28 Ιουλ 2020

Deutsche Welle: "«Λύση συνεκμετάλλευσης» μὲ τὴν Τουρκία μέχρι νὰ ἀποφασίσει ἡ Χάγη, προωθεῖ ἡ καγκελάριος Μέρκελ"

Λύση-σὸκ γιὰ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα προωθεῖ ἡ καγκελάριος Μέρκελ, σύμφωνα μὲ ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο τοῦ Deutsche Welle 

Παρασκηνιακὰ παιχνίδια μεταξὺ Γερμανίας καὶ Τουρκίας σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος βρίσκονται σὲ πλήρη ἐξέλιξη, μὲ φόντο τὶς κλιμακούμενες προκλήσεις τῆς Ἄγκυρας στὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Ἁγία Σοφία. Οὔτε λίγο οὔτε πολύ, τὸ Βερολίνο θέλει νὰ σύρει τὴν Ἀθήνα σὲ διάλογο μὲ τὴν Τουρκία, μὲ τὴ μόνη διαφορὰ ὅτι ἡ τελευταία ὁρίζει τοὺς ὅρους καὶ τὶς προϋποθέσεις αὐτοῦ του διαλόγου, ἐνσωματώνοντας σὲ αὐτὸν ἕνα πλῆρες πακέτο μὲ τὶς διεκδικήσεις της.
Οἱ συγκεκριμένες πληροφορίες αὐτὴ τὴ φορὰ ἔρχονται ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Γερμανίας καὶ δὴ ἀπὸ τὸ Deutsche Welle, ὅπως οἱ πληροφορίες γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ διαλόγου προῆλθαν ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν τὴν ὥρα ποὺ ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ καὶ προσωπικὰ ὁ πρωθυπουργὸς Κυριάκος Μητσοτάκης ἔχουν διαμηνύσει πολλάκις ὅτι ἡ μόνη διαφορὰ μὲ τὴν Τουρκία τὴν ὁποία συζητᾶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπίδας, γιὰ τὴν ὁποία εἶναι ἕτοιμη νὰ ἐξετάσει ὅλες τὶς ἐπιλογές, ἀκόμη καὶ τὸν δρόμο τῆς διεθνοῦς δικαιοδοσίας. 
Ἕνα ἄρθρο τοῦ Deutsche Welle ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀποκαλύπτει σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ τὴ «λύση» τὴν ὁποία προωθεῖ ἡ Ἀνγκέλα Μέρκελ γιὰ τὸ Αἰγαῖο καὶ τὴ νοτιοανατολικὴ Μεσόγειο καὶ ἡ ὁποία συνοψίζεται σὲ μία φράση: συνεκμετάλλευση, μέχρι νὰ...
προκύψει κάποια ἀπόφαση ἀπὸ ἕνα «διαιτητικὸ δικαστήριο». Πάντως, ὅπως ἀναφέρει τὸ γερμανικὸ δίκτυο, αὐτὴ ἡ «κοινὴ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη Ἑλλάδας – Τουρκίας – Κύπρου» θὰ μποροῦσε νὰ γίνει καὶ μόνιμη «λύση». 

Σύμφωνα μὲ ρεπορτὰζ τῆς κυπριακῆς ἐφημερίδας «Φιλελεύθερος», ἡ Γερμανία, ἡ ὁποία αὐτὸ τὸ ἑξάμηνο προεδρεύει τῆς Ε.Ε., καταβάλλει προσπάθειες γιὰ τὴν ἀποκλιμάκωση τῆς ἔντασης καὶ τὴν ἔναρξη διαλόγου μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας. Κατὰ τὶς ἴδιες πληροφορίες, ἡ Ἄγκυρα ἐπιχειρεῖ διὰ τῆς ἔντασης καὶ τεντώνοντας τὸ σχοινὶ νὰ σύρει τὴν Ἀθήνα σὲ ἕναν διάλογο μὲ τοὺς δικούς της ὅρους. Αὐτὸ σημαίνει, σύμφωνα μὲ τὴν τουρκικὴ ἐκδοχὴ τοῦ διαλόγου, ὅτι στὴν ἀτζέντα θὰ περιληφθοῦν τὰ «ζητήματα» τοῦ Αἰγαίου, τῶν νησιῶν (ἀποστρατιωτικοποίηση), τῶν θαλάσσιων ἁρμοδιοτήτων, ὅπως καὶ τὰ θέματα τῶν ἐρευνῶν καὶ τῶν γεωτρήσεων στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας καὶ τῆς ἐκλογῆς μουφτὴ στὴ Θράκη! Ὡς φαίνεται, ἡ στρατηγικὴ Ἐρντογᾶν ὅλο τὸ προηγούμενο διάστημα, πέραν τῆς ἐπιδίωξης νὰ ἀποδομήσει τὸν Κεμὰλ καὶ νὰ κυριαρχήσει στὸ ἐσωτερικό της Τουρκίας καὶ στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο εὐρύτερα, ἑστιάζει στὴ διεύρυνση τῆς ἀτζέντας τῶν διαφορῶν μὲ τὴν Ἑλλάδα, πάντα μὲ «ὅπλο» του καὶ τὸ Μεταναστευτικό. Κι ἂν ἐπιχείρησε μία φορὰ νὰ τὸ ἐργαλειοποιήσει, κατὰ τὸ τριήμερο τῶν Ἀποκριῶν στὸν Ἐβρο καὶ λιγότερο στὰ νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, θεωρεῖται σχεδὸν βέβαιο ὅτι θὰ προσπαθήσει νὰ τὸ ξανακάνει, ἴσως ὑπὸ διαφορετικὲς συνθῆκες. 

