἔστι δίκης ὀφθαλμός"»

Κερδισμένοι «βγῆκαν» ἀπὸ τὸ 2020 οἱ πλουσιότεροι ἄνθρωποι στὸν πλανήτη, σύμφωνα μὲ τὴ μὴ κυβερνητικὴ ὀργάνωση Oxfam, καθὼς...

ἐκτιμᾶται ὄτι κάλυψαν ἤδη τὶς ζημίες ποὺ ὑπέστησαν ἂν δὲν μεγέθυναν τὰ πλούτη τους ἐν μέσω τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορονοϊοῦ.

Στὴν ἔκθεσή της γιὰ τὶς ἀνισότητες ποὺ δίνει στὴ δημοσιότητα ὅπως κάθε χρόνο, ἡ ΜΚΟ ἐπαναλαμβάνει την πρότασή της νὰ φορολογηθοῦν περισσότερο οἱ μεγάλες περιουσίες γιὰ νὰ καταπολεμηθεῖ αὐτὸς ποὺ ἀποκαλεῖ «ἰὸ τῆς ἀνισότητας».

«Οἱ 1.000 πλουσιότεροι ἄνθρωποι στὸν κόσμο ἐπανῆλθαν στὸ ἐπίπεδο-ρεκὸρ τῶν περιουσιῶν τους ποὺ καταγραφόταν πρὶν ἀπὸ τὴν πανδημία μέσα σὲ μόλις ἐννέα μῆνες, ἐνῶ οἱ φτωχότεροι θὰ χρειαστοῦν πάνω ἀπὸ δέκα χρόνια γιὰ νὰ συνέλθουν ἀπὸ τὸν οἰκονομικὸ ἀντίκτυπο» τῆς ὑγειονομικῆς καὶ τῆς συνεπακόλουθης οἰκονομικῆς κρίσης, ὑπογραμμίζει ἡ ΜΚΟ στὴν ἔκθεσή της, ἡ ὁποία δημοσιοποιεῖται τὴν ἡμέρα ποὺ ξεκινούν οι ἐργασίες τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικὸ Φόρουμ (WEF) — φέτος θὰ διεξαχθεῖ ψηφιακά, ὄχι στὸ Νταβὸς τῆς Ἐλβετίας ὡς εἴθισται —, μὲ διάρκεια μέχρι τὴν Παρασκευή.

Σὲ παγκόσμια κλίμακα, οἱ δισεκατομμυριοῦχοι εἶδαν τὶς περιουσίες τους νὰ αὐξάνονται κατὰ 3,9 τρίσ. δολάρια ἀπὸ τὴ 18η Μαρτίου ὡς τὴν 31η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα μὲ τὴ ΜΚΟ, ἡ ὁποία βασίζεται στὰ δεδομένα τοῦ ἀμερικανικοῦ περιοδικοῦ Forbes καὶ τῆς ἑλβετικῆς τράπεζας Credit Suisse.

Στὴ Γαλλία, οἱ δισεκατομμυριοῦχοι — συμπεριλαμβανομένου τοῦ Μπερνὰρ Ἀρνό, τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν 3η μεγαλύτερη περιουσία στὸν πλανήτη, πίσω ἀπὸ δύο Ἀμερικανούς, τον Τζεφ Μπέζος καὶ τον Έλον Μασκ — «κέρδισαν περίπου 175 δισ. εὐρὼ» τὴν ὑπὸ ἐξέταση περίοδο, ξεπερνώντας ἔτσι «τὸ ἐπίπεδό τοῦ πλούτου τους πρὶν ἀπὸ τὴν κρίση». Πρόκειται γιὰ τὴν τρίτη μεγαλύτερη αὔξηση, πίσω ἀπὸ αὐτὲς ποὺ καταγράφηκαν στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν Κίνα.

Μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν ἔξαρση τῶν ἀνισοτήτων, ἠ Oxfam ἐπαναλαμβάνει τὶς προτάσεις τῶν οἰκονομολόγων Τομᾶς Πικετὶ καὶ Γκαμπριὲλ Ζικμᾶν, νὰ αὐξηθοῦν δηλαδὴ οἱ φορολογικοὶ συντελεστὲς γιὰ τοὺς πλουσιότερους.

«Ἡ κρίση τοῦ (νέου) κορονοϊοῦ πρέπει νὰ ἀποτελέσει σημεῖο καμπῆς ὡς πρὸς τὴ φορολογία τῶν πλουσιότερων ἀνθρώπων καὶ τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεων», τονίζει ἠ Oxfam. Πρέπει νὰ δώσει τὴν εὐκαιρία νὰ ὑπάρξει «ἐπιτέλους δίκαιη φορολόγηση», νὰ γίνει ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ τερματιστεῖ ἡ «κούρσα πρὸς τὸν πάτο» τοῦ ἐπιπέδου τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν, θὰ ἀρχίσει «ἡ κούρσα πρὸς τὴν κορυφή».

