10 Ιουλ 2020

Τὸ τέλος τῆς ψευδαίσθησης δημοκρατίας

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου
Πέντε χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα τοῦ 2015 ὅπου μὲ μεγάλη πλειοψηφία ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ψήφισε ὅτι προτιμοῦσε νὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν ΕΕ μὲ ὅλες τὶς συνέπειες ποὺ ἔχει μία τέτοια ἀπόφαση παρὰ νὰ δεχθοῦμε τὰ ἄθλια μέτρα τῶν δανειστῶν. Καὶ αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα ἦρθε κάτω ἀπὸ τὴν ψυχολογικὴ βία τῶν ΜΜΕ καὶ τοῦ κλεισίματος τῶν τραπεζῶν ὑπὲρ τῆς παραμονῆς μὲ κάθε κόστος στὴν ΕΕ. 

Τὸ σημαντικότερο ὅμως δὲν εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος, καθὼς ὅπου καὶ ἂν ἔγιναν δημοψηφίσματα αὐτὰ πάντα βγῆκαν κατὰ τῆς ΕΕ. Τὸ σημαντικότερο εἶναι ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος ἀγνοήθηκε παντελῶς καὶ ἡ τότε κυβέρνηση τὸ ἔγραψε στὰ παλιά της τὰ παπούτσια. Καὶ σὲ αὐτὸ ἐνισχύθηκε ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα! Ἀκόμη καὶ σήμερα κανένας δὲν διαμαρτύρεται γιὰ τὴν μὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἀπόφασης τοῦ δημοψηφίσματος. Καὶ εἶναι ἀπορίας ἄξιο πὼς δὲν διαμαρτύρονται οἱ συμπολίτες μας ποὺ συνεχῶς ὁμιλοῦν γιὰ δημοκρατία καὶ γιὰ δικαιώματα τοῦ πολίτη. Γιατί ἀπὸ τὴν πλευρὰ ὅσων συμπολιτῶν μᾶς ἀμφισβητοῦν ὅτι τὸ σημερινὸ πολίτευμα εἶναι...
δημοκρατικὸ ἢ ὅτι ἡ δημοκρατία οὕτως ἢ ἄλλως εἶναι τὸ καλύτερο πολίτευμα, ὑπάρχει ἡ δικαιολογία ὅτι ἀπὸ τέτοιο πολίτευμα τί νὰ περιμένεις; Νὰ σεβαστεῖ τὴν πλειοψηφία; 

Ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς διαπρύσιους κήρυκες τοῦ δικαιωματισμοῦ, τῶν ἀρχῶν τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς ΕΕ, θὰ ἀνέμενε κανεὶς νὰ διαρρηγνύουν τὰ ἱμάτιά τους γιὰ τὴν μὴ ἐφαρμογὴ τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ δημοψηφίσματος. Μία ὅμως σιωπὴ πλανᾶται πάνω ἀπὸ αὐτοὺς μὲ ἐξαίρεση τοὺς λίγους γραφικοὺς ποὺ προσπαθοῦν νὰ τὸ ἐκμεταλλευτοῦν ὑπὲρ τοῦ μεγίστου πολιτικοῦ σπεκουλάτορα, τοῦ Γιάνη. Οἱ ὑπόλοιποι γιατί δὲν λένε κουβέντα; Ὑπερθεματίζουν μάλιστα γιὰ τὴν παραμονή μας στὴν ΕΕ, ἐνῶ ταυτόχρονα δηλώνουν δημοκράτες; Περίεργη ἀντίληψη περὶ δημοκρατίας ἔχουν ἢ τελικὰ αὐτοὶ εἶναι οἱ πραγματικοὶ φασίστες; Δηλαδὴ αὐτοὶ ποῦ θεωροῦν ὅτι κάθετι ποῦ ἀντίκειται στὶς ἰδεοληψίες τοὺς εἶναι ἐκμηδενιστέο; Καὶ ὅτι ἡ πλειοψηφία δὲν ξέρει τὸ καλό της καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζουν μόνο ἡ περίεργης μεταφυσικῆς φιλελέφτ ἐλίτ; Ἡ παγκοσμιοποίηση τελικὰ εἶναι ὁ μεγαλύτερος ὁλοκληρωτισμὸς ποὺ γνώρισε ἡ ἀνθρωπότητα.

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.