16 Ιουλ 2019

Ἀπαιτεῖται ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ἄνευ διαλόγου μὲ τὴν Ἐκκλησία

μεση νάλυση τοῦ ἰστολογίου «Θρησκευτικὰ»
Σύμφωνα μὲ τό ΑΠΕ-ΜΠΕ στή σημερινὴ συνάντηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο στὸ Μέγαρο Μαξίμου «συμφωνήθηκε ἡ ἀνάγκη ἄμεσης ἐπαναλειτουργίας τῆς Ἐπιτροπῆς διαλόγου Πολιτείας - Ἐκκλησίας, μὲ στόχο τὴ διευθέτηση ὅλων τῶν ζητημάτων ποὺ ἀφοροῦν τοὺς δύο θεσμούς, ὅπως ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἡ ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας». Γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μπορεῖ ὄντως νὰ γίνει ἕνας οὐσιαστικὸς διάλογος καὶ νὰ δρομολογηθεῖ ἡ ἀξιοποίησή της ἐπ’ ὠφελεία ὅλων. Γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ ὅμως;
Εἶναι γνωστὴ πλέον σὲ ὅλους ἡ προσφιλὴς στὸν Ἀρχιεπίσκοπο τακτικὴ νὰ συγκροτεῖ ἐπιτροπὲς καὶ νὰ παραπέμπει σὲ διαλόγους ποὺ ἀρχίζουν - καὶ σήμερα γιὰ ἐπανέναρξη διαλόγου μίλησε - καὶ ποτὲ δὲν τελειώνουν, τὰ θέματα γιὰ τὰ ὁποία δὲν ἐπιθυμεῖ ὁ ἴδιος ἄμεση λύση. Τί ἀλήθεια...
μπορεῖ νὰ συζητηθεῖ σὲ μία ἐπιτροπὴ διαλόγου γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας; Οἱ δύο τελεσίδικες ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ (660/2018 και 926/2018) εἶναι δεσμευτικὲς τόσο γιὰ τὴν Πολιτεία ὅσο καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Καὶ οἱ ἀποφάσεις αὐτὲς δὲν ἀκυρώνουν ἁπλῶς τὰ «νέα Θρησκευτικά» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν νεο-θεολόγων τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ συχνὰ - πυκνὰ περιδιαβαίνουν τοὺς διαδρόμους τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Οἱ δικαστικὲς αὐτὲς ἀποφάσεις περιέχουν μὲ πολλὲς λεπτομέρειες σαφεῖς κατευθύνσεις γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος ποὺ πρέπει νὰ εἶναι ὀρθόδοξο χριστιανικὸ ὥστε νὰ ἀναπτύσσει τὴν χριστιανικὴ συνείδηση τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν σύμφωνα μὲ ὅσα ἐπιτάσσει τὸ Σύνταγμα, μάλιστα δὲ τὰ Ἄρθρα 3 καὶ 16 ποὺ πρόκειται νὰ μείνουν ἀμετάβλητα καὶ μὲ τὴ διαδικασία τῆς συνταγματικῆς ἀναθεώρησης ποὺ «τρέχει». Καλὸν θὰ ἦταν ὅλοι νὰ μελετήσουν ξανὰ καὶ ξανὰ τὶς δύο ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ καὶ ὄχι ἁπλῶς νὰ τὶς θυμοῦνται γενικῶς. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὀρθῶς ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας ἔκανε λόγο για δυνατότητα «βελτίωσης τοῦ μαθήματος ὡς πρὸς τὸν τρόπο διδασκαλίας» ἀναφερόμενη προφανῶς σὲ σύγχρονες παιδαγωγικὲς μεθόδους ποὺ σταδιακὰ ἐφαρμόζονται σὲ ὅλα τὰ μαθήματα, ὄχι ὅμως γιὰ παρεμβάσεις στὸ περιεχόμενο τὸ ὁποῖο εἶναι πλέον σαφῶς καθορισμένο ἀπὸ τὸ ΣτΕ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἀντικείμενο διαλόγου οὔτε μεταξὺ Ἐκκλησίας - Πολιτείας οὔτε μεταξὺ καὶ αὐτῶν τῶν Θεολόγων. Ἀπόψεις ἐπὶ τοῦ περιεχομένου τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος μπορεῖ νὰ ἔχει ὁ καθένας, ὅλοι ὅμως εἴμαστε πλέον δεσμευμένοι ἀπὸ τὶς τελεσίδικες ἀποφάσεις τῆς Δικαιοσύνης.

