8 Ιουλ 2020

Η μεγαλύτερη μηχανή ελέγχου του πλανήτη: Η Κίνα φακελώνει 700 εκατ. άνδρες μέσω... DNA

Ὁ «Κόκκινος Δράκος» φέρεται νὰ συλλέγει δείγματα γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ ἄνδρες καὶ παιδιὰ ἡλικίας ἄνω τῶν 6 ἐτῶν τὰ τελευταία τρία χρόνια, μὲ πρόσχημα τὴν ἀποτελεσματικὴ καταπολέμηση τῆς ἐγκληματικότητας. Οἱ ἄγνωστες πτυχὲς τοῦ προγράμματος καὶ ἡ ἀμερικανικὴ ἐμπλοκὴ

Σὲ ἀποκαλύψεις που κάνουν τὸν «Μεγάλο Ἀδελφὸ» καὶ τὸ «ἄγρυπνο μάτι» νὰ κοκκινίζουν ἀπὸ ντροπὴ προχώρησε τὸ Ἰνστιτοῦτο Στρατηγικῆς Πολιτικῆς τῆς Αὐστραλίας ἀναφορικὰ μὲ τὸ σύστημα ἐλέγχου ποὺ προωθεῖ ἐσχάτως ἠ Κίνα.
Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς συγκεκριμένης μελέτης, ὂ «Κόκκινος Δράκος» στοχεύει στὴ συλλογὴ γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ 700 ἑκατομμύρια ἄνδρες στὴ χώρα. Στόχος τῆς κινεζικῆς κυβέρνησης εἶναι νὰ δημιουργήσει τὴν πιὸ ἐξελιγμένη βάση δεδομένων στὸν πλανήτη. Ἀναλυτικότερα, οἱ κινεζικὲς Ἀρχές, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς ἔρευνας ποὺ το κινεζικὸ ΥΠΕΞ δεν διαψεύδει, ἀπὸ τὸ 2017 συλλέγουν γενετικὸ ὑλικὸ ἀπὸ ἀγόρια ἡλικίας ἀπὸ 6 ἐτῶν καὶ ἀπὸ ἄνδρες σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια. Στόχος τοῦ συγκεκριμένου προγράμματος, τὸ ὁποῖο ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ τὸ 2017 ἀπὸ τὶς μικρότερες νότιες κυρίως ἐπαρχίες τῆς χώρας, εἶναι νὰ...
μποροῦν οἰ κινεζικὲς Ἀρχές να ταυτοποιοῦν γρήγορα καὶ ἀποτελεσματικὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν διαπράξει ἐγκλήματα ἀλλὰ καὶ νὰ βρίσκουν καὶ τοὺς συγγενεῖς καὶ τὶς οἰκογένειές τους... Τὸ πρόγραμμα ἔχει ἀναλάβει νὰ ὑλοποιήσει ἡ κινεζικὴ Ἀστυνομία, ἡ ὁποία, σύμφωνα μὲ τους «Times» τῆς Νέας Ὑόρκης, διατείνεται πὼς πρόκειται ἁπλῶς για επόμενο βῆμα στὴν καταπολέμηση τοῦ ἐγκλήματος. Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῶν κινεζικῶν Ἀρχῶν, μέσα σὲ τρία χρόνια ποὺ τὸ πρόγραμμα «τρέχει» πιλοτικὰ ἡ Κίνα ἔχει συλλέξει περισσότερα ἀπὸ 80 ἑκατομμύρια δείγματα, στοιχεῖο ποὺ τὴ φέρνει στὴν πρώτη θέση παγκοσμίως ἀνάμεσα στὶς χῶρες ποὺ συλλέγουν καὶ διατηροῦν γενετικὸ ὑλικό. 

