22 Μαΐ 2020

Γέρων Αἰμιλιανός: Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι μιὰ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὲ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Τὸ νὰ μπαίνουμε στὴν Ἐκκλησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο προνόμιο ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνας Χριστιανὸς

Ἡ Θεία Λειτουργία 
Ὁμιλεῖ ὁ Γέροντας Αἰμιλιανὸς ὁ Σιμωνοπετρίτης 

(Σημαντικὰ σημεῖα): «Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι μία δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὲ ἐμᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι μία μυσταγωγία τοῦ πνεύματος. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἕνας τρόπος ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλων τῶν οὐρανίων πραγμάτων. Τὸ νὰ μπαίνουμε στὴν Ἐκκλησία εἶναι τὸ μεγαλύτερο προνόμιο ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνας Χριστιανός. Ὅταν μπαίνουμε στὸν ναὸ νὰ παρακολουθήσουμε τὴν Θεία Λειτουργία, πηγαίνουμε σὲ Ἐκεῖνον ποὺ ἀγαπήσαμε, σὲ Ἐκεῖνον ποὺ ἔδωσε τὴ ζωή Του γιὰ ἐμᾶς, εἰς τὸν Χριστόν. Ὅταν μπαίνουμε στὸν Ναὸ νὰ παρακολουθήσουμε τὴν Θεία Λειτουργία, ἀνεβαίνουμε καὶ εἰσερχόμεθα εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων ἐπάνω εἰς τοὺς οὐρανούς. Ἀνοίγουμε τὴν Θύρα τῶν Οὐρανῶν καὶ ἀνεβαίνουμε καὶ εἰσερχόμεθα ἐμεῖς οἱ ἁμαρτωλοὶ στὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ. Καταλαβαίνετε τί μεγαλεῖο εἶναι αὐτὸ ποῦ ζοῦν οἱ ψυχές μας; Καθόμαστε καὶ ἐμεῖς δεξιὰ ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ παίρνουμε τιμή, ἀπὸ τὴν Τιμὴ τοῦ Χριστοῦ μας καὶ ἀπὸ τὴν Τίμια Σάρκα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ. Ὅταν μπαίνουμε στὴν Ἐκκλησία διασχίζουμε τὴν ἀπόσταση ἀπὸ τὴν γῆ μέχρι τὸν οὐρανό, διασχίζουμε τοὺς ἀστέρες, ἀφήνουμε τοὺς ἀγγέλους κάτω ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ἀνεβαίνουμε ἐκεῖ ποὺ ἵσταται ἡ Παναγία Τριάς. Αὐτὸ σημαίνει Μυστήριο. Βλέπουμε τὸ ψωμάκι καὶ τὸ κρασί, ἀλλά, ποιὸς δὲν πιστεύει ἀπὸ ἐμᾶς ὅτι εἶναι ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ! Τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ εἶναι ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ! Καὶ ὅταν πρόκειται νὰ γίνει ἡ Μεγάλη Εἴσοδος, ὁ Ἱερέας στρέφει τὰ μάτια στὸν οὐρανὸ καὶ κατεβάζει τὰ οὐράνια στὴν γῆ καὶ διατάζει τὰ Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφεὶμ καὶ διατάζει τὴν Ἁγία Τριάδα, διότι, δίνει ὁ Θεὸς στὸν Ἱερέα τὴν ἐξουσία νὰ ἔχει τὰ δικαιώματα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅτι κάνει ὁ Χριστός, ἐπειδὴ εἶναι ἀπῶν, τὸ δίνει στοὺς Ἱερεῖς καὶ εἶναι ὁ Ἱερέας ἕνας αὐτοκράτορας μέσα στὸ θυσιαστήριο, ποὺ δὲν κυβερνάει ἀνθρώπους, ἀλλὰ πρὸ πάντων τὶς ταξιαρχίες τῶν Ἁγίων καὶ...
τῶν Ἀγγέλων. Οἱ Ἅγιοι καὶ οἱ Ἄγγελοι ποτὲ δὲν λένε ὄχι στὸν Ἱερέα τοῦ Θεοῦ καὶ μάλιστα στὴν Θεία Λειτουργία.» 

Πηγὴ ἀναδημοσίευσης ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ: Orthodoxia

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.