10 Ιουλ 2020

Πῶς θὰ μοιάζει ἕνας ἐργαζόμενος ὕστερα ἀπὸ 25 τηλεργασίας.

Νέα δεδομένα ἔχουν προκύψει γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ ἀφοῦ πολλὲς ἐπιχειρήσεις ἀναγκάστηκαν νὰ υἱοθετήσουν τὴν τηλεργασία.

Ἡ λέξη «τηλεργασία» μπῆκε γιὰ τὰ καλὰ στὴν καθημερινότητα πολλῶν ἐργαζομένων ἀνὰ τὸν κόσμο ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ, ἀφοῦ πολλὲς ἑταιρεῖες καὶ ἐπιχειρήσεις τὴν ἀξιοποίησαν.
Ὡς ἐκ τούτου, μία μηχανὴ ἀναζήτησης θέσεων ἐργασίας, ἠ DirectlyApply, προσπάθησε νὰ φτιάξει ἕνα μοντέλο ἀνθρώπου, μὲ τὴ βοήθεια τῆς τεχνολογίας, ὥστε νὰ ἀποτυπώσει τὶς ἐπιπτώσεις τῆς τηλεργασίας ὕστερα ἀπὸ 25 χρόνια.
Ἔτσι, ἡ ἑταιρεία δημιούργησε εἰκόνες ποὺ δείχνουν μία ψηφιακὴ μεσήλικη γυναίκα, μὲ τὸ ὄνομα «Σούζαν», στὸ 2045. Ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ἀλληλεπίδραση ποὺ ἔχει μειωθεῖ σημαντικὰ μέχρι...
τὴν ἔλλειψη ἄσκησης, αὐτὸ τὸ πορτρέτο ἀποκαλύπτει πῶς θὰ μοιάζουμε ἂν δὲν ἀλλάξουμε τὶς συνήθειές μας, ὅπως εἶναι ἡ τηλεργασία.
Παχυσαρκία καὶ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ἄγχους 
Μὲ ἄλλα λόγια, πέρα ἀπὸ τὴν παχυσαρκία, ἡ «Σούζαν» φαίνεται νὰ ἔχει κόκκινα μάτια λόγω τῶν πολλῶν ὡρῶν ποὺ ἔχει περάσει μπροστὰ ἀπὸ ἕναν ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ καί, φυσικά, μαύρους κύκλους.
Ἀκόμα, ἡ «Σούζαν» ἔχει ἔλλειψη στὴ βιταμίνη D ἑπομένως αὐτὸ ἔχει ἀντίκτυπο καὶ στὰ μαλλιά της, τὰ ὁποία δὲν εἶναι ὑγιῆ καὶ πέφτουν εὔκολα. Ἐπίσης, τὸ ἐπίπεδο ἄγχους τῆς εἶναι ὑψηλὸ μίας καὶ ἠ κορτιζόλη ποὺ παράγεται ἀπὸ τὸν ὀργανισμὸ ὅταν βρίσκεται σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση δυσφορίας, αὐξάνει τὴν ἀρτηριακὴ πίεση καὶ βλάπτει τὸ σῶμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.