13 Ιουλ 2019

Σεβόμαστε τόν Θεσμό τοῦ Πατριαρχείου ἀλλά ὀφείλει νά ὑπακούει στήν ἐκκλησιαστική τάξη !

Ἔντονη κριτική ἀσκοῦν μέ ἀνακοίνωση τούς οἱ τρεῖς Κύπριοι Ἱεράρχες γιά τήν δημιουργία τοῦ σχίσματος στήν Οὐκρανική Ἐκκλησία ὅπως αὐτό δημιουργήθηκε μέ τήν ἐκχώρηση τοῦ τόμου τῆς αὐτοκεφαλίας ἀπό τό Φανάρι δηλώνοντας καί τό σεβασμό τους στό θεσμό τοῦ Πατριαρχείου. Κοινή ἀνακοίνωση ἐξέδωσαν οἱ Πανιερώτατοι Μητροπολίτες Λεμεσού κ. Ἀθανάσιος, Κύκκου κ. Νικηφόρος καί Ταμασού κ. Ἠσαΐας σχετικά μέ δημοσιεύματα πού σχετίζονται μέ τοποθετήσεις τους στό ζήτημα τῆς Οὐκρανικῆς αὐτοκεφαλίας. Σύμφωνα μέ τό δελτίο Τύπου, οἱ τρεῖς Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ξεκαθαρίζουν τή θέση τούς σχετικά μέ τά δημοσιεύματα πού τούς στοχοποιοῦν καί τονίζουν ὅτι μοναδική τους μέριμνα εἶναι ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. 

Διαβάστε παρακάτω τήν ἀνακοίνωση: 
Ἀναφορικά μέ πρόσφατα δημοσιεύματα, τά ὁποῖα ἔχουν σχέση μέ τίς τοποθετήσεις μας, ἐξαιτίας τοῦ ζητήματος, τό ὁποῖο προέκυψε, λόγω τῆς ἐκχώρησης τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας ἀπό μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἕνα ζήτημα τό ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νά προκαλεῖ πρόβλημα στήν καθόλου Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀνακοινώνουμε, ἀπό κοινοῦ, τά ἀκόλουθα: 
1. Τά ὑπό ἀναφορά δημοσιεύματα, λυπούμαστε νά παρατηρήσουμε, ὅτι, ὡς πρός τό περιεχόμενό τους, εἶναι ἀναληθῆ, ἀνυπόστατα, δυσφημιστικά καί...
ψευδῆ, παραποιοῦν καί διαστρεβλώνουν τήν ἀλήθεια, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στίς θέσεις μας στό ὑπόψη ζήτημα, καί γράφονται γιά ἀλλότριο σκοπό, κακόβουλα, μέ στόχο τή σπίλωση καί ὑπόσκαψη τοῦ προσώπου καί τοῦ ρόλου μας, ὡς Ἐπισκόπων, μέ συνέπεια τήν παραπληροφόρηση καί τόν σκανδαλισμό τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. 

2. Ὡς Ἐπίσκοποί της Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἔχομε συνείδηση τῆς ἀποστολῆς μας καί μᾶς ἐνδιαφέρει, ὅπως καί μᾶς προβληματίζει, ἐπί τοῦ προκειμένου, ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, ἐξαιτίας τοῦ Οὐκρανικοῦ Ζητήματος, εὑρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ ἕνα διαφαινόμενο καί ἐπαπειλούμενο σχίσμα, μέσα στούς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί γιά τό ὁποῖο ἔγκαιρα προειδοποιήσαμε. 

3. Ἐξακολουθοῦμε νά ἔχουμε τήν ἄποψη, ὅτι ἡ ἐκχώρηση τοῦ Τόμου Αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανική Ἐκκλησία ὄφειλε νά ἐρείδεται στήν ἐκκλησιαστική τάξη καί πράξη καί νά εἶναι συμμορφή μέ τούς ἱερούς Κανόνες καί τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Θέση καί εἰσήγησή μας εἶναι, ὅτι ἡ ἐκκλησιαστική αὐτή εὐταξία εἶναι ἡ μόνη, ἡ ὁποία μπορεῖ νά λύσει τό προκύψαν ζήτημα καί νά ἀποσοβήσει τόν κίνδυνο τοῦ σχίσματος, τό ὁποῖο, σημειωτέον, οὔτε καί τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου ἀμνηστεύει τούς ὑπαιτίους του, κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο. 

4. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στή θέση μας ἔναντί του Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, θέλομε καί δημόσια νά δηλώσομε καί νά καταθέσομε, ὅτι ἐξακολουθοῦμε νά ἀναγνωρίζομε καί νά σεβόμαστε τόν Θεσμό καί τόν ἱστορικό ρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ὅτι ἡ ἀγάπη μας, ἰδιαίτερα πρός τό πρόσωπο τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, παραμένει ἀδιάπτωτη καί ἀδόλωτη. 

5. Τέλος, καλοῦμε πατρικά τους συντάκτες τῶν ἐν λόγω δημοσιευμάτων νά κατανοήσουν τό ὀλίσθημά τους, νά ἀναγνωρίσουν τή ζημιά, τήν ὁποία προκάλεσαν στό ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας καί, ἀνασκευάζοντας τά ὅσα ἀνυπόστατα δημοσίευσαν, νά ἀποκαταστήσουν, ἀφοῦ ἔλθουν σέ συνεννόηση μέ τούς νομικούς μας συμβούλους, σέ γραπτή ἀναφορά τούς τήν ὅλη ἀλήθεια. 

Σέ ἀντίθετη περίπτωση, δέν ὑπάρχει γιά μᾶς ἄλλη ἐπιλογή ἀπό τήν καταφυγή στή Δικαιοσύνη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.