8 Ιουλ 2020

«Ἀξίως προσέλθετε»

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Θαύματα καὶ Ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία (Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου - Ωρωπού Ἀττικῆς)
ΤΟΝ 4ο αἰῶνα στὶς ἐρήμους τῆς Θηβαϊδος καὶ τῆς Νιτρίας ζοῦσαν περίφημοι καὶ πνευματοφόροι ἀσκητές.

Ἕνας ἀπ' αὐτοὺς ἦταν καὶ ὁ πρεσβύτερος Ευλόγιος. Αὐτός, ὅταν λειτουργοῦσε, ἔπαιρνε τόση χάρη γνώσεως, ὥστε καταλάβαινε τὴν ψυχικὴ κατάσταση κάθε μοναχοῦ, πού πλησίαζε γιὰ νά μεταλάβει, καὶ ἀνάλογα τὸν συμβούλευε:
"Πῶς τόλμησες νά προσέλθεις στὰ ἅγια Μυστήρια ἔχοντας τὴ διάνοια μολυσμένη; Ἐσὺ αὐτὴ τὴ νύχτα εἶχες λογισμοὺς πορνείας".
"Ἐσὺ πάλι", ἔλεγε σὲ κάποιον ἄλλο, "σκεφτόσουνα πώς δὲν ὑπάρχει διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν ἁμαρτωλὸ καὶ στὸ δίκαιο, ὅταν προσέρχεται στὴ θεία χάρη".
"Κι ἐσύ", παρατηροῦσε ἕναν τρίτο, "ἀμφέβαλλες ἂν θὰ...
σὲ ἁγιάσει ἢ θεία Κοινωνία".

Ἀπομακρυνθεῖτε λοιπὸν ἀπὸ τὰ ἅγια Μυστήρια καὶ μετανοῆστε ὁλόψυχα, γιὰ νά συγχωρηθοῦν οἱ ἁμαρτίες σας καὶ νά γίνετε ἄξιοι τῆς Κοινωνίας τοῦ Χριστοῦ. "Ἄν δὲν καθαρίσετε τὶς ψυχές σας, δὲν μπορεῖτε νά πλησιάσετε τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ".

Ἕνας ἄλλος πρεσβύτερος, ὁ Πιαμμωνάς, πού κατοικοῦσε κοντὰ στὴ Διολκόπολη, πολὺ ταπεινὸς καὶ ἐνάρετος, ἔβλεπε συνεχῶς ὀπτασίες.
Μία μέρα, ἐνῶ πρόσφερε Τὴν ἀναίμακτη θυσία, εἶδε ἕναν ἄγγελο νά στέκεται στὰ δεξιὰ τοῦ άγίου θυσιαστηρίου καὶ νά γράφει σὲ βιβλίο τὰ ὀνόματα τῶν ἀδελφῶν πού πλησίαζαν γιὰ νά μεταλάβουν.
Εἶδε ἐπίσης τὸν ἄγγελο νά σβήνει τὰ ὀνόματα μερικῶν μοναχῶν πού δὲν εἶχαν ἔρθει στὴ σύναξη. Αὐτοὶ μετὰ ἀπὸ δεκατρεῖς μέρες πέθαναν!
Τὸν Πιαμμώνα τόν βασάνισαν πολὺ οἱ δαίμονες καὶ τὸν κατάντησαν τόσο ἀδύναμο, πού δὲν μποροῦσε νά σταθεῖ καὶ νά λειτουργήσει.
Κάποτε ὅμως τὸν πλησίασε ἅγιος ἄγγελος, τὸν ἔπιασε ἀπ' τὸ χέρι, τὸν δυνάμωσε καὶ τὸν ὁδήγησε πάλι ὑγιῆ μπροστὰ στὸ ἱερὸ θυσιαστήριο.
panagia40ek

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.