4 Νοε 2020

Μέλος Δ.Σ. τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους Ἀθήνων τάσσεται ἀνοιχτὰ ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδoς

Προβάλλει ἰσλαμιστικὴ ὀργάνωση ποὺ θέλησε νὰ κάνει πορεία ἐναντίον τῆς πρεσβείας τῆς Γαλλίας στὴν Ἀθήνα καὶ προπαγανδίζει τὶς πολιτικὲς τοῦ Πακιστᾶν καὶ τῆς Τουρκίας ἐναντίον τῆς Ἰνδίας, σὲ μία περίοδο ποὺ ἡ Ἑλλάδα προσπαθεῖ νὰ ἐνισχύσει τὶς σχέσεις της μὲ τὸ Νέο Δελχὶ.
Ἀπαράδεκτες ἀναρτήσεις ἑνὸς στελέχους τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ νατιστρατεύονται τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα καὶ δημιουργοῦν πρόβλημα στὶς σχέσεις τῆς Ἑλλάδας μὲ τὴν Ἰνδία.
Ὁ κύριος Ashir Haider παρουσιάζεται ὡς μέλος τῆς διοικητικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ τεμένους Ἀθηνῶν. Μιλᾶμε κοινῶς γιὰ τὸ μουσουλμανικὸ τζαμὶ στὴν Ἀθήνα ποὺ ἄνοιξε πρόσφατα... τὶς πόρτες του στοὺς μουσουλμάνους. 
Ὁ ἐν λόγω κύριος λοιπὸν στὸν λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, ἀναπαρήγαγε μία ἀνάρτηση της αμφιλεγόμενης ὁμάδα φίλων ποὺ Κασμίρ, ποὺ ἐπιχείρησε μάλιστα δύο φορὲς νὰ κάνει συγκέντρωση στὴν Ἀθήνα, μὲ πορεία μάλιστα στὴν πρεσβεία τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ἰνδίας! 

Ἀναπαράγει τὶς ἀναρτήσεις τῶν φίλων του Κασμὶρ 
Δηλαδὴ μία ὀργάνωση ποὺ τάσσεται ἀνοιχτὰ μὲ τὴν ρητορική του Ἐρντογᾶν κατὰ τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Ἰνδίας. Μία ἄκρως ἀνησυχητικὴ συμπεριφορὰ δηλαδὴ ἐπιδεικνύει ὁ κύριος του διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ τεμένους τῆς Ἀθήνας. 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πακιστανῶν κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους στὸ Πακιστᾶν

Σὲ μία ἄλλη ἀνάρτησή του, παρουσιάζει πακιστανοὺς νὰ διαδηλώνουν ἔξω ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πρεσβεία στὸ Πακιστᾶν! 

Τί συμβαίνει λοιπόν; Μήπως οἱ ἀρχὲς θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πιὸ προσεκτικὲς εἰδικὰ σὲ ἕναν τέτοιο νευραλγικὸ χῶρο, ὁ ὁποῖος ὀφείλει νὰ λειτουργήσει ἑνωτικὰ καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος; Καὶ ὄχι φυσικὰ ὑπὲρ τῶν συμφερόντων τῆς Τουρκίας ἢ τοῦ Πακιστᾶν;

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.