20 Δεκ 2019

564 ἐπιθέσεις κατὰ ὀρθόδοξων λατρευτικῶν χώρων καταγράφηκαν τὸ 2018!

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 300 % ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΧΡΟΝΙΑ
Αὐξάνονται οἱ ἐπιθέσεις σὲ χώρους θρησκευτικῆς σημασίας, σύμφωνα μέ σχετικὴ ἔκθεση ποὺ δημοσίευσε γιὰ τρίτο συνεχὲς ἔτος, τὸ Τμῆμα Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν καὶ Διαθρησκευτικών Σχέσεων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ ὑπουργείου Παιδείας
Αὐξημένα παρουσιάζονται τὰ περιστατικὰ εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας στὴν Ἑλλάδα. Σύμφωνα μέ ἔκθεση Περιστατικῶν εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸ 2018 κατεγράφησαν πεντακόσια ἐνενῆντα ἕνα (591) περιστατικὰ (αὔξηση σὲ σχέση μὲ τὰ περιστατικὰ ποὺ κατεγράφησαν τὸ 2017 κατὰ 6%) εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας.
Τὸ Τμῆμα Θρησκευτικῶν Ἐλευθεριῶν καὶ Διαθρησκευτικών Σχέσεων τῆς Διεύθυνσης Θρησκευτικῆς Ἐκπαίδευσης καὶ Διαθρησκευτικών Σχέσεων τῆς.... Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων στὴν «Ἔκθεση γιὰ τὰ Περιστατικὰ εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας στὴν Ἑλλάδα» ποὺ ἔλαβαν χώρα κατὰ τὸ ἔτος 2018 τὰ καταγράφει ἀνὰ θρήσκευμα ὡς ἑξῆς:

- Χριστιανισμός: Πεντακόσια ἑξῆντα ἐννέα (569) περιστατικὰ πάσης φύσεως (βανδαλισμοί, διαρρήξεις, κλοπές, ἱεροσυλίες, τοποθετήσεις ἐκρηκτικῶν μηχανισμῶν καὶ λοιπὲς βεβηλώσεις).

Εἰδικότερα:
στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀφοροῦν πεντακόσια ἑξῆντα τέσσερα (564) περιστατικὰ (δηλαδὴ τὸ 95% ἐπὶ τῶν συνολικῶν περιστατικῶν), ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα, πέραν τοῦ κατὰ περίπτωση εἰδικότερου ποινικοῦ τους χαρακτηρισμοῦ, φέρουν χαρακτηριστικὰ θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀπροειδοποίητου τρομοκρατικοῦ χτυπήματος τῆς 27ης Δεκεμβρίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου στὴν Ἀθήνα, τὸ ὁποῖο εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὸν τραυματισμὸ δύο ἀτόμων -παρὰ τὸ ὅτι οἱ τρομοκράτες ἐπιδίωκαν -σύμφωνα μέ τὴν σχετικὴ ἀνάληψη εὐθύνης- μεγαλύτερο ἀριθμὸ θυμάτων. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα ποὺ πραγματοποιεῖται τρομοκρατικὴ ἐπίθεση σὲ θρησκευτικὸ χῶρο μὲ διακηρυγμένο σκοπὸ τὴν πρόκληση νεκρῶν καὶ ἀξίζει νὰ τονιστεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ ἐπίθεση στράφηκε ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας,
ἕνα (1) περιστατικὸ ἀφορᾶ στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία,
τρία (3) περιστατικὰ ἀφοροῦν στοὺς Χριστιανοὺς Μάρτυρες τοῦ Ιεχωβά.

- Ἰουδαϊσμός: Εἴκοσι (20) περιστατικὰ ρατσιστικοῦ/αντισημιτικού χαρακτῆρα (τὸ 2017 εἶχαν καταγραφεῖ 11 περιστατικά, δηλαδὴ ὑπάρχει αὔξηση κατὰ 81% σὲ σχέση μὲ τὸ 2017).
- Μουσουλμανισμός: Δύο (2) περιστατικά.
Δὲν ἀναφέρθηκαν περιστατικὰ σὲ βάρος χώρων ἄλλων θρησκευμάτων.
Στὸ τρίτο μέρος (ΙΙΙ) ἀκολουθεῖ γεωγραφικὴ καὶ στατιστικὴ ἀπεικόνιση τῶν δεδομένων ὑπὸ μορφὴ χαρτῶν καὶ γραφημάτων, μὲ ἀποτύπωση: α) τῆς γεωγραφικῆς κατανομῆς τῶν περιστατικῶν στὴν Ἐπικράτεια ἀνὰ Θρήσκευμα, β) τῆς γεωγραφικῆς κατανομῆς τοῦ συνόλου τῶν καταγεγραμμένων περιστατικῶν ἀνὰ Περιφέρεια, γ) τῆς χρονολογικῆς κατανομῆς τῶν περιστατικῶν ἀνὰ μῆνα, δ) τῶν εξιχνιασθέντων (38%) καὶ μὴ εξιχνιασθέντων (62%) περιστατικῶν.

Ἡ ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως σημειώνει στὸ κείμενο μὲ τὸ ὁποῖο προλογίζει τὴν Ἔκθεση: «Ἡ Ἔκθεση Περιστατικῶν εἰς βάρος χώρων θρησκευτικῆς σημασίας στὴν Ἑλλάδα εἶναι μιὰ καταγραφὴ κάθε εἴδους πράξεων πού, τελικά, στοχεύουν τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, τὸν ἀλληλοσεβασμό, τὴν κοινωνικὴ ἑνότητα ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας μας. Εἶναι μιὰ ἀναγκαία καταγραφὴ γιὰ νὰ θυμόμαστε ὅτι ἡ ἐλευθερία δὲν ἔχει μόνο φίλους ἀλλὰ καὶ ἐχθρούς. Εἶναι μιὰ διαρκὴς ὑπενθύμιση ὅτι ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ὅπως καὶ γενικότερα ἡ ἐλευθερία, δὲν εἶναι μιὰ δεδομένη κατάσταση ἀλλὰ ἕνας διαρκὴς ἀγῶνας ἐνάντια στὴν ἀνασφάλεια, στὴ βία, στὰ fake news καὶ στὸν φανατισμό».

Ὁ Γενικὸς Γραμματέας Θρησκευμάτων, Γ. Καλαντζής ἀναφέρει μεταξὺ ἄλλων: «Τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα δὲν εἶναι ἕνα παιχνίδι μηδενικοῦ ἀθροίσματος μεταξὺ μιᾶς πλειοψηφίας καὶ διαφόρων μειοψηφιῶν. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ βάση τοῦ πολιτισμοῦ μας, ἡ sine qua non προϋπόθεση τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης καὶ μιὰ ἀπὸ τὶς σημαντικότερες αἰτίες γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν εὐημερία ὅλων τῶν πολιτῶν».

1 σχόλιο:

  1. Bιβλιο με τίτλο Al kaida , το π α γ κ ο σ μ ι ο δίκτυο του T ρ ο μ ο υ ( η το δίκτυο του π α γ κ ο σ μ ι ο υ T ρ ο μ ο υ ) των εκδόσεων Σύγχρονοι Oριζοντες . To περιεχόμενο του βιβλίου είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ο με διαχρονική A ξ ι α .

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.