Ὅπως εἶναι λογικό, ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις καὶ ἀκτιβιστές για τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀναφέρουν πὼς ἠ Κίνα παραβιαζει κατάφωρα τὴν ἀτομικότητα καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ παρουσιάζουν στοιχεῖα στὰ ὁποῖα οἱ κινεζικὲς Ἀρχὲς μὲ τὴ χρήση ἀπειλῶν καὶ βίας ἐξαναγκάζουν ἀνθρώπους νὰ παραχωρήσουν DNA.Στὶς συγκεκριμένες κατηγορίες, μάλιστα, τὸ ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν της χώρας ἀπάντησε πὼς οὐδέποτε ἔχει ἀπαιτηθεῖ ἀπὸ κάποιον πολίτη νὰ δώσει γενετικὸ ὑλικὸ παρὰ τὴ θέλησή του, ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἂν θυμηθοῦμε τὶς κινεζικὲς «πρακτικὲς» τὸν πρῶτο κρίσιμο μήνα πρὶν ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τῆς πανδημίας καὶ τὴν ἀσύμμετρη χρήση βίας πρὸς τοὺς διαδηλωτὲς στο Χονγκ Κόνγκ, δύσκολα γίνονται ἀρκούντως πιστευτές. 

Οἲ «Times» τῆς Νέας Ὑόρκης ἐπικοινώνησαν γραπτῶς μὲ τα κεντρικᾶ τῆς κινεζικῆς Ἀστυνομίας, προκειμένου νὰ λάβουν ἀπαντήσεις γιὰ τὸν τρόπο καὶ τὶς μεθόδους ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ τοπικὲς Ἀρχὲς προκειμένου νὰ «χτίσουν» τὴν πιὸ μεγάλη (καὶ τρομακτικὴ) μηχανὴ ἐλέγχου τοῦ πλανήτη, ἀλλὰ «κόλλησαν» στὴ γραφειοκρατία. Τὸ γεγονὸς πὼς οἱ κινεζικὲς Ἀρχὲς συλλέγουν DNA μονο ἀπὸ ἄνδρες εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἐρωτήσεις ποὺ εἶχε εὔκολη ἀπάντηση ἀπὸ το υπουργεῖο Δικαιοσύνης τῆς χώρας. 

«Οἱ ἄνδρες στην Κῖνα ειναι το 65% των δραστῶν εἰδεχθῶν ἐγκλημάτων» ἀναφέρει τμῆμα τῆς ἐπίσημης κινεζικῆς τοποθέτησης. Σύμφωνα μὲ τοὺς ἐρευνητὲς του Ινστιτούτου στὴν Αὐστραλία, ὅμως, ἡ ἀπάντηση εἶναι λίγο πιὸ σύνθετη. Σύμφωνα μὲ τὴ μελέτη, ἐὰν οἰ κινεζικὲς Ἀρχές καταφερουν νὰ ἀποκτήσουν γενετικὸ ὑλικὸ ἀπὸ ἄνδρες καὶ ἀγόρια σὲ ποσοστὸ 10% τοῦ πληθυσμοῦ της Κίνας, ἐπὶ τῆς οὐσίας θὰ ἔχουν καταφέρει νὰ ἔχουν στὰ χέρια τοὺς το 75% μὲ 80% του πληθυσμοῦ τῆς χώρας. Τὸ ἀνθρώπινο γονιδίωμα περιέχει ἑκατομμύρια δεδομένα, τὰ ὁποῖα σήμερα ἡ ἐπιστήμη εἶναι σὲ θέση νὰ ἀποκρυπτογραφεῖ καὶ μάλιστα σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα. 

Η κινεζική Ἀστυνομία εχει ἤδη διαμορφώσει εἰδικὰ κλιμάκια, τὰ ὁποῖα ἐπισκέπτονται ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα σχολεῖα -κυρίως δημοτικὰ σὲ ἐπαρχίες τῆς Κίνας- καὶ παίρνουν δείγματα ἀπὸ παιδιά. Τὶς ἐνέργειές τους, μάλιστα, δὲν διστάζουν νὰ δημοσιοποιήσουν καὶ στὸ Διαδίκτυο μὲ λεζάντες ὅπως: «Ἀκόμη μία ἐπιτυχημένη συλλογὴ δειγμάτων ἀπὸ δημοτικὸ σχολεῖο». 