Ἀπὸ τὴν πλευρά της, ἡ Γερμανία τὸ μόνο ποὺ δὲν φαίνεται νὰ τὴν ἀπασχολεῖ εἶναι τὸ περιεχόμενο καὶ ἡ ἀτζέντα τῶν συνομιλιῶν, ἀρκεῖ -εἰδικὰ ἐπὶ προεδρίας της- νὰ ἀποφευχθοῦν τὰ χειρότερα. Στὸ πλαίσιο αὐτό, τὸ πλέον πιθανὸ σενάριο εἶναι νὰ ἐνταθοῦν οἱ πιέσεις σὲ βάρος τῆς Ἀθήνας γιὰ ἕναν διάλογο ἐφ’ ὅλης της ὕλης καὶ μὲ ὅλα τὰ θέματα πάνω στὸ τραπέζι. Ἕως τώρα, ὅπως ἀναφέρεται στὸ ἄρθρο τοῦ Duetche Welle, «ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Κύπρος ἀρνοῦνται νὰ διαπραγματευτοῦν μὲ τὴν Τουρκία γιὰ τὸ ζήτημα τῶν θαλάσσιων συνόρων. Ἔχουν τὴ θέση ὅτι ἔχει ἤδη διευθετηθεῖ μὲ διεθνεῖς συνθῆκες. Ἀλλὰ εἶναι ἀμφισβητήσιμο ἐὰν αὐτὴ ἡ θέση παραμένει ἀξιοποιήσιμη. Ἐὰν ἡ Ἄγκυρα, ἡ Ἀθήνα καὶ ἡ Λευκωσία ἀποφασίσουν νὰ παρουσιάσουν τὸ θέμα σὲ ἀνεξάρτητο ὄργανο, τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης ἢ ἕνα διεθνὲς δικαστήριο διαιτησίας, εἶναι ἀνάμεσα στὶς πιθανὲς ἐπιλογές». 

«Μέχρι νὰ ἐκδοθεῖ ἀπόφαση, οἱ χῶρες θὰ μποροῦσαν νὰ συμφωνήσουν σὲ μία προσωρινὴ λύση ποὺ νὰ προβλέπει τὴν κοινὴ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῶν ἐπίμαχων θαλάσσιων ἐδαφῶν, χωρὶς νὰ διατυπώνονται ἰσχυρισμοὶ καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει πρόβλεψη γιὰ τὴ μορφὴ μίας μεταγενέστερης συμφωνίας» λέει ἡ Matz-Luck, στέλεχος τοῦ Ἰνστιτούτου Διεθνοῦς Δικαίου Walther Schucking στὸ πανεπιστήμιο Kiel τῆς βόρειας Γερμανίας. «Τὰ κέρδη μοιράζονται ἕως ὅτου μπορεῖ νὰ συμφωνηθεῖ κάποια στιγμή», ὅπως προσθέτει, «ὅτι μία τέτοια “κοινὴ χρήση” μπορεῖ τελικὰ νὰ γίνει μόνιμη λύση».

2 σχόλια:

  1. Οι κρίσεις ,οι κίνδυνοι σύγκρουσης, οι εισβολές λαθρομεταναστών ,ο υβριδικός πόλεμος,ο ακήρυχτος με αερομαχίες, οι έρευνες στην ΑΟΖ Κύπρου, είναι προτιμότερες από την δορυφοροποίηση και την υποταγή.Η αποτροπή εξαρτάται από την άμυνά μας.Θέλομε να θυσιάσωμε τα αναδρομικά; στέργομε στην 12μηνη θητεία; 29-7-2020

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΤΑ ΕΜΕΤΙΚΑ ΕΛΕΕΙΝΑ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΡΟ....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.