Ἑπομένως ποιὸ τὸ ἀντικείμενο τοῦ διαλόγου Ἐκκλησίας - Πολιτείας γιὰ τὰ Θρησκευτικά; Καὶ ἀλήθεια, μὲ ποιὰ ἐπιτροπὴ σκοπεύει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ συνεχίσει τὸν διάλογο; Μὲ τὴν γνωστὴ τριμελῆ ἐξ ἀρχιερέων ἐπιτροπή; Καὶ ἐπὶ ποίου προγράμματος σπουδῶν; Ἐπ’ αὐτοῦ γιὰ τὸ ὁποῖο συζητοῦσαν μέχρι τώρα καὶ τὸ προανήγγειλε ὅτι θὰ καταργήσει ἡ κυβέρνηση ἐφαρμόζοντας τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ;

Καὶ γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε. Ἡ τριμελὴς ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας ξεκίνησε καὶ συνέχισε τὸν διάλογο γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ παραβλέποντας ἐπὶ τῆς οὐσίας τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, τὶς ἐκκλήσεις τῆς ΠΕΘ, τὶς καταγγελίες καὶ τὴν ἀγωνία μαθητῶν καὶ τῶν γονέων τους. Δέχτηκε νὰ συρθεῖ πίσω ἀπὸ τὴν «ἀριστερὴ» κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καὶ νὰ διαλέγεται ἐπὶ μακρὸν ἐπὶ ἀκυρωθέντων Προγραμμάτων Σπουδῶν, χωρὶς καν νὰ ἀπαιτήσει τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὰ σχολεῖα τῶν «Φακέλων Μαθήματος» ποὺ στηρίχτηκαν πάνω σὲ αὐτὰ τὰ Προγράμματα.

Ἀποτέλεσε τέλος ἡ τριμελὴς αὐτὴ ἐπιτροπὴ ἕνα ἀκόμη «τέχνασμα» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιὰ νὰ μείνει τὸ ζήτημα «ἀνοιχτὸ» ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, ποὺ καθένας θὰ ἀνέμενε ὅτι θὰ ἀποτελοῦσαν βασικὸ μοχλὸ πίεσης τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν Πολιτεία γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ ὅλων στὸ Ἀναλυτικὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν καὶ τὰ παλιὰ βιβλία Θρησκευτικῶν. Ἡ ἐπιτροπὴ μάλιστα οὐσιαστικὰ ὑπέσκαψε τὴν μόνη ὀρθὴ πρόταση γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος ποὺ εἶχε ὑποβληθεῖ καὶ ἐγκριθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἰερόθεο μετὰ ἀπὸ εἰς βάθος μελέτη χιλιάδων σελίδων γιὰ τὸ θέμα.

Τώρα πλέον ἡ κυβέρνηση ἐφόσον πραγματικὰ ἐπιθυμεῖ τὴν συμμόρφωση μὲ τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις καὶ τὸν καθορισμὸ τῶν σχέσεών της μὲ τὴν Ἐκκλησία πάνω στὸ θεμέλιο τῶν ἀρχῶν τοῦ Συντάγματος, πρέπει νὰ προχωρήσει μονομερῶς καὶ ἄμεσα σὲ ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΣτΕ ὥστε ἀπὸ τὴ νέα σχολικὴ χρονιὰ νὰ παύσει ἡ ἰσχὺς τῶν ἀκυρωθέντων Προγραμμάτων Σπουδῶν, νὰ ἐπανέλθουν τὰ πρὸ αὐτῶν Ἀναλυτικὰ Προγράμματα καὶ σταδιακὰ νὰ σταλοῦν στὰ σχολεῖα τὰ (παλιὰ) βιβλία στὴ θέση τῶν Φακέλων Μαθήματος, οἱ ὁποῖοι ἀσφαλῶς πρέπει νὰ τεθοῦν ἐκτὸς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας.

Διαφορετικά, ἐὰν συρθεῖ πίσω ἀπὸ ἕναν ἀκόμη ἀνούσιο καὶ ἀτέρμονα διάλογο μὲ ἐπιτροπὲς Ἱερώνυμου θὰ ὁδηγηθεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴ διατήρηση τῶν «νέων Θρησκευτικῶν» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μεταθέτοντας κάθε οὐσιαστικὴ πρωτοβουλία στὸ ἀπώτατο μέλλον καὶ οὐσιαστικὰ ὑποκύπτοντας στὶς ἀρχιεπισκοπικὲς ἐπιλογὲς ποὺ σημειωτέον ὅτι πάντοτε ὑποκρύπτουν πολιτικὲς μακροπρόθεσμες στοχεύσεις. Καὶ πιστεύουμε πὼς πλέον στὴν κυβέρνηση ἔχουν ἀντιληφθεῖ πρὸς τὰ ποῦ κλίνει πολιτικὰ ἡ ὁδὸς Ἁγίας Φιλοθέης…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.