Ἡ φορολογία «μπορεῖ νὰ πάρει τὴ μορφὴ φόρων στὴν περιουσία, φόρων στὶς χρηματοοικονομικὲς συναλλαγὲς καὶ μέτρων γιὰ τὴν ἐξάλειψη τῆς φοροδιαφυγῆς», ἐπισημαίνεται στὴν ἔκθεση.

Ἡ ΜΚΟ ἐπικαλεῖται τὸ παράδειγμα τῆς Ἀργεντινῆς, ὅπου υἱοθετήθηκε τὸν Δεκέμβριο νόμος ποὺ ἐπιβάλλει ἔκτακτη εἰσφορὰ ἀλληλεγγύης στοὺς κατόχους τῶν μεγαλύτερων περιουσιῶν, ποὺ ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ἐξασφαλίσει περίπου 3 δισ. δολάρια, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ καλυφθοῦν τὰ κόστη ἰατροφαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ καὶ μέτρα ἀνακούφισης τῶν φτωχότερων καὶ τῶν μικρῶν ἐπιχειρήσεων, στὸ πλαίσιο τῶν μέτρων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας.

Στὴ Γαλλία, ὅπου ὁ φόρος στὶς μεγάλες περιουσίες καταργήθηκε τὸ 2018, ἡ κυβέρνηση τοῦ προέδρου Ἐμανουὲλ Μακρὸν ἔχει ἀποκλείσει κάθε ἐνδεχόμενο νὰ αὐξήσει τοὺς φόρους γιὰ τοὺς πλουσιότερους ὡς τὰ τέλος τῆς πενταετίας της, τὸ 2022, γιὰ νὰ χρηματοδοτηθεῖ τὸ δαπανηρὸ σχέδιο στήριξης τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας.

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς δημοσιοποίησης τῆς ἔκθεσης, τὸ παράρτημα τῆς Oxfam στή Γαλλία ἀρχίζει σήμερα ἐκστρατεία γιὰ νὰ καταγγείλει τὸ φαινόμενο τῶν ἀνισοτήτων.

«Ἐλευθερία, ἀνισότητες, ἀδελφοσύνη»: ἡ αἰχμηρὴ παράφραση τοῦ ρητοῦ ποὺ συνοψίζει τὰ ἰδεώδη τῆς Δημοκρατίας τῆς Γαλλίας θὰ δεσπόζει στὴν ἐκστρατεία. Ἀφίσες μὲ τὸ σύνθημα θὰ τοποθετηθοῦν σὲ ἐμβληματικὲς τοποθεσίες σὲ δέκα γαλλικὲς πόλεις, ἀνάμεσά τους τὸ Παρίσι, τὴ Λιὸν καὶ τὴ Λίλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

3 σχόλια:

 1. Όλοι οι τάφοι τα ίδια μέτρα έχουν...
  Και σε όσες εκταφές και αν βρέθηκα σε καμία μαζί με τα οστά δεν βρέθηκαν χρήματα....
  Από το ίδιο ταφίο μπορεί να βγεί ένας ζητιάνος, ένας πλούσιος, ένας άρχοντας ένας μεροκαματιάρης...
  Και το θέμα το ίδιο...ΟΣΤΑ ΓΥΜΝΑ και ΣΚΟΥΛΉΚΙΑ....
  Ο ΠΟΝΤΙΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έμορφα, αέτσ` έν, ντο λες ατο, αδελφέ! Επορείς όμως να ελέπσ` τ` εσόν το μωρόν ή τη γείτονας να υποφέρ`, να εντρέπεται ντο κι έσ` και τη χώρας τα μωρά να έχνε με το παραπάν`; Ο Χριστόν είπεν και ελάλτσεν να εφτάμε ελεημοσύνην, να δίγωμε α` σα δύο πανωφόρε ντο έχομε, το έν`... Κόσμος έν ατός; Κι επεκεί λέγνε Δημοκρατία, ισότητα και τεβεκελίας...

   Διαγραφή

 2. > Τα Σάβανα , ΔΕΝ Εχουν Τσέπεs !!
  > ΟΛΟΙ ΣΤΟ 2Χ1 , .. Η ΨΥΧΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ , ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΙΩΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ , ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΩΝΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ,
  ΕΙΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ , ΕΙΤΕ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ = ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.