Στὴ συλλογὴ δειγμάτων ἡ Ἀστυνομία ἔχει βρεῖ συμπαραστάτες ἀρκετοὺς ἀπὸ τοὺς δασκάλους, οἱ ὁποῖοι δὲν διστάζουν νὰ κρατοῦν τὰ μικρὰ παιδιὰ προκειμένου οἱ Ἀρχὲς νὰ «κάνουν τὴ δουλειά τους». 

Μὲ τὴν Κίνα νὰ προχωρᾶ ταχύτατα στὴ δημιουργία τῆς τεράστιας βάσης δεδομένων τῆς δημιουργήθηκε ἕνα πρόβλημα μὲ τὴ ζήτηση σε τεστ DNA. Τὴ λύση στὴ μεγάλη ζήτηση ἦρθε νὰ δώσει μία ἑταιρεία ἀπὸ τὴν ἄλλη ἄκρη του Ατλαντικού. 

Η αμερικανική ἑταιρεία Thermo Fisher είναι ἐδῶ καὶ 6 μῆνες ὁ μεγαλύτερος τροφοδότης σὲ τέστ τῆς κινεζικῆς κυβέρνησης, ἐκτοξεύοντας τόσο τὴν τιμὴ τῆς μετοχῆς τῆς ὅσο καὶ τοὺς τζίρους της. Σὲ ἐρώτημα των «Times» τῆς Νέας Ὑόρκης ἡ ἑταιρεία μὲ ἕδρα τη Μασαχουσέτη απαντησε πὼς δὲν γνωρίζει ποῦ χρησιμοποιοῦνται τὰ τέστ ποὺ ἡ ἴδια παράγει καὶ πὼς ἡ ἴδια κινεῖται σεβόμενη ἀπόλυτά τους κανόνες καὶ τοὺς νόμους. 

Μὲ την Κίνα να ἔχει ἐδῶ καὶ χρόνια θέσει σὲ ἐφαρμογὴ ἕναν περίπλοκο καὶ ἐξαιρετικὰ ἐξελιγμένο μηχανισμὸ ἐλέγχου τῶν πολιτῶν της -καὶ ὄχι μόνο-, πολλὲς εἶναι οἱ ἐνστάσεις ἀκόμη καὶ στὸ ἐσωτερικό της χώρας, μετὰ τὶς πρόσφατες ἀποκαλύψεις. Ακαδημαϊκοί καὶ ἐπιστήμονες τονιζουν πὼς εἶναι πολὺ πιθανὸ τὰ τέστ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς κινεζικῆς κυβέρνησης νὰ στοχεύουν καὶ τὶς μειονότητες ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβιώσουν παρὰ τὶς διώξεις στὸ ἐσωτερικό της. 

Μὲ τὴν Κίνα νὰ ἔχει ἐδῶ καὶ χρόνια θέσει σὲ ἐφαρμογὴ ἕναν περίπλοκο καὶ ἐξαιρετικὰ ἐξελιγμένο μηχανισμὸ ἐλέγχου τῶν πολιτῶν της -καὶ ὄχι μόνο-, πολλὲς εἶναι οἱ ἐνστάσεις ἀκόμη καὶ στὸ ἐσωτερικό της χώρας, μετὰ τὶς πρόσφατες ἀποκαλύψεις. Ἀκαδημαϊκοὶ καὶ ἐπιστήμονες τονίζουν πὼς εἶναι πολὺ πιθανὸ τὰ τέστ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς κινεζικῆς κυβέρνησης νὰ στοχεύουν καὶ τὶς μειονότητες ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβιώσουν παρὰ τὶς διώξεις στὸ ἐσωτερικό της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.